petek, 30. marec 2018

Cirkularno pismo 6


Sent: Sunday, april 02, 2018 8:02 AM

Cirkularno pismo št. 6
Spoštovani v skupini!
Kot vidite v nadaljevanju še vedno ni odziva na moje proteste, pobude in predloge v zadevi 2. tir. Kljub odstopu Cerarja in drugega dogajanja. Tudi novinarstvo se še vedno ne odziva. Poslal sem pismo za g. Cerkovnika na pp29 v sobotni prilogi in tudi pismo za dr. Zgonca. To naj bi bilo še zadnje moje opozorilo, potem bo prepozno, če bodo res pričeli s pripravljalnimi  deli.
Prilagam vam vsa 3 pisma kot so bila poslana:
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Spoštovani g. Urbas. Odgovorni urednik!

To pismo bom poslal ga. Mojci Demšar za objavo v sobotnem PP 29. Ona po vaših kriterijih ne sme kot prilogo objaviti časovnice. Morda ji dovolite izjemo, da bo zadeva razumljiva. Dobro bi bilo tudi objaviti pismo dr. Zgoncu.
Pravite, hvala za poslano, menim, da vaš predlog ne ustreza našim novinarskim standardom, zato me objava ne zanima. ………Uroš Urbas
Cerarja in njegov SMC smo volili na osnovi etike in morale, v upanju, da bo to neka nova poštena politika. Žal, ……..

Imate možnost, da pošljete novinarko Matejo Babič na intervju k Cerkovniku, dr. Zgoncu, Anju Žigonu in še komu. Vsekakor tudi g. Pipenbaherju, čeprav sta s Kačem in njegovimi uspešno sodelovala pri elegantni novi Beograjski gazeli. Videti je, da je tokrat stroka oz. njen del ugrabila naivno državo. Pipenbaher vam bo povedal, da je ideja premostitve po AC viaduktu nekoliko nora ampak šarmantna. Treba bo ojačati stebre, uklonsko v vzdolžni smeri, verjetno tudi temelje. Povedal bo, da je dvoetažna mostna konstrukcija statično bolj ugodna od enoetažne. V bistvu pa gre zato, da s tako premostitvijo zadosti visoko prečkamo kraški rob, da je možno novo Koprsko  progo priključiti v Kozini in odpadejo dragi zahtevni nesimpatični predori do Divače. To je bistvo moje zamisli in zato tudi pol ceneje.

Vidite, v rokah imate rešitev za novo koprsko dvotirno progo. Tu potem odpadejo vsi politični triki, 2tdk, javna zasebna in druga partnerstva, (to je lahko tema za bodočo strateško novo dolinsko železniško avtocesto skozi vipavsko dolino), odpade Kovačič, zlorabe za predvolilno kampanjo in podobno. Kako ta proga izgleda lahko vidite na mojem blogu   www.mirobrdinje.blogspot.si

Morda sem prebudil vašo profesionalno radovednost? Če vas to še vedno ne mika objaviti, mi povejte kateri desni nevladni časopis je zadosti samostojen od Janševih razbijaških metod, (ki jih ne odobravam), da bi ta gradiva objavil in ne zlorabil. Zadnji čas je. Če bodo začeli s pripravljalnimi deli to bo nepopravljivo, nepotrebno uničevanje narave.

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Priloga: pismo Cerkovniku in ponovno pismo dr. Zgoncu.


Spoštovani g. Cerkovnik!

V nekem smislu sva kolega. Tudi sam sem tako ali drugače vseh 40 aktivnih let vodil projekte. Na stara leta bolj kot inženiring na pripravi dokumentacije.
Občutek imam, da ste v nekem smislu »not padel«, da ste hotel samo voditi velik in zahteven projekt kot izziv.
Zaenkrat vam pošiljam to javno pismo v naprej. Vesel bom vašega komentarja, v nekaj stavkih brez  olepševanja. Tudi kaj po vašem mnenju v mojih tezah in predlogih ne drži ali ni točno? Če bom v naslednjih 14 dnevih takšno vaše pojasnilom dobil, vsaj  ne bom imel razloga, da bi vas dodatno odgovornostno obremenjeval z javno objavo tega javnega pisma v sobotni prilogi pp29. Ali je res tako težko priznati, da vodite napačen projekt in traso? Saj v osnovi ni vaš izdelek?
Obratno, vaš molk bo potrdil moje prepričanje, da ste zavestni pajdaš te vladne in para vladne grupe, ki je ugrabila naivno državo, ki za vsako ceno hoče graditi te tunele in dvakrat dražjo progo. Zakaj, naj potem ugotavlja neka parlamentarna komisija ali NPU. To potem ni več moja domena.

Vidite, v rokah imate mojo rešitev za novo koprsko dvotirno progo. Tu potem odpadejo vsi politični triki, 2tdk, javna zasebna in druga partnerstva, (to je lahko tema oz. model za bodočo strateško novo dolinsko železniško avtocesto skozi vipavsko dolino), odpade Kovačič, zlorabe za predvolilno kampanjo in podobno. V teh naslednjih 14 dnevih se bodo tudi nekoliko razčistile te nepotrebne zdrahe s Kovčičevim referendumom.

Ja, hvala za poslani bilten preko moje hčerke. Lep izdelek a žal napačna trasa in projekt.

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
Priloga: javno pismo g. Cerkovniku v wordu.


DRSI, Direktor projekta 2. tir – javno pismo!
Spoštovani g. Cerkovnik!
Vsi v Sloveniji smo enotni, da potrebujemo novo dvotirno Koprsko progo, zelo pa se razhajamo katera trasa in projekt je pravi! G. Cerar se postavlja z najbolj transparentnim projektom, pojasnite pa tisto kar prikriva in molči. Pojasnite in če bo razumljivo bomo umolknili in podprli vaš projekt.
Do sedaj ste bili direktor projekta 2. tir v smislu vodenja projekta. Videti je, da boste sedaj postali tudi investitor, če vam bo g. Leben prenesel to funkcijo z 2tdk-ja. Imate kar smolo. Pred dobrim letom se je vaša direktorica ga. Darja Kocijan razglasila za nepristojno in pristojnost oz. odgovornost prenesla na vas. Imate ministra, ki je velik obešenjak. Spreneveda se in spreminja stališča kot pes teče, (ali kot mu naroči šef?).  Po lastnih zagotovilih bi moral že odstopiti. Ta čas ne bi želel biti v vaši koži.
Ko bo prišel čas poračuna boste glavni dežurni krivec. Zakaj ne obvestite javnost kako težaven je ta projekt? Objavite, da glavni predorski cevi potekata v režimu podzemnega toka vode, ki z velikimi pritiski pomenijo zahtevno zunanjo zaščito predorskih cevi. To so veliki dodatni stroški. Gre za podzemni tok reke Reke, ki se kot Timava pri naselju Štivan pri Nabrežini izliva v morje. Velika težava je tudi prečenje podzemnih tokov predora T2, ki napajajo vodonosnike tudi zajetja Rižane. Vsak sprememba tega toka je lahko katastrofa za 87 tisoč rednih prebivalcev obalnih občin in 3x toliko turistov. Tudi ta zaščita ni poceni in je dodatni strošek. Pokažite izvedbo podzemne postaje in izogibališča nasprotno vozečih vlakov, kakšne dolžine, 1500 m?. To bi lahko odpadlo, v slučaju dvotirne gradnje takoj v enem.
Zakaj ne poveste ljudem, da se po tem projektu ne da graditi dvotirna proga? Ali je druga cev v polnem profilu , ki jo ponuja g. Leben figa v žepu? In oblast ne namerava zares graditi dvotirne proge, samo potolažiti Črnokalce? Potrebno je celotno preprojektiranje že pred začetkom gradnje in seveda nov postopek gradbenega dovoljenja. Sicer bomo za dvotirno progo potem  gradili dva vzporedna  viadukta enega ob drugem in tudi vse ostale premostitve bodo dvojne, tudi premostitvena galerija Glinščica. Moderno se temu reče nebuloza (neumnost). Tudi sicer je gradnja gornjega ustroja in elektro napajanja enotirno s poznejšo dogradnjo v dvotirno progo draga nepotrebna neumnost dvojnost nekaterih stroškov.
Zakaj javno ne razložite, da bo ta projekt enotirne železniške avtoceste »A« standarda resnično stal 1,4 milijarde v enotirni verziji in 2 milijardi v dvotirni verziji. In bo predimenzioniran glede na ostalo koridorno omrežje tudi po vseh rekonstrukcijah v »B« standardu. Toliko kot ste predvideli v svoji profesionalni oceni. Sedanje nižje ocene so samo posledica pritiskov vladajočih oblastnikov.
Zakaj ne obvestite javnost, da se lahko zgodi nadaljnja intenzivna rast Azijsko Kitajskih gospodarstev in posledica enormna rast tvornega prometa skozi severni Jadran. To lahko pomeni tudi intenzivno strateško potrebo po izgradnji  dolinske hitre prave železniške »avtocestne« gradnje skozi Vipavsko dolino v »A« standardu. To potem ne bo več povezava preko Divače. Še posebej če bodo Kitajci realizirali svojo zamisel o železniški svileni poti. Potem si bo Slovenija resnično povrnila najkrajši in najhitrejši železniški koridor, ki ji po geostrateški legi tudi pripada! Vožnja bo trajala slabe pol ure do Borovnice. Ali bodo potem vsi ti silni tuneli 2. tira na razpolago gojiteljem gob šampionov?
Zakaj ne poveste ljudem, da bi bilo najpametneje opustiti ta nesrečni projekt in traso 2. Tira in jo nadomestiti z mojo predlagano traso in projektom. Tudi ta je še vedno zelo moderna nova dvotirna proga Divača Koper, ki pa je seveda pol cenejša. Prihranili bi 600 do 800 mio € in se izognili večini navedenih problemov in drugih, za katere veste vi. Pa še naravovarstveniki bi vam bili zelo hvaležni. Posebej poudarite, da ta gradnja na povezavi v Kozini pomeni tudi hitrejšo gradnjo, ne glede na zamudne upravne postopke, pomeni, da luka Koper že po petem letu po drugi fazi dobi dodatne kapacitete 20 do 30 vlakov dnevno. ( ne leta 2028 po tunelski varianti).  Gre za trifazno gradnjo, enostavnejšo in hitrejšo brez teh silnih tunelov.
To je moj zadnji apel tudi g. Anji Žigonu, Elea i.c., ki je vodil projektiranje in vsem železničarjem in drugim od stroke, ki vedo kaj pomeni ta projekt in »modro lojalno« molčijo. Mene anonimusa pa mediji nočejo objaviti, vsaj večina resnih (režimskih) ne. Že izvlečni tir je donekle napaka, nepopravljiva napaka pa bodo brutalni posegi v naravo za pripravljalna dela! Dr. Zgoncu, idejnemu očetu tega tira, sem napisal posebno pismo, ki ga tudi nočejo objaviti.
Pa lepo pozdravljeni!                                                                           Na Ravnah na Koroškem, marca 2018
Miro Volčanšek
P.s.
Zamenjava projekta pomeni tudi časovno prednost, do 2 leti krajšo gradnjo. Predvsem pa že z 2. fazo dobimo dodatne dnevne kapacitete vlakov, recimo 20 do 30, če bi se gradnja spet zavlekla.
Beri dopis g. Cerkovniku dne 29.12.2016.

Izvleček:

Dr. Zgonc:   V nadgradnjo sodi tudi novogradnja enega ali več tirov ob obstoječi progi, ne glede na njihovo oddaljenost od obstoječega tira. Nadgradnja je primerljiva s pojmom rekonstrukcija po Zakonu o graditvi objektov [MZI, 2012…    (Pomeni gradbeno prijavo).LP!   MV

Cirkularno pismo 5

Sent: Monday, November 20, 2017 8:04 AM
Subject: 2. tir cirk. pismo5

Spoštovani v skupini 2t!
Cirkularno pismo št.5:

Ker pri vas še vedno ni nobene reakcije, vam pošiljam še to urgenco. V prilogi vam pripenjam pismo poslano dr. Zgoncu. Pazljivo ga berite, videli boste, kako si Slovenija lahko povrne primat za najhitrejši in pol krajši železniški avtocestni koridor skozi Ljubljano, tudi v primerjavi z Avstrijsko novo progo skozi Golico in Semmering. To lahko stori v srednjeročnem ali dolgoročnem obdobju, odvisno kako rapidno se bo večala gospodarska rast Kitajskega oz. Azijskega gospodarstva.
Še enkrat vam tudi pripenjam ročno skico hitre proge skozi Vipavsko dolino, če ste jo spregledali ali zavrgli.

Pa Lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Številka: 010-221/2017/2 


………………………………………………………………………………
Obveznost odgovora!
Datum: 21. 6. 2017

Zadeva: Odgovor Ministrstva za javno upravo na predlog 8310-152: dolžnosti javne
uprave
1. Glede odgovarjanja ministrstev, organov v sestavi in drugih organov in organizacij z
javnimi pooblastili na vprašanja, pobude in predloge državljanov:
…vsebuje V. poglavje z naslovom »Občevanje organov in strank«, ki ureja med drugim tudi ravnanje z vlogami strank in v 65. členu tudi odstop vloge, če jo prejme organ, ki za obravnavanje vloge ni pristojen.
Navedeno vprašanje ureja tudi 18. člen Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št.
20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13, v
nadaljevanju: Uredba o upravnem poslovanju), ki določa, da mora organ odgovoriti na vse
dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Organ
mora na dopis odgovoriti najkasneje v 15 dneh po prejemu le-tega, če je iz dopisa razviden
naslov pošiljatelja. Za zahtevnejše zadeve mora organ v tem roku izdati vsaj obvestilo o
nadaljnjem ukrepanju/postopanju in realnem roku. Organ mora odgovarjati tudi na dopise v
elektronski obliki, ki so prejeti preko enotnega državnega portala….
mag. Tanja Bogataj
DRŽAVNA SEKRETARKA
…………………………..
Kabinetu predsednika vlade, za premiera g. Cerarja: in ostalim v vednost:
Iz gornjega pojasnila ministrstva za javno upravo sledi obveznost odgovora na pobude in predloge občanov v 15 dneh. V Zadnjih slabih 4 letih sem vam poslal recimo 20 dopisov predlogov rešitev, tez , komentarjev in drugih dejstev za novo dvotirno koprsko progo. Od vseh naslovnikov sem dobil samo dva odgovora, oba sta se razglasila za nepristojne. G. Cerar, vaši ne obvladate in ne zmorete reševati problematike in se zato skrivate za mogočnostjo in vzvišenostjo – z molkom. Pa govorite o najbolj transparentnem projektu. Spet je nekdo »ugrabil« državo, kot TEŠ6? Le čemu ste sprejeli etični kodeks, da ga ne spoštujete, za šarmiranje volivcev?
Gospoda poslanci, dobili ste rešitev za novo dvotirno koprsko progo in dobili ste recept kako si lahko Slovenija vrne primat najhitrejše in pol krajše proge na Ljubljanskem koridorju. Sedaj boste vsi mižali in modro? molčali!. Tudi vi preberite pojasnilo sekretarke Bogatajeve. Za koga sprejemate regulativo, za kurje tatove in rajo?  Poskrbite, da mi bo oblast odgovorila, če in kaj v mojih predlogih in tezah ne drži!
Na tej temi ni prostora za nikakršne špekulacije proti Trstu, kdo bo koga »nadmudrio«. Gre za prevelike investicije, resne gospodarske poteze! Le dobro berite, ni pravljica! Korošci imamo rek »izkazalo se bo ali sem zaslužil šus ali kolajno«!
Miro Volčanšek
Priloge:
·         Pismo dr. Zgoncu
·         Hitra Vipavska proga

Spoštovani dr.Zgonc!
Apel št. 3

Glede na leta si dovolim še ta apel:

Glavna napaka stroke je, da imate preveč političnega posluha in ne spoštujete osnovnega načela. Ponovim »fenomen«1
1.       SŽ, morali bi jim omogočiti takšno tarifiranje, da bi videli interes v svoji dejavnosti, ne pa v naprej  planirati izgube! SŽ Imajo multiplikativni učinek v nekaj 1000 delovnih mestih in pri logistih, špediterjih.
Prav na SŽ bi morali biti zainteresirani za najcenejšo dvotirno, koridorno progo, ki omogoča največ vlakov proti Ljubljani, tudi iz Trsta, Benetk, tudi potniške, tudi Torino, Milano…Pariz.., proti Budimpešti, Bratislavi, Ukrajini in Rusiji…Kitajski… Imajo celo žel. prometni institut, ki ga vodi dr. Verlič, 2. mož na SŽ. Hotel sem ga kontaktirati, pa ni sprejel pogovora. Že davno bi moral imeti preverjeno mojo varianto (morda jo ima, pa skrivajo?).
Pa ni tako – fenomen!
Mes pridno vozi odgovorno politiko v svojem salonskem vagonu in lokomotivi in se bori za take neke holdinško finančne relacije z luko, ki jih ne bi smelo biti. Zagovarjajo obmejno zaplankan super industrijski tir samo za Koper,  morali pa bi biti nevtralni!
Ko bo prišel čas polaganja računov, bo politika vam in stroki, ki vam sledi neusmiljeno prižgala grmado, da bo reševala svojo kožo. Pa ni bilo ravno tako, poglejmo;
Pred recimo 13 do 15 leti, ko ste sprejemali varianto trase je bil obseg blagovnega pretoka skozi severni Jadran mnogo skromnejši. Takrat razmišljati o  žel. avtocesti »a« standarda skozi Vipavsko dolino je bil prevelik futurizem. Resno ga ni nihče omenjal, ker bi se osmešil. Zato je bila logična misel , da je potrebno rekonstruirati celotno Slovensko koridorno omrežje v najboljši možnosti v »b« standardu kot ga trasa dopušča in novo koprsko progo graditi v »a« avtocestnem standardu ker je nova, začetek in sestavni del Ljubljanskega V. koridorja. Tudi Italija je podobno razmišljala in imela drzne variante vzpona na Kraško planoto, Divača in dalje je bila logika. Da nekoč ne bo več tako, je prej ugotovila Italija in odstopila od svojih tunelskih variant.
Kaj se je zgodilo oziroma kaj se sedaj dogaja? Dve stvari.

1.       Kitajska, Indija in druge azijska gospodarstva enormno rastejo, blagovni pretok skozi severni Jadran ekspresno raste, preko vsake logike. Kaj šele bo, če bodo Kitajci uresničili svojo zamisel o kontinentalni železniški povezavi z Evropo.
2.       Avstrija je boljše ocenila trende in začela graditi žel. avtocesto skozi Golico in Semering. Seveda je imela tudi močnejšo finančno pozicijo.

Pri nas pa so se sprenevedali, da rabimo ali ne rabimo novi tir, komplicirali, zavlačevali in podobno. Kup neumnosti oz. nebuloz, če hočete, smo slišali. Zapravili smo recimo 13 let in zapadli v nove razmere, celo pridobili gradb. Dovoljenje, sedaj pa ne vemo kaj bi.
In kaj lahko sedaj vi storite? Pripravite, poskrbite za krajšo analizo, imate dostop do prometnih študij in potrebnih numeričnih podatkov. Imate tudi podaljšane roke pri vaših študentih in verjetno tudi v Verličevem institutu. Kot najvažnejšo posledico pripravite predlog dopolnitve strategije gradnje železniškega omrežja z Vipavsko varianto. To potem spravite na vlado, ki naj jo sprejme in potrdi.

To seveda pomeni ugotovitev, da bo v nekem obdobju recimo 30 do 50 let postala nova proga Divača Koper odveč. Ostala bo na razpolago Tržaško Koprskemu zalednemu prebivalstvu za hitro primestno migracijo. Os Divača Pivka Postojna pa bo ostala za Reko in Pulo, ki se bosta tudi razvijali. To tudi pomeni, da se opusti draga tunelska varianta in nadomesti z novo dvotirno progo po moji projektni nalogi v »b« standardu. To je še vedno zelo moderna proga s 3 dvotirnimi tuneli dobre 3 km in gradbeno zahtevnim dostopom in premostitvijo po AC viaduktu. Osebno mislim, da bo to obdobje ob sedanji hitri rasti azijskih gospodarstev mnogo krajše. Komaj boste dobro zgradili novo progo D-K (Recimo 10 let), bo treba začeti pripravo dokumentacije za hitro AC dolinsko vipavsko koridorno progo. Tu pa bo možnost za preizkus javno-zasebnega, javno-javnega, Madžarskega in drugi partnerstev in sofinanciranj. Tu bo tudi možnost posebnega tarifiranja, plačilo mitnine in podobno, če bo oblast tako želela?
Tega ne bom doživel, vi kot »oče« in vaša stroka ki vas sledi pa. Imeli boste zadovoljen »Krpanovski« občutek, da ste obrnili vlak v pravo smer. Stroka vas bo tudi podprla, takoj ko bodo nekateri pogoltnili začetni cmok, saj bo ne nazadnje treba narediti nov projekt.
Ne zamerite mi tako direkten pristop. Ne poskušam vas učiti, poskušam vas prepričati. Brez Trsta ne gre, ker tudi pozneje pri Vipavski varianti brez Trsta ne bo šlo. S tako strategijo boste Slovenij vrnili primat, ki ji z geografsko lego pripada. Spet bo imela pol krajši in 2 x hitrejši koridor skozi Ljubljano. Res boste »oče slovenskega koridorja«, kar vam kot akademiku tega dela Stroke tudi pripada!
Sam zaradi let tega ne bom doživel, morda bom dočakal otvoritev nove D-K proge. Vsekakor pa bom imel zadovoljstvo, da sem pomagal obrniti vlak v pravo smer. Bom pa novemu odgovornemu vodji projekta prišepnil recept, kako bo prepolovil potreben čas za umeščanje in gradbeno dovoljenje.

Na Ravnah, 06.11.2017

Pa lepo pozdravljeni!
Miro VolčanšekHitra nižinska proga skozi Vipavsko dolino:

Varianta po dr. Umeku - primorski del Nagodetovega projekta:
( »na pamet« skica za lažjo predstavo in razumevanje )


Gre za večino tunelske trase:

  • Koper - Trst ( nekje pod  Bazovico) - proga po mojem predlogu sedaj, takrat obstoječa - dolžine cca 10 km
  • Trst ( nekje pod  Bazovico) do Podnanosa Vipavska dolina  -  predor dvocevni dolžine slabih 20 km
  • Podnanos - Borovnica (Vrhnika)    -     dvocevni predor dolžine slabih 30 km
  • Dolžine so podane zelo okvirno, samo za predstavo, investicija vel. razred   3,5 miljarde €.
  • To bi bila prava železniška avtocesta s v = 250 km/h, radiji preko 3.000 m, vzdolžni nagib pod 10 %o , zmogljivost do 350 vlakov/dan, za potrebe luk Koper, Trst, za vse daljinske vlake  iz Torina, Milana, ….Pariza, ….za Bratislavo, Budimpešto, Ukrajino, Rusijo …..vse do Kitajske.

Cirkularno pismo 4

Sent: Sunday, November 05, 2017 8:02 AM
Subject: cirk. pismo4, 2 tir

Spoštovani v skupini 2t!
Cirkularno pismo št.4:

Dne 7.9.17 sem vam poslal dokumente za 2. Tir. Pisanje je bilo naslovljeno na odbor za infrastrukturo pri DZ. Poslal sem tudi povpraševanje in urgenco. Edini odgovor od vseh je molk.
G. Han, ali boste kljub tem informacijam vladajočim slepo zaupal kot pri TEŠ6?, g Tonin?, Ga. Bratušek?, g. T.Vatovec? , (ki je šprical osn. šolo, ko so jemali besedico hvala?) in drugi? Vsi boste gluhi in gledali stran ob vladni varianti, kot predsednik Borut Pahor.
Zato vam sedaj pošiljam še tole, da spodbudim vašo vest, če jo še imate. Prihranite vsakemu Slovencu cca 400 € z tudi strateško mnogo boljšo varianto. Ali je v politiki res postala dominanta gluhost in slepost – kot »Pahorizem« ?  Ali ga torej ni med vami junaka…?
Prilagam dopis novinarju, žal, tudi novinarstvo piše samo re-citate političnih veljakov in o aferah in bolujejo od istega dominantnega »pahorizma«.
Spoštovani g.Šuligoj!
Čeprav ste zaslepljeni vernik aktualne trase 2. Tira:
V vašem pisanju Delo, 13.10.07, »Magna ja, Luka ne« mi je všeč zlasti zadnji odstavek glede namernih zamud. Vsekakor drži, da zamude niso všeč nikomur, ki je za gradnjo nove koprske proge, za to progo pa smo vsi, tudi zagovorniki različnih tras. Zavlačevanje je morda tudi radi dvoma v pravo traso in projekt in koristi samo vladajoči politiki v kampanji pred volitvami, kdo kaj je oziroma ni in ne bo storil, ker noče odgovornosti.
Brcnite jih, zbodite! Napišite javno vprašanje. Kaj je z mojo dvotirno pol cenejšo varianto in mojimi tezami? Naj povedo, če imajo plan »b«? Posebej naj povedo kaj je z dolgoročno strategijo in verzijo hitre dolinske železniške avtoceste z 250 km/h skozi Vipavsko dolino, (edine možne?, vsi bi se vozili v Ljubljano z vlakom, če bi vožnja trajala pol ure?)). Ali bomo čez 30 do 50 let še vedno prometno zaostala Balkanska tvorba? Tudi dr. Zgonc  naj kot idejni oče poda svoje mnenje. Mislim, da bi odkriti razgovori premaknili, prebili zavore in takoj pospešili postopke.

Naj vam javno odgovorijo!
Lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Iz intervjua z dr. Zgoncem:
Ste sodelovali pri katerikoli fazi projekta drugega tira?
Neposredno nisem, posredno pa. V Sloveniji ne boste našli strokovnjaka s področja gradnje, ki ne bi bil tako ali drugače posredno vpleten. A nisem bil projektant te trase in nimam podjetja, ki bi iz tega naslova prejemalo kakršnakoli sredstva. Bil sem zgolj udeležen v razpravah o tem projektu, kar kot profesor s tega področja štejem tudi za svojo dolžnost.
Res pa je, da smo si v dvajsetih letih ta projekt podajali iz ene institucije v drugo. Najprej so ga do leta 2001 vodile Slovenske železnice, potem je bila v Mariboru ustanovljena direkcija za železniški promet in je projekt prevzela ona, kasneje direkcija za vodenje investicij pri ministrstvu, od tam je projekt romal na DRI in potem na 2TDK. Dvajset let si zadevo podajajo in prekladajo med seboj različne institucije. Vsaka se je po svoje učila na njem. To ima seveda tudi svoje posledice.

Iz objav za referendum:
Končno je javnost izvedela, da je idejni oče prof. Zgonc projekta Drugi tir. In kar je bistveno, da je z različnimi skupinami projektantov pobral zglednih 10 milijonov EUR. Pod različnimi podjetji in ustanovami si je tako priboril možnost, da je vsem vladam predstavljal projekt, ki ga je zavestno tudi potrjeval preko ERA (European Railways Agency), ko je bil njen predstavnik za Slovenijo.
…………….

Kar nekaj jih je dobro deset letje lagodno živelo na tem in ob tem projektu. Verjatno je res težko priznati , da ta sedaj ni več pravi?
Ob vsem tem tej stroki ni več neomejeno zaupati, lojalnost nekemu projektu ni vedno na mestu!

Če bo vlada dala v izvedbo pripravljalna dela, bo po nepotrebnem zapravila 20 mio €. To bo tudi nepopravljiva napaka in nepopravljiv poseg v prostor!

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek


Sent: Thursday, September 07, 2017 9:00 PM
Subject: Fw: 2. tir gradivo


Sent: Wednesday, September 06, 2017 8:11 AM
Subject: Fw: 2. tir gradivo

Toliko za sedaj. Če potrebujete še kakšno gradivo sem na razpolago.
LP!
Miro Volčanšek

Sent: Wednesday, August 16, 2017 8:01 AM
Subject: 2. tir gradivo

Spoštovana ga. Alenka!

Morda vam ni poznana ideja o progi po Vipavski dolini? Naredil sem skico in vam jo pošiljam. Prilagam še nekaj »fenomenalnih ugotovitev«, morda vam bodo koristile. Ga. Alenka vedite, v rokah, v moji trasi imate rešitev nove Koprske proge, rešitev vseh različnih problemov. Opustiti pa morajo svoje »specifične špekulativne interese«.
Kot rečeno, v kolikor ne boste objavljali , mi prosim javite, da bom poslal pismo bralca v Delo,  ostalo gradivo pa Kovačiču in še nekaterim.

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Priloga: fenomeni,

Fenomeni, ki jih ni razumeti - pa se dogajajo:
( teh nekaj misli se mi je še porodilo, morda bodo uporabne)

  1. Visoka stroka je prigrabila oblast in manipulira nekaj ministrov in vlad:
Ta del je videti poznate. Morda bi bilo dobro pogledati vlogo dr. Zgonca. Če pogledate korespondenco, mi je dejal, da bo dal svojemu študentu na magisteriju mojo varianto, da izdela idejni projekt in komparativno analizo. Ni videti. Na predavanju IZS je ni omenil, omenil pa je verzijo R. Varla, dodatno podaljšanje tunela za 3,6 km v dolino Rižane na obstoječo progo, ki pa ostaja obmejno zaplankan industrijski tir.

  1. SŽ, morali bi jim omogočiti takšno tarifiranje, da bi videli interes v svoji dejavnosti, ne pa v naprej  planirati izgube! SŽ Imajo multiplikativni učinek v nekaj 1000 delovnih mestih in pri logistih, špediterjih.
Prav na SŽ bi morali biti zainteresirani za najcenejšo dvotirno, koridorno progo, ki omogoča največ vlakov proti Ljubljani, tudi iz Trsta, Benetk, tudi potniške, tudi Torino, Milano…Pariz.., proti Budimpešti, Bratislavi, Ukrajini in Rusiji…Kitajski… Imajo celo žel. prometni institut, ki ga vodi dr. Verlič, 2. mož na SŽ. Hotel sem ga kontaktirati, pa ni sprejel pogovora. Že davno bi moral imeti preverjeno mojo varianto (morda jo ima, pa skrivajo?).
Pa ni tako – fenomen!
Mes pridno vozi odgovorno politiko v svojem salonskem vagonu in lokomotivi in se bori za take neke holdinško finančne relacije z luko, ki jih ne bi smelo biti. Zagovarjajo obmejno zaplankan super industrijski tir samo za Koper,  morali pa bi biti nevtralni!

  1. Aktualna oblast:
Za vsako ceno hočejo graditi 2 x dražjo tunelsko traso, super podzemni industrijski tir. Pravijo, da Italijanom, Trstu ni zaupati. Tri leta jim dopovedujem, da je zlo v, napačnem projektu, ponujam jim dvotirno pol cenejšo  koridorno progo v visokem »B« standardu ( ne enotirno avtocesto). Ko sem jih s pismom bralcev opozoril na hipotetičen scenarij, da jih bo Evropa prisilila na vključitev Trsta z očitanjem nedovoljene državne pomočjo Luki, so začeli ugotavljati , da morda spodnji del proge po Tinijanu ni naj bolj primeren, ker je preveč blizu meje in omogoča priključitev Trsta, so začeli z varianto po R. Varlu, ki ima še več predorov in je pred Trstom zaščitena z celim hribom Tinijanom.  Takšno stališče ni akcetable, nikakor pa ne danes, ko je Slovenija del EU in s tem evropskega tržišča..


  1. Skodelice kave:
Ne vem kako, se bo iztekel referendum in kakšne bodo posledice?
Bi pa dal sledečo prognozo; Javno bodo razpisali samo vrtanje predorov kot največjo in najdražjo postavko, takšna bo tudi utemeljitev, da potrebujejo to postavko za realno ceno investicije.
Spet hipoteza: Neuradni razlog pa, bo, da Duhovnik z njegovo varianto , ne bo ustrezal razpisnim pogojem ker ponuja komplet. Tudi Kitajci ne bodo mogli nastopiti z mojo varianto v ponudbi, ker bi ponudili koplet. Cerar pa bo ugotovil, da je zakone in pogodbe treba spoštovati.
Hipoteza št. 2: Skodelice za kavo so verjetno podeljene že dalj časa. Nekateri so neučakani, žejni. Sveža kavica bo pritekla šele,  ko bo sklenjena pogodba z vrtalcem predorov!


Miro Volčanšek