sreda, 7. oktober 2020

CIRKULARNO pismo 10 ( beri od spodaj navzgor, kot je nastajalo.)

 

From: Miro Volcansek <miro.volcansek@amis.net

Sent:
To:

alenka.marovt@pop-tv.si; andrej.umek@guest.arnes.si; bogdan.zgonc@fgg.uni-lj.si; bogdan.zgonc@siol.net; boris.suligoj@delo.si; zvonko.cernac@dz-rs.si; Dario.kocjancic@gmail.com; emilmilan.pintar@siol.net; Gregor.ficko@jkp-radlje.si; gp.drsc@gov.si; gp.kpv@gov.si; gp@dz-rs.si; igor.zorcic@dz-rs.si; Info@pop-tv.si; jernej.pavlic@gov.si; maks.tajnikar@ef.uni-lj.si;   matej.t.vatovec@gmail.com; matej.tasner-vatovec@dz-rs.si; matej.tonin@dz-rs.si; Mateja.babic@delo.si; matjaz.han@dz-rs.si; Dejan.zidan@dz-rs.si; masa.kociper@dz-rs.si; jani.prednik@dz-rs.si; aleksandra.pivec@gov.si; Gp.mf@gov.si; miran.brglez@ec.europa.eu;  jani.moderndorfer@dz-rs.si; simona.toplak@finance.si; franc.trcek@dzrs.si; janko.moderndorfer@dz-rs.si; alenka.jeraj@dz-rs.si; jozef.horvat@dz-rs.si;

 

alenka.bratusek@sab.si; nina.mauhler@rlv.si; Anze.logar@gov.si; marjan.sarec@dz-rs.si;

andrej.bertoncelj@strankalms.si; gp.mzi@gov.si; ales.mihelic@gov.si; jernej.vrtovec@gov.si;

 

bojan.budja@delo.si; marjana.kristan@delo.si; mojmir.mrak@ef.uni-lj.si; darja.kocijan@slo-zeleznice.si;  andrej.sircelj@gov.si; marko.trampuz@gmteam.si; polona.domadenik@ef.uni-lj.si;

 

 

CIRKULARNO pismo 10  ( beri od spodaj  navzgor, kot je nastajalo.)

Rezime:

Videti je, da pričenjajo z deli na premostitvi Glinščice? Fizično to pomeni tak poseg v naravo, da poti nazaj verjetno ni več? Finančni prihranki bi bili še vedno enormni, spomenik neumnosti pa bi ostal. Torej je tudi čas, da odneham s svojimi jalovimi prizadevanji. Očitno je to politika, pokrivanje, prikrivanje in kravje kupčije med strankami. Davkoplačevalci vse plačamo. Za predorne napredne strateške rešitve Slovenci pač nismo. Ostajamo v svoji malosti. Velikopotezni so samo mladi visoko šolani kadri, ki se neusmiljeno prebijajo, komolčijo in neusmiljeno grebejo za takojšne svoje koristi brez moralnih pomislekov. O strategiji in dolgoročnih strateških rešitvah ne razmišljajo, ker ni takojšnega zaslužka.

Kdo je poleg Cerarjeve že omenjene skupine tu tudi veliki krivec?

Zagotovo velja omeniti g. Mesa in njegovega dr. Verliča z njegovim železniškim prometnim inštitutom. Namesto da kot gen. direktor v 3. mandatu usmerja strateško politiko razvoja SŽ, vozi Cerarja ( mu pusti voziti?) v lokomotivi po tej preobremenjeni in utrujeni priključni progi. To vsi vemo in vemo, da Koper in luka rabita novo zmogljivo progo. Temu bi lahko rekli nastopaštvo. Tu smo vsi enotni, samo o trasi in pravem kompatibilnem projektu smo različni. Če bi na SŽ prenesli investicijo 2tdk, se ne bi tiho smehljali, češ, »naj dela bedasta država, bomo imeli vsaj začetek super moderen«. Oni pa vedo, da je treba skozi Slovenijo spraviti vse vlake, čim več in v čim krajšem času, tudi tiste iz Trsta! Tu pa 2t ne doprinaša, zgolj lokalno. (Verjetno je NATO zato odšel iz Kopra?).

Velja omeniti tudi novinarstvo, zlasti agilnega Šuligoja, ki je vseskozi počel to, kar ni hotel. Verjetno še danes ni spregledal, da bo Trst dobil moderno koridorno prestavitev proge, Koper pa bo obstal na priključnem industrijskem tiru, sicer precej krajšem, še vedno pa slepem, brez smiselne potniške povezave. Če bi razumel in se on zavzel za pravo rešitev, bi tudi glas naroda verjetno bil drugačen? ( Rad je nam nekaterim tituliral, da smo sovražni agenti sovražne luke Trst – pa bi tak naslov raje dodelil kar sebi.)

Kot že rečeno, vsak zase naj oceni koliko je kriv ali sokriv, odgovoren ali soodgovoren za ta spomenik neumnosti – nebuloza se menda reče moderno. Razumeti je, da na ministrstvu  niso sposobni voditi zahtevnih velikih projektov, posebej takih, ki imajo daljnosežne strateške posledice. Vse sposobnosti usmerijo v prikrivanje tega dejstva in posebej poskrbijo za zaščito in kritje svojih odločitev, potez z raznimi zakoni, sklepi vlade in drugimi akti. Samo, da niso krivi! To pa s pridom izkoriščajo poznavalci razmer, predvsem projektanti in DRI-jevci.

Ja še to. Naslovniki, dobrih 30 vas je v naslovniku, ali ste vsi hinavci, grebatorji in povzpetniki? Ni med vami junaka, ki bi na glas javno vprašal odgovorne, kaj je z Volčanškovimi ugotovitvami, predlogi in tezami? Videti je, da bo ostalo neodgovorjeno, prikrito in zatučkano. Poslanci, kako že ste rekli; za Slovenijo in Slovence; da za svoje slovenske riti!

Naložil bom še to na  moj blog kot zaključek,  morda bo kdaj čez par let, ko se bo resnica izkazala komu koristilo.

Miro Volčanšek                                                                                                          Na Ravnah, avgusta 2020

Priloge:

  • Cirk. Pismo 10
  • Cirk. Pismo 9
  •  

…………………………………………………………………………

gp.mzi@gov.si  

ales.mihelic@gov.si

jernej.vrtovec@gov.si

Spoštovana drž. Sekretar Aleš Mihelič, minister Vrtovec – v vednost!

Razumeti je, da se boste pridružili večini, ki se spreneveda in prikriva resnico. Sicer ne bi Lajevcu naročili, da piše švefle. Zakaj, veste vi! Za resnico nimate poguma. Meni je jasno, da sem prišel do konca, ker dalje nima smisla. Premostitev Glinščice pač pomeni spomenik neumnosti, če bi potem še ustavljali. Vi boste pač sokrivi za izgradnjo »velikega spomenika neumnosti« to je 2.tir DK!

Tole vam manjka za celostno sliko, žal sem spregledal.

Investicijska ocena na nivoju projektne naloge

Če številke nekoliko zaokrožimo, dobimo zanimivo igro okroglih številk. Taka ocena je zagotovo dovolj visoka, da nese tudi ostale stroške; projekte, vodenje investicije, nadzor, zemljišča in drugo. Tudi pri monopolu DRI-ja, ki to svojo boniteto dobro izkorišča.Zanimivo je še nekaj tudi v ekonomski logiki? Če bo po nekih slučajih stagnirala rast Kitajskega in Azijskih gospodarstev zaradi virusnih, politični in drugih razlogov, bo posledično stagniral tudi pretovor v Koprski in Tržaški luki. Potem še ne bo potrebe po dvotirnosti 2. tira (nove koprske proge) in tudi še ne bo blizu potreba po dolinski hitri TEN-T progi obeh dragih tunelskih in zahtevnih odsekih B. In C. Bo pa recimo potreba po Ljubljanskem taktnem potniškem vlakovnem omrežju ob hitrem razvijanju železniškega primestnega potniškega prometa. Takrat bo treba zgraditi tovorno obvozni odsek D., ki bo zelo koristen tudi obstoječi mreži po kraški planoti Divača – Pivka – Postojna. Bo tudi nekoliko povečal propustnost tovora skozi Slovenijo. Zanimivo kako se poenostavijo in poklapajo vsi odgovori, če je pravilno usmerjana in definirana dolgoročna strateška usmeritev.

Srečno !

Miro Volčanšek                                                                                                     Na Ravnah, 03.08.20

……………………………………………………………………………

Gospod Lajovic!                                                                                                                   23.06.2020

Hvala za vaš trud. Korošci imamo lep izraz za taka pisanja – švefl. Vprašajte mojo koroško rojakinjo ga. Nino Mauhler, kaj pomeni.

Da ste zaščitili ta projekt kot kočevskega medveda že vemo!  NI VAM REŠITVE!  Tu so vas birokrate zmanipulirali in zato ste sokrivi!

Srečno!

Miro Volčanšek

……………………………………………………………..

 

Spoštovani gospod Volčanšek,
pošiljamo vam odgovor na pismo, ki ste ga naslovili  na vodstvo Ministrstva RS  za infrastrukturo.

Prijazen pozdrav,
Boštjan Lajovic

Spoštovani gospod Volčanšek,

 

Prejeli smo vaše pismo, ki ste ga naslovili na vodstvo ministrstva za infrastrukturo v zvezi z vašimi predlogi in razmisleki  o projektu železniške povezave med Divačo in Koprom.

 

Zahvaljujemo se vam za opozorila in pobude o izvedbi projekta drugega tira. Kot tudi sami ugotavljate, v tej fazi izvedbe projekta menjava trase ali bistvene izvedbe projekta, ki bi zahtevala spremembo prostorskega akta, ni mogoča, če želimo zgraditi drugi tir v zastavljenih rokih, ki omogočajo črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Z vsakim dnem, ko je promet iz koprskega pristanišča odvisen zgolj od enotirne zasičene proge, se zmanjšuje konkurenčnost Luke Koper, slovensko gospodarstvo pa izgublja pomembne razvojne priložnosti.

 

V zvezi z železniško povezavo od Divače do Kopra je bilo proučenih več tras. Prva varianta trase drugega tira je bila izdelana že leta 1996. Po preučitvi 17 variant v času več vlad je kot najustreznejša, tudi zaradi upoštevanja okolijskih vidikov, bila potrjena sedanja trasa, ki vključuje osem predorov, dva viadukta in dva mostova, povezana z  galerijo. Izbrano traso so podprle vse lokalne skupnosti in pristojna ministrstva. Leta 2005 je Vlada RS sprejela Uredbo o Državnem lokacijskem načrtu (DLN). V obdobju med letoma 2000 in 2016 so potekale uradne javne predstavitve projekta drugi tir, na katerih je bila zainteresirani javnosti dana možnost, da  izrazi pripombe k projektu. Po umestitvi v prostor je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Pridobljena so bila vsa soglasja, potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, tudi zahtevno Okoljevarstveno soglasje (OVS). Po izdaji gradbenega dovoljenja leta 2016 so bile, po našem mnenju, izčrpane vse zakonske možnosti podajanja pripomb in mnenj na potek trase.

 

 Vsako vračanje projekta v fazo izbire trase, bi ga zaustavilo za deset let. Ob tem moramo upoštevati, da bodo v tem času zaključena že začeta več milijardna vlaganja Avstrije in Italije v železniško infrastrukturo, ki bi od neizgradnji drugega tira pomenila nenadomestljivo konkurenčno prednost sosednjih pristanišč v primerjavi z Luko Koper.

 

Ob vsem tem pa želimo še enkrat poudariti našo trdno zavezo, da je potrebno projekt drugi tir Divača–Koper izvesti maksimalno gospodarno in transparentno.

 

S spoštovanjem,

 

Boštjan Lajovic

 

Odnosi z javnostmi

 

Langusova 4, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)1 478 88 07

gsm: +386 41 780 686

……………………………………………………………….

gp.mzi@gov.si  

ales.mihelic@gov.si

jernej.vrtovec@gov.si

Spoštovana g. minister Vrtovec in drž. sekretar  Aleš Mihelič!

Vem, težko je pri takem zatečenem stanju razmišljati o eventualni zamenjavi projekta ne glede na enormne strateške prednosti in enormne cenovne prihranke.

Sem vas pa dolžan opozoriti na dejstvo, da sem napisal prijavo na NPU zaradi prikrivanja tega dejstva. (Glej v prilogi). Glavno zlo je bilo v Cerarjevi ekipi, ko je Leben govoril o 17 variantah preverjenih tras. Pa so prav oni zasrali vso zadevo. Potem je prišla Bratuškova in Nina Mauhler. Lepo sem jih obveščal, pa sta prikrivali, sta torej sokrivi. Igor Zorčič, prej predsednik odbora za infrastrukturo, sedaj vodja DZ  v svoji funkciji vseskozi umika temo in obravnavo teme, prikriva.

Sedaj sta tu v tej poziciji vidva, ki se tudi ne moreta več pri zatečenih postopkih odločiti o zamenjavi trase in projekta. Ali je lahko neko gradbeno dovoljenje vredno 600 mio € ali milijardo € v dvotirni verziji? Morata pa v interesu in svoji zaščiti obelodaniti v javnost zatečeno konfuzno situacijo, ker bosta sicer tudi vidva sokriva prikrivanja resnice in odločitve o 2 x dražji gradnji. Prevzeti torej objektivno odgovornost za nadaljnjo gradnjo. Morda odprto gradivo in dilemo prezentirata na odbor za infrastrukturo pri DZ, pa naj odločijo. Resnica je rešitev, pa naj bo odločitev takšna ali obratna!

Ko bomo butalci spregledali, posebej ko bomo videli tromostovje na Črnem kalu, bomo resno zarohneli. Takrat bodo delovale nove parlamentarne komisije, ki bodo iskale odgovorne politike in NPU bo spisal novo ovadbo 1330 strani in gradiva za 7700 strani. Primerna objava resnice o zatečenem stanju in strateških razvojnih možnosti bi tudi meni pomenila moralno nadomestilo za 5 letni trud in vloženo delo.

Se opravičujem za tako neposreden pristop, moja leta me donekle opravičujejo.

Pa lepo pozdravljena!

Miro Volčanšek                                                                                               na Ravnah, 07.06.2020

Priloga: prijava na NPU, 20.02.20

 

…………………………………………………………………………….

RECEPT:    Oblikujte in formirajte si sami po svoji volji in podobi. Važno je da vsebuje naslednje tri točke oziroma določila.

 

Za nov hitrejši postopek umestitve in gradbeno dovoljenje za novo dvotirno progo Divača Koper:

AKREDITACIJSKO PISMO

Pooblastilo vodji projekta

 

1.      Imenuje se novi vodjo projekta:

Naj bo izkušen najraje gradbeni inženir z področja vodenja projekta, zagnani in brezkompromisen tip »Počivalška«. Nikakor naj ne izhaja iz železniškega področja, ki so 50 let živeli v ležernem okolju državnih jasli in dokazovali, da rabijo dvojni čas. Ta vodja se ekipira s kadri po svoji volji.

 

2.   Predsednik vlade mu poda posebno akreditacijsko pismo za panelno vodenje projekta.

Na osnovi sklepa vlade.

Bistveni elementi te akreditacije:

 

1.      Vodja projekta sklicuje in vodi redne panelne predstavitve zatečenih aktivnosti projektanta in spremljajočega postopka umestitve in pozneje gradbenega dovoljenje. Na te sestanke povabi izdelovalca PVO elaborata in vse soglasodajalce, ki so v neki fazi izdelave projekta tematsko aktualni. Ti na teh sestankih aktivno sodelujejo tudi s predlogi in pojasnili v katero pot vodijo posamezne rešitve pri zatečeni in nadaljnji izdelavi projektne dokumentacije. Obstoječa soglasja iz gradbenega dovoljenja naj služijo kot usmeritve pri novi trasi in projektu. Soglasodajalci naj bodo isti ljudje (če je možno) , ki so bili v prvem postopku, ker poznajo problematiko.

 

2.      Za udeležbo in sodelovanje teh soglasodajalcev jamčijo ministri, ki so resorsko pristojni za razne agencije, zavode in institute iz katerih izhajajo ti soglasodajalci. Ti se tudi obligirajo, da bodo vse vloge obravnavali hitro, takoj »naslednji dan« in izdajali svoje odločbe takoj ko bodo prišli do zaključka teme in ne bodo čakali do izteka zakonskega roka, ne glede ali bo odločba pozitivna ali negativna.

 

3.      Vodja projekta o panelnih razpravah vodi zapisnik, ki ga posreduje vsem, svojemu ministru in po potrebi resornemu ministru, če opazi, da nek soglasodajalec ali izdelovalec neke faze ne sodeluje konstruktivno. Tak minister potem uredi potrebno.

 

Ta akreditacija je obravnavana na seji vlade dne………, kjer je sklenjeno da se kot taka izda.

 

Predsednik vlade,            ………

 

K rednemu delu spadajo tudi nekateri praktični prijemi in obnašanja. Na primer, da minister in tudi predsednik vlade na slučajnih srečanjih pokaže zanimanje za tekoče delo udeležencev. Če sliši za nekakšno neažurno in neodzivno obnašanje – intervenira, telefonira in podobno. Občasno povabi vodjo projekta, da mu poroča.

 

……………………………………………………………………………

Spoštovani g. Mihelič, državni sekretar!

Prosim v vednost seveda tudi ministru!

Včeraj sem poslušal studio ob 17,00 uri (dne 16.04.). Mladi ste, očitno nekaj izkušenj pri vodenju projektov imate, in imate voljo nekaj storiti. Tudi minister je mlad in ima voljo. Vsi odgovori so v mojih tezah in predlogih. Vzemite si čas, preberite in razmislite.

Hitra TEN-T proga Koper Trst Podnanos Borovnica Ig Grosuplje Litija pomeni strateški preboj, pomeni tovor na železnice, pomeni večjo udeležbo Evrope pri financiranju, pomeni s Trstom čez mejnost, pomeni prostor za sofinanciranje Madžarske, Češke, Slovaške, Italije in…., Pomeni istočasno mimogrede Ljubljansko obvoznico tovornih vlakov in pomeni »kitajsko svilno pot«. ( Pomeni tudi možnost koncesije in javno zasebnega partnerstva ).Torej pravi preboj!  In bistvo, vlak iz Kopra in (žal tudi) Trsta  do Litije ne rabi več recimo pet ur ampak dobro uro z vso manipulacijo vred.

Seveda to  pomeni da smer Divača ni več dolgoročna rešitev, da je treba tu najti varianto brez teh silnih tunelov.

 

Najti je torej varianto. ki je pol cenejša, ki jo lahko gradite fazno in postopno, najprej enotirno in pozneje če in ko bo potrebno, klasično dvotirno v kompatibilnem standardu z ostalim železniškim križem. Taka trasa in varianta ne blokira ampak odpira strateške nadaljnje rešitve, pomeni prestavitev koridorne proge, da se Koper »prelocira« ob koridor in seveda pomeni rešitev za potniški promet, ki je sedaj popolnoma zanemarjen. Seveda ta varianta pomeni, da jo fazno lahko gradi domača operativa z vsemi multiplikativnimi efekti, ker ne rabi super tunelske tehnologije in licenc.

To žal tudi pomeni da je treba zavreči sedanji aktualni  projekt, ki ga sedaj pelje 2TDK, zavreči izdano gradbeno dovoljenje, zavreči 10 letno delo in neumnosti z vsemi manipulacijami in zavajanji javnosti  vred. Precej delov projekta pa je mogoče uporabiti pri novem.

Da to ni takšen grozen »baubau« in da ni potrebno dodatnih 10 let, vam prilagam »recept«, kako fazno peljati takšen projekt, ga fazno sproti projektirati in graditi. ( V enakem času kot sedanjo aktualno afnarijo – tromostovje na Črnem Kalu ). Smo voljo je treba imeti in res  hoteti to izpeljati!.

Žal boste morali pohiteti z odločitvami, gradnja galerije Glinščice bo namreč pomenila nepopravljivo napako. Napaka  so že dostopne ceste, ki pa bodo v večji meri vseeno koristile.

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek                                                                            Na Ravnah na Koroškem, 17.04.2020

Priloga : recept skrajšanega postopka umestitve in gradb. dovoljenja.

……………………………………………….

gp.mzi@gov.si

jernej.vrtovec@gov.si

Jernej Vrtovec, minister,    Aleš Mihelič, državni sekretar

Spoštovani g. Minister!

Izkoristite časovno zatišje na novi Koprski progi, ki vam ga »daje korona virus«.

Zahtevajte od Topolka in Cerkovnika poročilo o mojih tezah in predlogih. Zahtevajte prikaz idejne umestitve in njihovo oceno prihrankov tako za enotirno kot dvotirno verzijo. ( Po tej virusni krizi bodo prihranki nujni.) Zahtevajte komentar strateške opredelitve do končnega cilja - hitre TEN-T Vipavske variante proge in Ljubljanske obvoznice za tovorne vlake. Nekaj podobnega zahtevajte od Mesa in vodstva SŽ, ter od strateškega sveta ki ga imate na ministrstvu.

Če boste šli po tej ali podobni poti, vam bom poslal »recept«, kako boste ob spoštovanju komplicirane zakonodaje prepolovili čas za novo umestitev in postopek gradbenega dovoljenja.

Pa lepo pozdravljeni!                                                                                               25.03.2020

Miro Volčanšek

…………………………………………

Komentar:  Vlada je odstopila, imenovana je nova Janševa z novim ministrom za infrastrukturo g. Jernejem Vrtovcem. Zato sem mu poslal ta dopis, ki upošteva vpliv korona virusa.

………………………………………….

npu@policija.si 

Sum gospodarskega kriminala in korupcije! (Ministrstvo za infrastrukturo)

Spoštovani!

V prilogi vam kot posreduj pošiljam dopis Državnemu zboru z vsemi prilogami. Čeprav je kabinet predsednika reagiral hitro, v treh dnevih imam občutek, da bodo vse skupaj spet zašutkali, zaustavili. Nikoli ne veš kakšni politični interesi so v teh igricah za glasove volivcev, teh »kravjih kupčijah«. Zato vam vse skupaj tudi pošiljam. Sam sem nemočen in se vračam v svojo upokojensko anonimnost. Sem tudi nekoliko naveličan teh »mlinov na veter in vloge don Kihota«. Profesionalci ste in iz tega gradiva boste lahko razumeli bistvo, v čem je poanta tega nesrečnega problema 2. Tira, zakaj hočejo graditi 2x dražjo progo.

Na kratko kako sem prišel do tega zaključka, teh tez in predlogov:

V aktivnem življenju sem bil direktor 45 članskega projektivnega podjetja, pozneje pa kot član KPO za tehniko, (danes bi rekli strokovni direktor) na krovnem podjetju. Skratka tako ali drugače sem vodil projekte, reševal probleme in dobro poznam projektante, njihovo razmišljanje in dejavnost, čeprav sam nisem projektant. Kot rekonvalescent po težki bolezni sem moral počivati, poležavati, imel sem veliko časa za branje, internet in razmišljanje. Tako sem zagrizel v ta »zafurani« slabo vodeni projekt. Dognanja, teze in predlogi so rezultat razmišljana in dedukcije, konkretnih dokazov seveda nimam. Ljudje imamo različno razvite različne sposobnosti. Sam imam »garmina v glavi« in se dobro znajdem v prostoru.

Za izhodišče;

Dve tihi glavni maksimi imajo projektanti; druga je; če projektiraš za »mamo« uporabi najzahtevnejše in najdražje rešitve, uporabi in vgradi najdražje sklope, da boš zelo strokoven in boš utemeljil svojo visoko ceno.

Modro bo najprej resen razgovor z Cerkovnikom. Mnogo bo moral povedati in razložiti svoja dejanja oziroma nedejanja. Morda bo dobro govoriti z ga. Darjo Kocjan. Očitno ima ambicije do direktorskega položaja in plače, ne mara pa odgovornosti in pobegne, če je možno. Mislim, da bo hitro “zapela”.

Problem bodo materialni dokazi? Ni namreč vprašanje kaj kaznivega so akterji storili, ker nič niso storili. Problem je kaj niso pa bi morali storiti pri pravilnem vodenju projekta. Morali bi ugotoviti, da je trasa in projekt napačen in glavno zlo. To jim dopovedujem že menda šesto leto brez njihovega odziva. Morda se bodo opravičevali z neznanjem In brez iskušenj, vsi pa imajo direktorske in sekretarske nazive. Dokaz, da znajo, če hočejo je kako je Topolko racionalno in premišljeno rešil dvotirno progo Maribor Šentilj.

Ja še to. Kronično bolujem za srčnim popuščanjem, zato mi škodijo predvsem stresi. Prosim za diskreten odnos, brez nekih javnih aferaških potez. Če boste imeli kakšna vprašanja, napišite, če bom vedel bom vsekakor pojasnil. Če boste rabili moj računalnik naj vaš pokliče in pride in si ga skopira. Moje računalniško znanje je odraz mojih let, slabo ga obvladam. Sicer pa je vse razen sedaj poslanega na mojem blogu www.mirobrdinje.blogspot.si .

Akterji te barabije, ki so pripravljeni po nepotrebnem zapraviti  dodatno miljardo za te silne tunele po nepotrebnem, za morda neko provizijo (bagatela), morajo odgovarjati. Precej realna opcija je , da ti dodatni Lebanovi tuneli ne bodo nikoli res vozni. (Spomnim, miljarda je prava cena TEŠ6, prava cena nove dvotirne proge DK, toliko recimo Slovenija v 8 letih nameni za kompletne ceste razen Darsa, ali 10 x druga cev Karavanke naš del.)

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek

Priloge:  dopis poslancem DZ, cirk. pismo št. 9

……………………………………………….

Komentar:

Preden sem spisal to prijavo sem kar precej razmišljal, kaj je prav. Cerarja smo izvolili na njegovi »etiki in morali«, sin tako eminentnega očeta in matere. V kaj se je ta morala razvila, sramota za politiko, če je to res sploh politika. Sprejeli so etični kodeks – potem pa konec etike in morale. Akterji te barabije morajo odgovarjati, ali bo NPU- ju to uspelo?

……………………………………………………

From: Miro Volcansek <miro.volcansek@amis.net>
Sent: Friday, January 10, 2020 8:17 AM
To: Alenka Bratušek (
Alenka.bratusek@gov.si) <Alenka.bratusek@gov.si>; alenka.marovt@pop-tv.si; andrej.umek@guest.arnes.si (andrej.umek@guest.arnes.si) <andrej.umek@guest.arnes.si>; bogdan.zgonc@fgg.uni-lj.si; bogdan.zgonc@siol.net; boris.suligoj@delo.si; cernac zvonko (zvonko.cernac@dz-rs.si) <zvonko.cernac@dz-rs.si>; Dario.kocjancic@gmail.com; Darja.Kocjan@gov.si; emilmilan.pintar@siol.net; ficko (Gregor.ficko@jkp-radlje.si) <Gregor.ficko@jkp-radlje.si>; gp.drsc@gov.si; gp.kpv@gov.si; gp@dz-rs.si; igor.zorcic@dz-rs.si; Info@pop-tv.si; Jernej Pavlič (jernej.pavlic@gov.si) <jernej.pavlic@gov.si>; maks.tajnikar@ef.uni-lj.si; Marjan Šarec (marjan.sarec@gov.si) <marjan.sarec@gov.si>; matej.t.vatovec@gmail.com; matej.tasner-vatovec@dz-rs.si; matej.tonin@dz-rs.si; Mateja.babic@delo.si; matjaz.han@dz-rs.si; Mauhler Nina sekretarka (nina.mauhler@gov.si) <nina.mauhler@gov.si>; milan.brglez@dz-rs.si; Urbas Uroš (uros.urbas@delo.si) <uros.urbas@delo.si>
Cc: 'Dejan.zidan@dz-rs.si' <
Dejan.zidan@dz-rs.si>; 'masa.kociper@dz-rs.si' <masa.kociper@dz-rs.si>; 'jani.prednik@dz-rs.si' <jani.prednik@dz-rs.si>; 'aleksandra.pivec@gov.si' <aleksandra.pivec@gov.si>; 'Andrej.bertoncelj@gov.si' <Andrej.bertoncelj@gov.si>; 'Gp.mf@gov.si' <Gp.mf@gov.si>; 'miran.brglez@ec.europa.eu' <miran.brglez@ec.europa.eu>; 'jani.moderndorfer@dz-rs.si' <jani.moderndorfer@dz-rs.si>; 'simona.toplak@finance.si' <simona.toplak@finance.si>; 'andrej.sircelj@dz-rs.si' <andrej.sircelj@dz-rs.si>; 'franc.trcek@dz-rs.si' <franc.trcek@dz-rs.si>; 'janko.moderndorfer@dz-rs.si' <janko.moderndorfer@dz-rs.si>; 'anze.logar@dz-rs.si' <anze.logar@dz-rs.si>; 'alenka.jeraj@dz-rs.si' <alenka.jeraj@dz-rs.si>; 'eva.irgl@dz-rs.si' <eva.irgl@dz-rs.si>; 'jozef.horvat@dz-rs.si' <jozef.horvat@dz-rs.si>

Subject: Dopis DZ RS

 

Spoštovani!

Pošiljam vam tole pismo, ki ga sem poslal na državni zbor, da se tudi oni ne bodo mogli sprenevedati – češ, nisem vedel, sem verjel? Prijetno presenečen sem tretji dan dobil odgovor:Ne vem kako se bo zadeva odvijala na Odboru za infrastrukturo? Iz istega razloga pošiljam sedaj tudi vam, nekaterim poslancem DZ 2x, če bi hoteli ponovno zatuškati.

Torej kot rečeno, sami si določite koliko ste krivi ali sokrivi, koliko odgovorni ali soodgovorni! Ko bo počilo, ko bomo Butalci spregledali, bomo močno zarohneli!

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek

…………………………………………………………………………….

gp@dz-rs.si 

Prosim razdelite to pisanje vsem poslancem 

in Odboru za infrastrukturo!

Spoštovana Gospoda, Gospe in Gospodje poslanci državnega zbora!

Tokrat pošiljam vam poslanci DZ RS, vsem, da boste seznanjeni, ker morate vedeti. Da ne boste  mogli reči nisem vedel in sem verjel ministrstvu in vladi. Zakaj gre:

Tromostovje na Črnem kalu!

Slovenija gradi po nepotrebnem 2x dražji 2. tir in pozneje (če bo res) samostojni 3. tir odmaknjen 25 do 50 m med seboj, namesto klasične dvotirne proge sicer res potrebne med Divačo in Koprom. Takšna proga bi bila cenejša 600 mio in v dvotirni verziji celo milijardo €. Ali veste koliko je to? Toliko Slovenija, vse vlade, namenijo za kompletno cestno omrežje v recimo  8 letih brez Darsa in avtocest. Takšno afnarijo na progi pretežno industrijskega značaja znamo graditi samo Butalci Slovenci. Mislim, da nikjer na svetu ne.

In kaj je narobe pri tem projektu?

Narobe je, da po njemu ni mogoče graditi normalne pol cenejše dvotirne proge v kompatibilnem standardu z že ali v bodoče rekonstruiranim železniški križem. Omogoča samo samostojni novi 3. tir, ločen z odmikom od 2. tira. Narobe je, da ta projekt ne omogoča pozneje strateške razvojne usmeritve v hitro dolinsko TEN-T progo s 300 km/ uro ( Podnanos Borovnica Grosuplje Litija ), ampak tak razvoj blokira. Posebej, ta afnarija ta projekt te super železniške avtoceste ne povečuje propustnosti in hitrosti vlakov skozi Slovenijo, samo lokalno.

Še enkrat dobro poglejte slike iz mojega dopis, kako gradijo Avstrijci, posebej zbirko na  priloženem linku, nobenih dvojnih mostov in galerij ne boste videli.

Posebej torej narobe je, da bomo morali graditi nove vzporedne predore, 2 vzporedna enotirna mosta, 6 (2x3) vzporednih galerij, 4 vzporedne viadukte. Na črnem Kalu bomo torej imeli tromostovje, 2 železniška in eden AC viadukt. Kaj bodo rekli davkoplačevalci, ki morda desetletje čakajo na izgradnjo nekega  mostička, da se bodo lahko odpeljali v službo ali šolo, ali, ki morda dnevno čakajo v nekem zastoju, ker neki mostiček ali črna točka ni urejena? Ali bomo to Butalci, Slovenci res tudi gradili?

Projektant 3. tira Ed Škerbec pravi; super, mega projekt, tudi njegova cena bo »super in mega«.

Od decembra l. 2016 imajo pravo rešitev, pa to prikrivajo – zakaj?

Kako so prišli do tega?

Poznavalci razmer na ministrstvu in grupa stroke je ugrabila državo, to birokratsko , akademsko izobraženo nomenklaturo. Vedeli so, da bo traso in aktualni projekt zaščitila z vsemi mogočimi sklepi, odloki, zakoni in gradbenim dovoljenjem. Tako kot »kočevskega medveda«, ki ga je sedaj mogoče odvzeti samo po enakem postopku, torej po enakih sklepih, odlokih, zakoni in novim gradbenim dovoljenjem. To pa po njihovo traja 10 let, kar bodo, da sebe dokažejo, na vse pretege tudi dokazovali, torej zavirali. Kdo so to? Največ se omenja gospoda Kač, veliki šef DRI-ja in Aleksander, oba prej svetovalca v kabinetih premiera, Topolko in Cerkovnik, Gašperšič, ubogljivi kuža in seveda g. Cerar. Videti je, da imajo razdeljene skodelice za kavo (provizijo). G. Leben, padel je na drobižu, Cerarjevi maketi in prikril veliko manipulacijo. Je dober oficir, ki je sprejel napačno nalogo.

Sam se vračam v upokojensko anonimnost, ker več storiti ne znam. (Verjetno bom vse skupaj še predal na NPU, da ne bo možno vse spet zatučkati?) Vi poslanci pa znate in morete. Kako že je vaša prisega, delali boste za dobro Slovenije in Slovencev?. Pa  boste res, ali pa se boste borili za glasove zavedenih pristašev  tega projekta in za vsako ceno sklepali kravje kupčije? Izkazalo se bo, skrit se več ne bo mogoče. Ko bomo butalci spregledali, bomo dobro zarohneli!  Zanimivo bi bilo vprašati Zorčiča na osnovi katerega določila poslovnika je 4 leta kot predsednik komisije za infrastrukturo prikrival ta gradiva in po čigavem navodilu?

Preberite priloženo 9. Cirkularno pismo. Videli boste, da sedaj zlo v napačni trasi in projektu že vsi poznajo, tudi premier Šarec in finančni minister Bertoncelj. Iskali so argumente za ta projekt na Infrastrukturi in dobili tipična pravna pojasnila, ki niso argumenti ampak opravičila in kritja v pravnih raznih sklepih za napačno ravnanje. Zakaj tudi ta vlada prikriva pravo rešitev, ki jo je »zasrala« Cerarjeva vlada?  Ne vem – razen motiva glasovi volivcev in »kravje kupčije«? Škoda bo, če tu pade ta vlada, škoda za ministrstva in skupine, ki dobro delajo.

Slika tromostovja Črni Kal, kot ga hočete graditi: ( simbolična slika)Prilagam tudi tri leta stari gantogram, ki ga bi bilo seveda potrebno ažurirati. Se pa vseeno dobro vidi, 1. faza rekonstrukcija in dogradnja Divača Kozina bi bila danes že v gradnji.Želim uspešno novo leto 2020, z željo, da boste delali za dobro Slovenije in Slovencev!

Pa vsi skupaj lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek

Priloga:  cirk. pismo št. 9, Poslanci, (kop.v wordu)

…………………………………………………………

Bodi pozoren, koliko dopisov in tudi predlog nove trase je bilo poslanih do konca l. 2016!

…………………………………………………………

2TDKB :

Številka:

Datum: 40-356/2019 20. 11. 2019

g. Miro Volčanšek miro.volcansek@amis.net

 

Zadeva: Odgovor na elektronsko sporočilo z dne 12.11.

2019 Spoštovani! S strani Ministrstva za infrastrukturo smo dne 15. 11. 2019 prejeli vaša elektronska pisma, kjer problematizirate izbrano traso drugega tira Divača-Koper. Skladno z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge DivačaKoper je naloga družbe 2TDK izvesti pripravljalna dela, finančni inženiring, gospodarjenje z drugim tirom ter organizacijo in izvedbo vseh potrebnih gradenj skladno s sprejetim državnim prostorskim načrtom in gradbenim dovoljenjem. Trenutno že poteka izvedba pripravljalnih del v zvezi z dostopnimi cestami, glavna dela, kamor sodijo vsi predori, pa se bo začela izvajati predvidoma v zadnji četrtini prihodnjega leta (Javni naročili za glavna dela sta bili objavljeni v novembru 2019). Ob tem bi radi poudarili, da so bile v obdobju med 2000 in 2016 uradne javne predstavitve projekta, kjer je bila podana možnost, da je lahko zainteresirana javnost podala pripombe na projekt. Po izdaji gradbenega dovoljenja so bile, po našem mnenju, izčrpane vse zakonske možnosti podajanja pripomb in mnenj na potek trase. Vsako vračanje projekta v fazo izbire trase bi projekt zaustavilo za deset let. Ob tem pa upoštevati, da bodo v tem času zaključena že začeta več milijardna vlaganja Avstrije in Italije v železniško infrastrukturo, ki bi od neizgradnji drugega tira pomenila nepredstavljivo konkurenčno prednost sosednjih pristanišč v primerjavi z Luko Koper. Projekt drugi tir Divača-Koper se mora samo še izvesti na gospodaren in transparenten način. moramo

Lep pozdrav!

mag. I^ušan^orko genera^u^rektor Ma Družba za razvoj projekta, d.o.o.

V vednost: ga. Maja Kozole, direktorica za kopenski promet, Mzi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. železna cesta 18,1000 Ljubljana / T: +386 (0)130 68 ^00 / E: info@2-tdk.si / www.drugitir.si matična Številka 7096283000 / davčna številka: 91611369 / osnovni kapital: 21.000,000,00 EUR TRR pri NLB d.d.: SI56 0292 2026 1981 475

Ni komentarjev:

Objavite komentar