petek, 17. maj 2019

CIRKULARNO PISMO št. 8

CIRKULARNO PISMO št. 8
Uvodni dopis naslovnikom!
Mislim, da sem s svojimi prizadevanji za pravo traso in projekt nove koprske proge prišel do konca. Pričeli so s pripravljalnimi deli, nepotrebnim grobim posegom v prostor. Sedaj jih prepričane dalje ni smisla prepričevati. Mislim, da sem tudi našel razlog zakaj vse vlade in politika slepo podpirajo uradno verzijo 2. tira. Gre za vsajeno medsebojno nezaupanje, nagajanje in revanšizme med Trstom in Koprom, zgodovinsko obojestransko sovraštvo. Samo tista trasa velja, ki onemogoča dostop Trsta do nje. Kdor misli in deluje drugače je državni sovražnik, sovražni agent sovražne luke Trst. Tisti, ki morda misli nekoliko drugače, pa se zavije v molk, da ne bi izgubil volilne glasove.
Tako se zgodi, da postane infrastruktura sestavni del teh odnosov, pa bi morala biti izvzeta, Morala bi biti odraz potreb prometnih povezav za tovor in potnike, za današnje potrebe in za razvojno strategijo v bodočnosti, seveda tudi čez mejno. Nikakor ne namenjena zgolj in samo enemu posamezniku (prevozu iz luke), temveč tudi potniškim in drugim tudi daljinskim vlakom  tudi iz Milana, Pariza etc.
Takšna dejstva in stanje znotraj vladnih struktur in na ministrstvu, pa nekateri, ki so se dolgo napajali na nedrih vlade in ki takšne nazore dobro poznajo, s pridom izkoriščajo. G. Kač je bil tudi v kabinetu predsednika vlade. Grupa stroke je desetletje lagodno živela na račun in ob tem projektu. Sedaj pa je razporejena na ključnih odločilnih pozicijah in znali so razporediti skodelice za kavo za »svežo kavico«, ko jo vrtalci posebnih predorov obilno točijo. Cilj je torej čim več predorov, tudi če v nekaterih nikoli ne bo tekla proga.
Gradnja in dogajanja ob njej bodo zadeve nazorno osvetlili. Nova komisija državnega zbora za iskanje politične in siceršnje odgovornosti za zafuran projekt 2. tira bo imela lahko delo. Odprli bodo gradiva na mojem blogu in te teze preverili, pa bodo imeli odgovore. Zato moram ta gradiva zaključiti in naložiti še cirkularni pismi 7 in 8. Morda bi moral res obvestiti EIB banko, pa mi moja vest nekako ne dopušča.
Kot že rečeno, vam posameznikom prepuščam, da se razporedite med krivce in sokrivce, med odgovorne in soodgovorne.
Ja še to. Če že govorimo o futurizmih in dolgoročni železniški razvojni strategiji. Vedno več je govora o razbremenitvi Ljubljane težkih tovornih vlakov. Bodočo novo TEN-T progo Koper Trst Podnanos Borovnica (kompletno vipavsko verzijo) je možno sorazmerno enostavno podaljšati v osi Ig Grosuplje Litija in hitra dolinska proga skozi Slovenijo je tu, zagotovo konkurenčna Avstrijski Koralpe Semering Dunaj. Obstoječi križ skozi Ljubljano, razbremenjen, pa se nameni hitrim primestnim potniškim S-Bahn vlakom.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
…………………………………………………………………………
Spoštovana ga. Nina Mauhler, državna sekretarka!
Možnost izhoda!
Z ozirom, da sva Koroška rojaka in moja leta, bom poskušal nekaj sugestij, kaj lahko storite;
Zakaj Kitajcem ni zanimiva luka Koper in super moderni industrijski tir do Divače? Ker blokira nadaljnji strateški razvoj v smeri Svilene poti? Zanima jih zgolj kot gradbeni objekt, ki sicer železniške kapacitete, hitrost in propustnosti skozi Slovenijo ne povečuje.
Najprej si vzemite čas in preberite vse na mojem blogu www.mirobrdinje.blogspot.si , dobili boste sliko, kaj se je vse dogajalo v prejšnjem Cerarjevem mandatu.
Kot drugi korak pokličite na razgovor dr. Zgonca, Cerkovnika, Topolka, SŽ Mesa i n Verliča. Malo jih stisnite, nekaj boste iz nji izvlekli. Mes in Verlič SŽ se smehljata, naj dela bedasta država, bomo imeli vsaj začetek silno moderne 1proge. Morda bi jim bilo dobro prenesti investitorstvo, odgovornost za traso, projekt in izvedbo. Se bodo nehali smehljati. 2TDK lahko preusmerite v javno-zasebno partnerstvo za pripravo končne strategije - Vipavske variante. Če boste objavili, da je končni strateški cilj hitra dolinska proga skozi vipavsko dolino, boste ponovno dobili kitajski interes tudi za Koper. (dobrih 50 km namesto 150km do Borovnice ,  30 minut vožnje namesto 3 ure!). Državna Infrastruktura ne sme biti predmet državne pomoči za konkurenčno prednost domače luke. Tu namreč ne gre brez Trsta, ne sedaj niti potem, ko se bo gradilo Vipavsko hitro TEN-T progo.
Potem naročite primerjalno analizo prednosti in slabosti obeh variant, uradno in mojo. Poudarek naj bo na tehničnih parametrih, cenovni primerjavi (proporc 1 : 2 bo pokazan tudi s približnimi cenami, samo enake morajo biti v obeh primerih). Pomembne so strateške razvojne prednosti in pomemben je sicer zanemarjen vidik potniških vlakov. Takšno analizo lahko naredijo na SŽ Prometnem institutu, ki ga vodi dr. Verlič, zagotovo v enem mesecu, ker večino tez že imajo na mojem blogu, samo testirati jih morajo. Morda takšno analizo celo že imajo, pa jo solidarno skrivajo.
Posledično skličite posvet SŽ in pomembne stroke, predočite rezultate in zaključke, da greste v novo traso in projekte. Takrat vas bo večinska stroka podprla, (razen odgovornih krivcev). Potem seveda obvestite javnost, tudi s 3
faznim gantogramom, kjer bo vidno, da bo luka prej dobila nove kapacitete že s 1. In  2. Fazo. Pomembno je  kot piše dr. Zgonc  v 10/16 št. gradbenega vestnika
INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA IN ODPRTA VPRAŠANJA PRI  NJENEM UVAJANJU :IN NOVI POJMI, KI JIH UVA.. je večja sprememba podsistema ali dela podsistema,ki izboljša celotno delovanje podsistema [EU, 2008]. Pod nadgradnjo spada lahko tudi gradnja nove proge, deviacija ali bypass dela obstoječe proge, če se ta gradiv koridorju obstoječe proge [ERA, 2011].
V nadgradnjo sodi tudi novogradnja enega ali več tirov ob obstoječi progi, ne glede na njihovo oddaljenost od obstoječega tira. Nadgradnja je primerljiva s pojmom rekonstrukcija po Zakonu o graditvi objektov [MZI, 2012… Nadgradnja (upgrading). 
Če boste to speljali ne boste Job – mučenik ampak nekakšna Ariadna, grška rešiteljica iz labirinta po njihovi mitologiji. Dejstvo je, ob vseh DRI-jih, DRSI-jih in 2TDK-jih, vsebinska odgovornost je na ministrstvu. Prejšnji, Cerar, Gašperšič, Cerkovnik, Darja,… že stiskajo riti.
Ne pozabite, zamenjava trase in projekta avtomatsko prekine nastavke korupcijske verige in tudi nastavke kartelnih relacij.
Zato še enkrat; V nov postopek DPN in gradb, dovoljenja naj gre pol cenejša varianta, tista, ki prej prinese transportne kapacitete Luki in tista, ki prinese največ strateških prednosti. ( »Prelocira« Koper  ob koridorno progo). Torej tista, ki ne blokira razvojne možnosti, ki jih omogoča in odpira!

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek                                                                                                                  Na Ravnah, 19.03.2019

Še to, napotili ste me na PS za CN. Prilagam odgovor g. Bajca. Kač bi verjetno dejal, predsednik je ker je »naš«.
…………………………………………………………………
Nadaljevanje po javni razpravi v DZ 21.03.2019                                                     Poslano, 25.03.19
Moj zadnji vlak je odpeljal, pričeli ste s pripravljalnimi deli, brutalnim, nepotrebnim posegom v naravo. Ni vam »spasa«, rešitve. Takšen konglomerat, takšen labirint ste skuhali. Vidi se, da ne obvladate, ne ukrepate ali nočete ne smete ukrepati, avtorji, klika stroke pa je karavana ki gre dalje. Menjate ministra in državnega sekretarja, odgovorna nomenklatura, ki se že dolgo napaja na nedrih vlade in dobro pozna razmere, pelje svojo barko dalje nemoteno, gradili bodo tunele in »sveža kavica« bo tekla.
Poenostavljeno gre za  tri tipične scenarije oz. nasprotja;
Dobra polovica Slovenije, ki gravitira proti Koprščini je prepričana, da je dobra samo tista trasa, ki onemogoča dostop Trsta do nje. Tu je Kovačič s svojim slepim črevesom (napačni izraz – slepo črevo je vsa proga Divača Koper, priključni tir brez izhoda.). Prepričan je, da pentlja okrog Tinjana gre preveč blizu meje, da se bo tu priključil Trst. In tako se bo tudi zgodilo. Sem spada tudi Varlova varianta, ki hoče še podaljšati predore in jih odmakniti od Tržaške meje. Je pa Kovačič tudi osamljen don Kihot, očitno z veliko zamero do birokracije.
Dr. Duhovnik, morali bi mu čestitati za tehnično inovacijo. Morali bi mu pa tudi povedati, da so železničarji največji tradicionalisti, da ga ni »ajzenponarja« , ki bi se bil pripravljen ukvarjati z vleko vlakov s pomočjo nekakšne zajle. Ni ga v Sloveniji in verjetno ne v Evropi. Ste ga pa posilili v desno frontalni politični napad.
Tu je moja verzija, ki jo sploh ne upate analizirati in testirati strateške prednosti, ker boste ocenjeni kot državni sovražniki in agenti sovražne luke Trst. Morali pa bi v zahvalo in zadoščenje vsaj nekoliko oceniti varianto, predloge in teze komentirati.
Druga slaba polovica Slovenije  ne razume variant in je ne zanimajo. Se pa strinja, da je progo nujno potrebno  graditi čimprej. Tu so tudi prizadeti Črnokalci, ki pobožno verjamejo, da boste res gradili dvotirno progo.
Sami se očitno niste sposobni poenotiti s Trstom za skupno železniško infrastrukturo, prestavitvijo koridorne proge in končnim ciljem Vipavsko dolinsko hitro TEN-T progo. Ste preveč obremenjeni z zgodovinsko izkušnjo in revanšizmom – oboji.
Potem pa to nalogo zaupajte Kitajcem. Poverite jim iniciativo za koncesionarstvo in javno zasebno partnerstvo za družbo, ki bi pričela aktivnosti za hitro dolinsko TEN-T  progo (svilno pot) skozi vipavsko dolino. Tu oni neobremenjeni lahko združijo interese Trsta in Kopra, ki so zgodovinsko obremenjeni in se sami zaradi obojestranskih revanšizmom ne bodo povezali niti na infrastrukturi. Tu lahko tudi najdejo svoj interes zaledne države, Madžarska, Slovaška, Ukrajina in druge. Slovenska udeležba naj bo prihranjena milijarda nesrečnega vašega 2. Tira, če ga boste zamenjali z mojo verzijo. V to preusmerite 2TDK, ki ga naj prevzamejo Kitajci. Kakšno slabo milijardo naj vloži Trst, Italija, Kitajci, kakšno milijardo zaledni partnerji. Nekaj bo namenila Evropa in imeli boste finančno konstrukcijo. (Ocena 3,5 milijarde do 4,0 milijarde).
Tako sem zaključil svojo nalogo. Še cirkularno pismo 8 in nekaj obvestil razpošljem in arhiviram preostala gradiva. Naslednja parlamentarna komisija, ki bo raziskovala politično in sicer odgovornost zafuranega 2. Tira bo imela lahko nalogo.
Pa vseeno lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

V vednost:

Odgovor Jadran Bajec
Spoštovan !
2TDK , ministerstvu ter drugim državnim in paradržavnim organom sprotno in na vsaki seji postavljamo vprašanja, na katere dobimo bolj ali manj zadovoljujoče odgovore.
Kar se tiče gradiv, ki jih posameznika in ali civilno družbene skupine pripravljajo je potrebno nasloviti na vsakega posameznega člana PSCN. Ta po svoji presoji ( praviloma vedno ) material razpošlje ostalim članom PSCN ter na pobudo ( če ni v programu dela ), da se material obravnava PSCN.
Naj Vas ob tem seznanim, da ja PSCN na eni od prvih sej  ( maj 2018 ) sprejel sklep, da se ne bo ukvarjal z različnimi pobudami, ki pomenijo spremembo oz. spreminjanje trase oz. odstop sprejetega Državnega prostorskega načrta.
Razlogi so :
-          Sprememba DLN v vsakem primeru spreminja časovnico izgradnje
-          Za izbor in evaluiranje variant poteka proge je bilo v fazi priprave DLN dovolj priložnosti in časa. Prav tako je o tem potekala široka javna predstavitev . ( vsaj v zainteresiranih občinah )
-          Odločitev in odgovornost oz. sprejem DLN je sprejela Vlada R Slovenije. O smotrnosti, pravilnosti etc. lahko seveda vsak dvomi , vendar je dejstvo o sprejemu odločitve potrebno sprejeti ( spremeniti , če je za to dovolj tehtnih razlogov po postopku, ki je za to predviden ) in jo v naslednjih fazah udejanjiti.

Lep pozdrav.


Razgledna 30 , Koper
040674115

…………………………………………………………………………………
Sent: Thursday, February 21, 2019 8:16 AM
To: 'obcina@koper.si'
Subject: FW: Za župana 2.tir

Spoštovani g. Župan  Aleš Bržan
Coo: Urad za okolje in prostor, g. Georgi Bangiev, univ. dipl. ing. 
Zadeva: 2. Tir – potniški vidik!
Prav je, da novi župan ve tudi drugo plat zgodbe 2. Tira, drugo varianto ki upošteva potniški vidik teh vlakov, ki je pri aktualni varianti zanemarjen. Posebej ker smo v nekakšni prometni tranziciji, ko si je treba zagotoviti tudi razvojne možnosti prehoda na elektriko in javna prevozna sredstva.
Prosil sem vašega domačina g. Bajca, ki je tudi predsednik PS CN in sodeluje pri projektu. Njegov odgovor, kopijo prilagam in vam zato pošiljam direktno uradno na Občino.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
Prepis odgovora g. Bajca:
Spoštovan !
Kot občan Kopra se zavzemam, da vsak stori kar mu nalagajo njegove poklicne obveznosti in etika. V povezavi z II. Tirom sem se :
-          Vključeval v pripravo DLN
-          V razpravo o DLN
-          V pripravo DLN
Vse s ciljem , da se tako pomembna infrastruktura izvede v varianti in na način, ki bo čimbolj koristila občanom Kopra in s tem R Sloveniji
V kolikor ste predvidevali, da bom gradivo, ki ste mi ga dostavili predal županu in »občinskemu urbanistu 2 tega nisem stori. Prvič zato, ker iz Vašega dopisa nisem razumel, da je to moja »naloga« , tudi sicer nisem rad »poštar«. Svetujem Vam , da gradivo  pošljete direktno zainteresiranim, lahko tudi na občino, ki ga bo razposlala. ( naslov je na spletu ).
Nisem sicer prepričan, vendar »občinskega urbanista« občina nima. Ima pa vodjo urada za okolje in prostor.
Ne z županom ne z vodjo urada nisem o vsebini vašega gradiva ne govoril ne razpravljal, zato vam ne morem sporočiti kakšen je odziv. Seznanjen sem , da občina vodi in pripravlja občinske aktivnosti , ki so potrebne pri izvedbi tega infrastrukturnega objekta.
V upanju da sem vam odgovoril, vas lepo pozdravljam

Jadran Bajec
From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Monday, February 18, 2019 8:14 AM
To: Mauhler Nina sekretarka (
nina.mauhler@gov.si)
Subject: FW: Za župana 2.tir

Spoštovana ga. Mauhler!
Pošiljam vam tudi dopis g. Bajcu s pošto za novega župana in mestnega urbanista. Zanimivo, trem lokalnim veljakom, med  njimi poslancu T. Vatovcu sem poslal tako gradivo, nihče se ni odzval in tudi ne spravil pisanje do župana.
Posebej zanimivo je da ljudje blizu luki in Kopru čutijo silno nezaupanje  do  Trsta in Italijanov, ki meji na revanšizem. Imeti morajo res slabe izkušnje. Za vsako tudi dvojno ceno hočejo graditi tunelsko progo, ki Trstu nikakor ne bo dostopna, ki bo nekakšna konkurenčne prednost pred luko Trst. Tako vsaj mislijo. Pa ni ravno tako, lahko preberete na mojem blogu, www.mirobrdinje.blogspot.si , poglavje dopis Hanu,    Milijarda evrov za drugi tir je pretirana cena, Delo, 06.05.2017 
Preberite, verjetno vam bo zanimivo. Revanšizem nikakor ne spada v resne gospodarske poteze, še manj v prometne rešitve, ki blokirajo ali odpirajo strateške nadaljnje razvojne možnosti.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Thursday, January 24, 2019 8:08 AM
To: Bajec Jadran (
jadran.bajec@siol.net)
Subject: Za župana 2.tir

Spoštovani g. Bajec!
Videti je, da ste domačin Koprčan, nepremičninar (morda gradbinec?), vsekakor poznavalec dogajanja v prostoru in član projektnega sveta za civilni nadzor 2. tira.
Dolgoročna vizija razvoja Koprščine in 2. tir.
Gradivo za Župana Kopra, Izole in Pirana in odgovornega urbanista
Pri temi 2. tir je potniški pomen te proge vedno zanemarjen in v ozadju. Pa bi moral biti neposredno prisoten. Poskusimo naš diapazon pogleda na bodočnost še malo razširiti. Rekli smo, da je končni cilj vipavska varianta čez recimo 30 (20. 50?) let. Poglejmo še dalje. Svilena pot, morda bo Kitajska na tej zamisli uspešna. Nekaj se v tej smeri v Španiji in Italiji že dogaja. Če jo bo Kitajska res nekoč spravila v življenje, kje bo potekala v našem območju? Najbolj logična bo dolinska smer nekje mimo Gorice in po Vipavski dolini do Podnanosa in dalje Podnanos Borovnica. (Dolinska hitra proga Nagode?) Vem, fantazija, utopija, pa vendar pustite odprto možnost.
Kaj bi to pomenilo za obstoječe proge, sprostilo bi obalno progo nekje recimo Ronke Trst, razbremenilo od daljinskih težkih tovornih vlakov iz luk.

Shema:


Ta sprostitev bi omogočila resno vpeljavo hitri primestnih potniški linij -S bahn-  povezava obalne poselitve od recimo Tržiča (Montfalcone) do in skozi Trst. Morala bi seveda tudi do Kopra.? Tranzicija v prometnih sredstvih gre očitno v smeri javnih prevozov in elektrike. V urbanih območjih očitno stran od avtomobilov. Bodimo idealisti in recimo, da bo urbana aglomeracija Koper Trst pospešeno zaživela, da bo Šengenska meja postala prednost in ne ovira. Morda bo ta »S-bahn« postal tudi »U-bahn« proti Izoli in Piranu, ko ste lepo očistili obalo od obalne ceste. Lepa možnost za »U-bahn« obstaja v vznožju klifa in podzemni povezavi lepih zalivov? Pustite fantaziji pot!
Mene je življenje izučilo, da vedno izbiram variante, ki omogočajo nadaljnje možnosti in razvoj.
Torej izbirajmo variante, trase, ki tudi take možnosti omogočajo in ne zapirajo, blokirajo kot aktualna uradna verzija. Še je čas. Morda je tu poklican vaš odbor PS za civilni nadzor. Sekretarka ga. Mauhler me je napotila na vas.p
Mislim pa, da je čas, da svoj interes zlasti v potniškem prometu morajo izkazati tudi tangirane občine, torej župan mestne občine Koper ( Izola in Piran) in njegov urbanist.
Še enkrat poudarim, citirano gradbeno dovoljenje velja za enotirno progo.
Za dvotirno progo morate vložiti nov postopek za DPN in gradbeno dovoljenje, nove projekte. Ponavljam, V nov postopek DPN in gradb, dovoljenja naj gre pol cenejša varianta, tista, ki prej prinese transportne kapacitete Luki in tista, ki prinese največ strateških prednosti. ( »Prelocira« Koper  ob koridorno progo). (Ni pravljica!).  
Tirej tista, ki ne blokira razvojne možnosti, ki jih omogoča in odpira!

Menim, da bi to seznanitev lahko prav vi legitimno in efektno opravili!
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Za boljšo ponazoritev teme prilagam:
·         Koprščina in 2.tir
·         Shema Vipavske variante
·         Dopis dr. Zgoncu
·         Dopis Hanu
·         Cirkularno pismo št.7
·         Vse ostalo, če vas bo zanimalo najdete na mojem blogu www.mirobrdinje.blogspot.si

Menim, da bi to seznanitev lahko prav vi legitimno in efektno opravili!
Občina in občani do sedaj posebej v razpravah in izboru trase  v glavnem niso sodelovali, ker je težišče vse skozi na navezovalnem industrijskem tiru  do Divače. Pa ni in nebi smelo biti tako. Gre za novo dvotirno progo, ki je tudi potniško dolgoročno še kako pomembna. Posebej, če bo odločitev za prestavitev koridorne proge, da se bo Koper znašel neposredno ob njej. Tudi prejšnji župan v navezi z GaGaM ni posebej reprezentiral občinski interes v tej smeri.
Pred tremi leti sem poskušal animirati občinskega urbanista preko dveh domačinov g Šuligoja in poslanca T. Vatovca. Nič ni bilo niti pri mladem grebatorju, ki ne zna besedice hvala, niti pri »profi« novinarju, ki pa je žal zaslepljeni vernik aktualne variante. Hotel me je določiti za agenta sovražne luke Trst. Pa bi lahko tako imenoval sebe. Če bi reagiral in pisal profesionalno, bi danes verjetno že tekla 1. Faza gradnje, rekonstrukcija dvotirne proge Divača Kozina.
Pustil vam bon nekaj dni, da bom dobil povzetek stališč od vas oziroma od župana. Če boste rabili več časa pa povejte, bom potem obvestil Ministrico in Ministrstvo, vaše v Projektnem svetu za CN in še nekatere.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

…………………………………………………………………………….
Jernej.pavlic@gov.si  za ga. ministrico
Spoštovana ga. Ministrica!
Še tretjič 2. Tir!
Ponavljam, Vi veste kaj vse sem se trudil v preteklih štirih letih, da bi vaše prepričal, da je zlo  v napačnem projektu, ker sem vas vse skozi obveščal.
Bil sem prepričan, da je zavijanje v molk in ne reagiranje domena Cerarjve vlade, njega z veliko »etiko in moralo«,  ki ni zmogel Kača, Aleksandra in avtokrata v sebi. Takšna neodzivnost je odraz nezmožnosti in neobvladovanja vaše stroke sicer zahtevne teme 2. tira. Takšna mogočna vzvišenost traja štiri leta in me na nek način žali. Kar nekaj truda sem vložil, da sem našel traso in ugotovil vse strateške prednosti te variante, ki je sigurno bistveno cenejša kot rečeno za najmanj 600 mio €, saj odpadejo vsi ti silni dvocevni predori.
Sedaj pa ni več videti tako, tudi vaši nadaljujete s to prakso zavijanja v molk.
Pustite ga. Mauhlerjevo, ona mi je poslala vljudno pisanje o pomenu 2. Tira, o posebni vlogi strokovnega sveta za civilni nadzor. Ti pa so se razglasili za nepristojne za izbor trase  in projekta. Ona ni kriva, ker je nova in ve toliko kot so ji vaši povedali. Verjetno je njeno pisanje posledica zahteve kabineta predsednika vlade g. Šarca. Pravi, najprej bomo zgradili enotirno probo po veljavnem gradbenem dovoljenju in v polnem profilu drugo cev. Po tej izgradnji bomo to dogradili v dvotirno progo. Ona torej ne ve, da po tem enotirnem projektu ni mogoče pozneje dograditi dvojni tir in da po predoru v polnem profilu verjetno nikoli ne bo vozil vlak. Vse viadukte bi potem morali graditi dvojno vzporedno, na Črnem Kalu bi imeli tromostovje. Pravi, da si ne moremo privoščiti še nekaj let za nujno gradnjo? Ne ve, da imate moje predloge že skoraj štiri leta, da bi danes že lahko gradili prvo fazo. Le dobro preglejte poslano časovnico - gantogram, še vedno, taka 3 fazna gradnja prej da dodatne kapacitete vlakov za luko!
Morali bi mi konkretno odgovoriti, da ste proučili moje teze, predloge in rešitve in kaj ste ugotovili , kaj po vaše ne drži, zakaj to ni uporabno, zakaj je ta varianta tabu tema? To bi morali storiti, če ne v svojem interesu, pa kot nekakšno nagrado, zadoščenje, oddolžitev in razbremenitev moje vesti?
Moj zadnji vlak bo odpeljal, ko boste zaorali za pripravljalna dela. To bo nepopravljiva napaka, nepotreben brutalni poseg v naravo. Takrat bo moja vest še zadnjič v dilemi, kaj storiti? Zanimivo bi bilo obvestiti EIB banko, ki jo pričakujete kot sovlagateljico? Videti so prijazno odprti, imajo celo posebni oddelek, službo za projekte s sumom korupcije. Njim zagotovo ne boste mogli odgovarjati z molkom? Težko bodo razumeli, da obstaja država, ki ima varianto cenejše in boljše dvotirne proge, ki celo rešuje potniški promet, tudi čezmejno. Pa jo prikriva, tabuizira! Dobra štiri leta - Butale?
Za dvotirno progo morate vložiti nov postopek za DPN in gradbeno dovoljenje, nove projekte. Ponavljam, V nov postopek DPN in gradb, dovoljenja naj gre pol cenejša varianta, tista, ki prej prinese transportne kapacitete Luki in tista, ki prinese največ strateških prednosti. ( »Prelocira« Koper  ob koridorno progo).
Torej tista, ki ne blokira razvojne možnosti, ki jih omogoča in odpira!

Kako se že glasi prisega vlade, kako ste prisegli v DZ . ……?

Psi lajajo, karavana gre dalje! Moji občutki pravijo, da ta karavana potuje v labirint brez izhoda.
Pa  lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

V vednost: Predsednik vlade mora vedeti.
zorko dušan , dusan.zorko@2-tdk.si
……………………………………………………….

Gospod
Miro Volčanšek

Številka: 375-2/2016/447-00211728       
Datum: 4. 2. 2019 

Spoštovani gospod Volčanšek,

Vaše vprašanje se nanaša na dvotirno izvedbo železniške proge med Divačo in Koprom. Zanima Vas, ali se bo gradila enotirna ali dvotirna proga.

Strateška usmeritev Vlade Republike Slovenije je bila, da se na odseku med Divačo in Koprom sčasoma zgradi dvotirna proga. Zato je vlada 8. 6. 2017 sprejela sklep, s katerim je pristojnim državnim organom naložila pridobitev potrebnih pravnih in strokovnih podlag, ki bodo omogočile, da se predvidena železniška proga na odseku Divača – Koper v naslednji fazi nadgradi v dvotirno progo.

Kot navajate tudi sami, drži, da se veljavno gradbeno dovoljenje nanaša na enotirno izvedbo proge, prav tako se Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper nanaša le na enotirno izvedbo proge. Za nadgradnjo proge v dvotirno bo torej treba pridobiti potrebne pravne podlage, torej državni prostorski načrt s spremljajočo okoljevarstveno presojo, gradbeno dovoljenje, investicijsko dokumentacijo, po vsej verjetnosti pa bo treba sprejeti tudi nov zakon.

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je s ciljem čimprejšnje izvedbe vseh potrebnih postopkov takoj po nastopu mandata 20. 9. 2018 naročila Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, naj v sodelovanju z 2TDK d.o.o. čimprej začne potrebne postopke za pripravo pobude za izvedbo postopka državnega prostorskega načrtovanja za dvotirno ureditev ter nemudoma pristopi k pripravi  potrebnih strokovnih podlag.

Poudariti pa je treba, da projekt izgradnje enotirne proge že v tej fazi predvideva izgradnjo servisnih cevi v polnem profilu v najdaljših treh predorih (T1, T2 in T8). To bo v prihodnje omogočilo nadgradnjo nove proge v dvotirno progo, saj je vlada odločila, da se v prvi fazi zagotovijo potrebne podlage in projekti za povečanje profila servisnih cevi  v navedenih predorih. Družba 2TDK d.o.o. je v skladu  s tem že začela postopek za spremembo gradbenega dovoljenja, ki bo vključevalo izgradnjo omenjenih servisnih cevi v širšem profilu. Za to izvedbo nova presoja vplivov na okolje ni potrebna, prav tako ni treba pridobiti novega okoljevarstvenega soglasja, kar izhaja iz odločitve Agencije RS za okolje z dne 31. 8. 2018.

Kot torej ugotavljate že sami, bodo za dvotirno izvedbo proge potrebni novi, tudi dolgotrajni postopki, kot država pa smo dolžni izvesti projekt, ki omogoča izvedbo že sedaj. Hkrati bomo naredili vse potrebno, da bo v kasnejši fazi omogočena dvotirna izvedba. Nikakor pa ne gre za to, da bi med samo gradnjo enotirne proge spreminjali projekt v dvotirno progo, in to ne  le zaradi podaljšanja gradnje objekta ki bi moral biti izveden že zdavnaj, temveč tudi zato, ker potrebni postopki do zaključka izgradnje gotovo še ne bodo končani. 

Predlog, ki ste ga predložili, smo v sodelovanju z 2TDK d.o.o. podrobno  proučili in verjamemo, da ponuja uporabne rešitve, če bi si le lahko privoščili še nekaj let za izvedbo projekta. Tega časa, kot rečeno, nimamo, kot država pa smo dolžni storiti vse, da projekt, ki ima vse potrebne pravne podlage,  nemudoma izvedemo. Vzporedni ukrepi, ki se ob tem izvajajo, pa bodo omogočili kasnejšo nadgradnjo s čim manj zapleti.

On tem bi Vas želeli ponovno povabiti, da se s svojimi predlogi obrnete na Projektni svet za civilni nadzor, ki je bil ustanovljen prav z namenom zastopanja civilne javnosti pri spremljanju tega projekta.

S spoštovanjem,


                                                                                                         Nina Mauhler
DRŽAVNA SEKRETARKA
Poslati:
- naslovniku – elektronsko
Vložiti:
- Zbirka dokumentarnega gradiva
…………....................................................
Spoštovana ga. Nina Mauhler, državna sekretarka!
Hvala za trud in poslano. Videti je, da ste si (ali so vam) izbrali  vlogo joba-mučenika, meni pa pripisali vlogo don Kihota in boj z mlini na veter. Korošci imamo nekaj dobrih izrazov, za takšno izmotavanje temu rečemo »mutenje-švefl«, (Glede na moja leta in ker sva Koroška rojaka, si dovolim nekoliko direkten pristop.)
Zanima me samo še to:
1.       Ali boste gradili enotirno ali dvotirno progo? Citirano gradbeno dovoljenje velja za enotirno. *
2.       Za dvotirno progo morate vložiti nov postopek za DPN in gradbeno dovoljenje, nove projekte. Ponavljam, V nov postopek DPN in gradb, dovoljenja naj gre pol cenejša varianta, tista, ki prej prinese transportne kapacitete Luki in tista, ki prinese največ strateških prednosti. ( »Prelocira« Koper  ob koridorno progo). (Ni pravljica!).
Ali ste ali niste v vaši stroki proučili (med 17. variantami) mojo varianto, teze in predloge, ki vam jo ponujam že štiri leta in kaj ste ugotovili?
Na ta dva vprašanja mi direktno odgovorite, pa bom za vedno utihnil! Vedite, sama gradnja bo razkrila resnico.
*(začeti gradnjo enotirno in med gradnjo spremeniti v dvotirno progo z novim gradbenim dovoljenjem – najslabše, neobvladljivo,  najboljše rastišče za (gobe) nove in nove anekse!)Mene je življenje naučilo, da se izbira vedno varianta, ki odpira in ne zapira nadaljnje možnosti razvoja!
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Spoštovana g. EM Pintar in G. Ficko!
Kot vidita iz poslanega v prilogi me državna sekretarka ga. Nina Mauhler napoti na vaju, vaš civilni svet kot nadzorno telo za civilni nadzor nad projektom 2. tira. Se pravi, vas pooblašča, da postavite vprašanja njej i njeni stroki, kaj je ugotovila v vezi moje variante, tez in predlogov.
Čudna krožna kolobocija? Videti je, da bodo pričeli z gradnjo enotirne proge in jo med samo gradnjo spreminjali v dvotirno. Najslabša opcija, najboljše rastišče (gob) nezaželenih aneksov in neobvladana gradnja. Sedaj imata priliko in pooblastilo, da postavita nekaj neprijetnih vprašanj.
Psi lajajo, karavana gre dalje! Moji občutki pravijo, da ta karavana potuje v labirint brez izhoda.
Pa lepo pozdravljena!
Miro Volčanšek
…………………………………………………………….
Dne 08.01.2019 sem dobil vljudno obširno pismo od državne sekretarke ga. Mauhlerjeve. Poudarila je pomen Koperske proge i nujnost čimprejšnega pričetka. Napotila me je na Projektni svet za civilni nadzor, ki naj bi reševal razne dodatne predloge.  Povzetek vsebine – Volčanšek.CIRKULARNO PISMO št. 7Vsem naslovnikom!
Tako vsi sedaj dobite še to 7. Cirkularno pismo. Torej kot rečeno si izberite koliko ste krivi ali sokrivi, odgovorni ali soodgovorni. Nobeno gradbeno dovoljenje res ni vredno recimo 600 mio €, kolikor prihrani zamenjava projekta! To je približno izkupiček prodaje NLB, bilo je mnogo govorjenja konstruktivnega in jalovega. Pri vseh teh zasranih političnih manipulacijah je najbolj zanimivo kako vam sporočijo »to je tabu tema ne postavljajte neprijetnih vprašanj«. Urednikom režimskih časopisov pa, »da ne boste pisali o slabo vodenem projektu«. Hvaležen bom, če mi bo ta fenomen kdo od vas razložil.
Pravica ( oblast ) še ni končala in (ne bo) kaznovala Zidarja za njegovo kartelno delitev dela, ki je Slovenijo stala reci 2 milijardi pri avtocestnem programu, ko se očitno pojavlja nova kartelna formacija, ki hoče spet dirigirati in služiti » + 20%« pri državnih investicijah. Da kartelno dogovarjanje daje + 20% je bila javna tajna takratnih poslo vodečih struktur v gradbeništvu. Zaustavite jih dokler je še čas, tudi pri 2. cevi predora Karavanke. Vidite, zamenjava projekta pri 2. Tiru prekine tudi nastavljene vezi in sprege kartelne naveze in celo kavne skodelice za svežo kavico ( beri provizijo) , ki običajno priteče od velikih vrtalcev predorov.
Vesele praznike pa srečno in politično bolj uspešno novo leto 2019, več poguma za tabu teme!
Lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Wednesday, December 5, 2018 8:14 AM
To: Alenka Bratušek (
Alenka.bratusek@gov.si)
Cc: Jernej Pavlič (
jernej.pavlic@gov.si)
Subject: FW: Še enkrat resnica 2t

jernej.pavlic@gov.si       za ga. ministrico
Spoštovana ga. Ministrica!
Vi veste kaj vse sem se trudil v preteklih štirih letih, da bi vaše prepričal, da je zlo  v napačnem projektu, ker sem vas vse skozi obveščal. Če nič drugega lahko zahtevate, da se mi vaši zahvalijo in z nekaj stavki razložijo zakaj moji predlogi in teze niso uporabni, zakaj je to tabu tema? Nobeno gradbeno dovoljenje res ni vredno recimo 600 mio €, kolikor prihrani zamenjava projekta!
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Wednesday, December 5, 2018 8:11 AM
To: Marjan Šarec (
marjan.sarec@gov.si)
Cc:
gp.kpv@gov.si
Subject: Še enkrat resnica 2t

gp.kpv@gov.si     Za g. Premiera!
Spoštovani g. Premier!
Še enkrat vam direktno pošiljam, ker verjetno ne utegnete brati pp29, starejšo verzijo, ki ni lektorirana, je pa bolj zgovorna. Je tudi zadosti pomembno in morate vedeti. Nobeno gradbeno dovoljenje ni vredno recimo 600 mio €, kolikor prihrani zamenjava projekta G. Premier Šarec, verjetno ne morete razumeti kaj vam pripovedujem, ker se s tem niste ukvarjali. Je pa to rešitev za pravi 2. tir. Zahtevajte od vaše stroke, da vam razložijo moje predloge in teze. Korošci imamo zanimiv pregovor; Izkazalo se bo ali sem zaslužil šus ali kolajno.(v praksi običajno oba falita!)
Tako sem zaključil z koprsko progo in strategijo razvoja. Kitajcem bom poslal ko boste pričeli s pripravljalnimi deli, nepotrebnim agresivnim posegom v prostor. Če menite, da ni dobro pošiljati Kitajcem pa mi javite.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
Prilogi: 
·         Še enkrat res.2t
Vsa resnica 2t RESNICA 2. TIRA, še enkrat!
Spoštovana g. Premier Šarec in ga. Ministrica Bratušek! (poslano 19.09.08 )

Če boste izbrali pravo traso in projekt, boste našli tudi prostor za sodelovanje z Madžari in Trstom.
Tudi pri 3. razvojni osi morate zaključiti, izbrati. Drži ampak tu ste pokazali vse možne sveže variante s prednostmi in slabostmi.  Izbrati je treba. Pri železnici pa vlečete isto 15 do 20  let zastarelo verzijo in kažete tistih 6 osnovnih zastarelih variant obdelanih pred 15 in več leti. Leben pa govori o 17 variantah. ( najbolj transparenten projekt?) Postavite stroki zahtevo, da se izdela primerjalna analiza obeh variant, komparacija prednosti in slabosti. Tudi za dvotirno progo po uradni tunelski varianti rabite novo DPN in gradbeno dovoljenje. V nov postopek DPN in gradb, dovoljenja naj gre pol cenejša varianta, tista, ki prej prinese transportne kapacitete Luki in tista, ki prinese največ strateških prednosti. ( »Prelocira« Koper  ob koridorno progo). (Ni pravljica!). Nekaj takega, analizo mi je obljubil dr. Zgonc že pred dvema letoma, da bo dal svojemu diplomantu za doktorat. Žal potem nič, morda jo vaši imajo, pa jo skrivajo?
Danes testira logistično propustnost skozi Slovenijo ZDA odnosno njena NATO vojska. Čez kakšno leto bo te transportne zmožnosti testiral nekdo drugi. Ker nas Slovenijo imajo radi, ne, ker smo v osredju mehkega trebuha Evrope, ker je skozi Tržaški zaliv najbližje do Srednje Evrope, Madžarske, Slovaške, Ukrajine itd. Ali nas bo spet obšla tudi Svilna pot? Ker ne znamo postaviti pravilne razvojne strategije? O nižinski Vipavski varianti Trst Podnanos Borovnica je pisal že g. Nagode pred 2. svetovno vojno. ( 50 km namesto 140 km, 30 minut namesto 3 ure?) Stisnite že to svojo okostenelo stroko z dr. Zgoncem in vodstvom SŽ vred! Potem vam bodo povedali resnico.
Nehajte se že oklepati trase postavljene pred več kot 15 leti. Takrat verjetno ni bilo boljše variante, danes pa je! Če bi kdo takrat govoril o Vipavski varianti, bi se mu verjetno smejali. Pa vendar, ti silni tuneli pomenijo 35 do 40 % te »futuristične« proge. Tisti, ki mislijo na konkurenčno prednost Luke zardi tunelov, ki Trstu ne bodo dostopni, so milo rečeno naivni.
Postavljate se z novo garnituro Ljubljana Trst Ronke Videm. Niti besedice pa, da je bila ukinjena zaradi »rikverc« odseka Nabrežina Trst, ki podaljša čas vožnje za skoraj 1 uro. Zato so jo Italijani ukinili, in ko bo ponovno nerentabilna, jo bodo spet. Nič ne rabi lepa nova garnitura, samo začasno, potem ne bo rešila problema. Poudarim, razmislite, rešitev je v prestavitvi koridorne proge Divača Kozina Koper Trst in dalje Ronke Benetke ….Milano.
Treba je menjati traso in projekt, klub zapravljenim 60 mio € (deli tega, zemljišča, del projekta, itd bo uporabno). Sicer bo nastala velika napaka večja od TEŠ6, ker gre za strateško bodočnost železniškega križa. Bomo ali ne bomo sestava modernega železniškega omrežja TEN-T (tudi svilne poti), na relaciji koridorja Benetke Ljubljana Madžarska Slovaška Ukrajina in dalje? Ali bomo prometno zastareli otok in neka ovinkasta obvoznica preko kraške planote dolžine  3 ure namesto 30 minut. Če vas bo zanimalo več, najdete na mojem blogu www.mirobrdinje.blogspot.si
Gre za gospodarsko dolgoročno preveč pomembno potezo, da bi se šli nekih pritlehnih kompromisov pod mizo z Cerarjevimi. Ali bomo železniško zaostala balkanska državica z  nekoliko modificiranim železniškim križem bivše Avstoogerske - tudi 5 oz. 6 koridor, ter zgradili silno modern, silno drag tunelski priključni slepi industrijski tir in imeli preobremenjene avtoceste?
( Morda bomo čez 20, 30 let zaradi naraščajočih potreb vseeno gradili moderno železniško dolinsko »avtocesto« skozi Vipavsko dolino in se s tem se vključili v evropsko TNT-T omrežje hitrih ravninskih prog. V tem slučaju pa bomo  te sline tunele  prepustili gojiteljem gob šampionov in bomo največji proizvajalec gob v Evropi.)
Mislim, da mi bo preostalo le, da vse skupaj res pošljem Kitajcem, da nam bodo oni s svojo ponudbo povedali, kakšno dvotirno progo potrebujemo. Uvideli bodo strategijo v Vipavski varianti in videli logiko prestavitve koridorne proge. Očitno smo Slovenci usojeni, da slabo ali napačno izbiramo ključne velike projekte, manjka nam velikopoteznosti.

Pa lepo pozdravljeni!                                                                                                                Na Ravnah, oktobra 2018
Miro VolčanšekVSA RESNICA 2. TIRA  
From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Wednesday, July 11, 2018 8:13 AM
To: luka Koper (
EU-projekti@luka-kp.si)
Subject: FW: Resnica o 2. tiru
Spoštovani!
Luka koper je nedvomno življenjsko zainteresirana za strateški razvoj železniške mreže. To sigurno drži tudi za novo vodstvo. Matičeve sem vseskozi obveščal o mojih ugotovitvah in predlogih, največ preko Čertaličeve. Niso se odzivali, verjetno je imel g. Matič dosti svojih problemov.  Kako boste vi reagirali bomo videli. Zato vam na vaš novi naslov pošiljam zadnje gradivo.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Tako, sedaj sem poslal v vednost poleg naslovnikom tudi vam. Sedaj imate komplet gradivo in se lahko začnete spraševati koliko ste krivi ali sokrivi, odgovorni ali soodgovorni za zavožen slabo voden projekt 2. tira.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek 
From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Monday, July 9, 2018 8:22 AM
To:
mirko.volcansek@gmail.com
Subject: FW: Resnica o 2. tiru
  
From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Monday, July 9, 2018 8:21 AM
To:
Mateja.babic@delo.si
Cc:
boris.suligoj@delo.si
Subject: FW: Resnica o 2. tiru
Ga. Mateja!
Tema bi verjetno pasala v vašo rubriko. Morda imate nekaj vpliva na urednika Urbasa?
G. Šuligoj!    Profesionalni? Novinar mora vedeti!
Pa lepo pozdravljena!
Miro Volčanšek
From: Miro Volcansek [mailto:miro.volcansek@amis.net]
Sent: Monday, July 9, 2018 8:14 AM
To: Sarec Marjan (
marjan.sarec@strankalms.si); Šarec Marjan (info@strankalms.si)
Cc: marjan sarec (
marjan.sarec@dz-rs.si); alenka.marovt@pop-tv.si; simona.toplak@finance.si; Urbas Uroš (uros.urbas@delo.si)
Subject: Resnica o 2. tiru
Resnica o 2. tiru!
LMŠ, predsednik Marjan Šarec, verjetni mandatar, odborniki in poslanci!
Ta tema je ena med njimi, ki jo boste morali uskladiti. Zato je pomembno da veste. Tu se ne boste uskladili, razen če boste pristali na Cerarjevo zavoženo verzijo.
(kabinet v odstopu ima komplet gradivo. Verjetno g. Aleksander, tudi g. Cerkovnik in dir. Darja Kocjan. Večji del je tudi na mojem blogu. Tudi vaši so pogajalci ga imajo, gospoda Tonin, Han, Vatovec, Zorčič.)
 in
odgovornim urednikom  Dela , Financ in Alenki Marovt!
V prilogi vam pošiljam dopis ga. Alenki Bratušek, na katerega se ni odzvala. Zato tudi nisem izvzel zasebne konotacije.
Nihče noče uvideti, da se uporablja napačna trasa in projekt. Vsi se hočete okititi z »velikim graditeljem«, ki je pričel z gradnjo če tudi z napačnim  2x dražjim projektom z bahaškimi nepotrebnimi predori, ki bodo nekoč odveč! Največ je kriv g. Cerar, ki ni zmogel Kača, Aleksandra in avtokrata v sebi.
Pišem vam zato, da ne boste mogli ubežati odgovornosti, ko bo gradnja sama pokazala vse neumnosti tega projekta in seveda svojo ceno. Ker verjetno tudi sedaj ne boste reagirali, bom to pisanje razposlal še na običajne naslovnike skupine 2. Tir. Vsak sam najbolje ve za svojo odgovornost in kam, če se bo lahko skril. Star sem, naveličan, s kronično boleznijo, rabim duševni mir in moram se otresti tega bremena. Nimam Kovačićeve energije. Verjetno bom vse poslal tudi na Kitajsko veleposlaništvo, da bodo oni v svoji ponudbi potem Sloveniji pokazali kaj je prava nova dvotirna Koprska proga. Slovenska stroka in odgovorna politika to sicer vesta, pa trmasto vztrajajo vsi, ker se bojijo priznati pretekle napake, (ob njih 10 letno lagodno življenje) in se bojijo sami svoje birokracije v novem postopku gradbenega dovoljenja. Neodgovorno vodstvo SŽ pa se pri sebi smehlja, kar naj gradi »bedasta država«, bomo imeli vsaj začetek »modern«. (Slišati je, da jim boste prenesli investitorstvo? Prenesite jim tudi odgovornost o pravilnosti izbora trase in projekta – pa se ne bodo več smehljali?)
Ja gospod »profi« Šuligoj. Z vsakim vlakom za Trst, Benetke, Milano Paris,… bi se lahko odpeljal domov v Koper. Vsak potnik za Trst…..Milano….Paris bi se peljal skozi Koper. To je koridorna proga. Razni kopalni in podobni vlaki na priključnem slepem tiru, če tudi »zlatem« podzemnem, je bolj slaba tolažba! (Morda bi morali eni verziji pripeti rdečo zvezdo in drugi domobransko kokardo – potem bi pa vsi hiteli in veliko pisali?)
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
p.s.
Ta dopis bo poskrbel, da se obveščeni in posebej tisti, ki ste odgovorni, ne boste mogli sprenevedati  in skriti, ko se bo resnica, ki jo sedaj nočete slišati, pokazala skozi gradnjo. Žal bo za pravo progo takrat prepozno.

Avast logo
Ta e-pošta je bila pregledana z Avast protivirusnim programom.
www.avast.com


Resnica o 2. Tiru
Poslano po mailu 22.5. in 30.5. 2018
Spoštovana ga. Alenka Bratušek!
Ker sem sicer med vašimi simpatizerji vas bom opozoril na napako, ki jo delate. Gre za vaše zmotno prepričanje, da ni več mogoče zamenjati traso in projekt: Cerar sedaj že direktno laže, da bo dvotirno progo zgradil za 980 mio €. Da, lahko bi jo po moji varianti. Aktualna varianta bo stala 1,4 milijarde € enotirna in slabe 2 milijardi dvotirna varianta, ki je ni mogoče graditi po tem projektu in tem gradbenemu dovoljenju. Leben bolj previdno govori o enotirni progi in razširjenemu profilu druge cevi. Tu je pravilno vaše stališče o nujni finančni preverbi. (Verjetno bo najbolje stisniti Cerkovnika, da se izkašlja?).
Končni cilj je dolinska varianta Vipavske »avtocestne« železnice verjeto čez nekje 20 do 40 let, odvisno od hitrosti rasti azijskih, kitajskih gospodarstev. To je zalogaj 3,5 do 4 milijarde €, ki jih danes pač ne zmoremo. To bo verjetno tudi naloga  nekakšnega 2tdk-ja in koncesij. Ti, današnji silni predori bi  pomenili že poseg med Trstom in Podnanosom. Takšni predori se gradijo skozi gorske pregrade, če se na drugi strani potem nadaljuje nižinska »avtocestna« železnica. Ta naša bo od Trsta do Borovnice dolga dobrih 50 km, dva predora po20 in 30 km. Sedaj je Za vzpon na kraško planoto do Divače in potem vijuganje po planoti med 430 in 530 n.m. višine dolžine skupaj cca 140 km. Zato so takšni tuneli nepotrebna afnarija. Peljite se na izlet na Koroško, Ravne. Peljite se od Pliberka skozi Mitleren, mimo križišča pri  vasi Kuhnsdorf dalje proti Klopinskemu jezeru St. Kanciana, dalje proti Juntalu vse do Galicije, vse ob gradnji nove proge. Videli boste kaj pomeni hitra moderna železnica. Nazaj se vrnete preko Jezerskega. Videli boste kako se gradi železniška »avtocesta« po najenostavnejšem ravninskem polju v Podjuni. Dobili boste občutek o silnem neumnem nepotrebno dragem posegu čez zahtevni kraški rob 450 n.m.
Pojmi koridorjev:
V ekonomskem smislu govorimo o blagovno-prometnem koridorju skozi severni Jadran, Koper in Trst, (V. In Vl. Koridor, ne glede na prevozno sredstvo).
V tehnično železniškem smislu pa je koridorna proga  (Milano, Torino,) Benetke – Nabrežina – Divača – Ljubljana in dalje Sredna Evropa. Koper je na priključnem tiru do Divače 46 km. (koridorna proga bi bila, če bi tekla iz Benetk preko morja v Koper in dalje Divača…) Tudi Trst je na priključnem »rikverc« tiru do Nabrežine 10 km. Zato tudi Trst nima nekih pametnih potniških vlakovnih zvez z Ljubljano, Zagrebom in dalje. Tudi Reka – Pivka je priključni tir cca  50 km.
Po moji varianti je poleg polovične cene za klasično dvotirno progo pomembno predvsem, da se prestavi koridorna proga in sta posledično in Trst in Koper »prelocirana« neposredno ob novo koridorno progo. Kakšne prednosti so to glej gradivo na mojem blogu, www.mirobrdinje.blogspot.si poglavje dopis Hanu.
Mehki trebuh Evrope: Trst in Koper, severni del Tržaškega zaliva ima geostrateško najbolj ugodno lego v Evropi – mehki trebuh. Zato bodo blagovni tokovi tu najbolj hitro naraščali. Tu je in še bo tendenca po nekakšnem evropskem »HongKongu«. Zato je realno pričakovati skupni interes Trsta in Slovenije ( Kopra) za končno dolinsko varianto koridorne proge po Vipavski varianti in tudi za klasično koridorno dvotirno progo po mojem predlogu kot rešitev za časovno premostitev do Vipavske variante. (20 do recimo 30,40 let). Ta poseg tudi popravlja težave sedanjih zatečenih rešitev in je v interesu zlasti Kopra. Luka Trst že ima dvotirno progo do Divače in tudi svojo pontebbano. Pridobi zlasti za potniški promet, ki je sedaj zavrt. Ni pa nujno, da bo enak interes izkazala država Italija v želji za novo luko nekje ob Tržiču (Montfalcone),  vezano za pontebbano in hitro novo Avstrijsko progo. (Morda bo vse skupaj z novo luko vred komaj zadostno?).
Razlaga dr. Zgonc
Tehnična terminologija, parametri in izrazoslovje pri železnicah je zahtevno in nam ostalim komaj kaj razumljivo. Dr. Zgonc to objavi v svojem članku INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA IN ODPRTA VPRAŠANJA PRI  NJENEM UVAJANJU : v 10. št gradbenega vestnika. Pazljivo preberite članek prof. dr. Bogdana Zgonca, najdete ga tudi na spletu.
Govori tudi o nadogradnji obstoječe proge v dvotirno in upravnem postopku. (Gradbena prijava?) On je idejni avtor aktualne variante sprejete pred več kot 15 leti. Zato jo še vedo zagovarja. Stisniti ga bo treba, da bo povedal današnjo resnico. Tudi Mes-a in njegovega Verliča, ki vodi železniški prometni inštitut bo treba nekoliko pritisniti, da bodo pojasnili resnico in kaj je prav za Slovenske železnice. Ali je v Sloveniji še kakšen nevtralen ugleden strokovnjak za železnice, ki bi lahko bil konzultant, žal ne vem. Morda vam pravega priporoči Violeta Bulc, verjetno ga ima. Res sta bili nekakšni rivalki, ampak obe imata interes za pravo progo v Sloveniji.
Dr. Zgonc vas bo poskušal odpraviti s »prepustite stroki«. In tu je glavno zlo, da so vsi od aktivne stroke tako ali drugače sodelovali pri tem nesrečnem 2. Tiru, sedaj pa lojalno »modro molčijo«. Ampak prav ta stroka je zakuhala to situacijo. Za priključni industrijski tir bodo gradili železniško (enotirno) avtocesto? Ta gradnja bi mora biti sestavni del vseh rekonstrukcij na  železniškem križu, koridorju in v kompatibilnem »b« standardu. To mora financirati država kot vse ostalo. Javno - zasebna in druga partnerstva (tudi Trst, Madžarska itd.) pa kot koncesionarska družba naj pripravlja gradnjo Vipavske železniške »avtoceste«.
Glede vipavske variante ve povedati precej dr. Umek.
Toliko, če vam bo zanimivo in boste povzeli kot svoj program. Potem vam bom tudi prišepnil prijem, ki bo za polovico skrajšal potrebne aktivnosti na novem postopku za gradbeno dovoljenje.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Spoštovani!
Pred tednom sem ga. Alenki poslal ta dopis na njen poslanski mail. Morda ga ne utegne odpirati v tej volilni gužvi. Dajte ji ta dopis, dobro bi bilo, da ga prebere.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek