sreda, 7. oktober 2020

Cirkularno pismo št. 9 (beri od spodaj navzgor v časovnem zaporedju posamezno pismo )

 

………………………………………………………………………

gp.mzi@gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Državni sekretar, Nina Mauhler!

Kabinet predsednika vlade se je izmuznil in vas namočil, res boste Job, dežurni krivec. Ne vem sicer kaj ste proučili in ugotovili od mojih tez in predlogov, ker vam je pod čast me obvestiti. Nekaj mi boste na zahtevo kabineta premiera morali sporočiti. (Prosim brez švefla!, dober krog izogibanja odgovornosti, napotili ste me na strokovni Svet za CN, oni pravijo niso pristojni, jaz predsedniku vlade on ponovno k vam?). Imate še možnost aktivirati strateški interdisciplinarni nadzorni svet, če se dobro spomnim, ste nekaj takega imenovali.

Ali res vsi sodelujete pri “kravjih kupčijah”? Ko bomo Butalci spregledali bomo zagotovo resno zarohneli! Dve ločeni enotirni (avtocesti) tunelski progi za industrijski priključni tir, kar ne poveča propustnosti skozi Slovenijo, namesto klasične dvotirne proge? Takšna neumnost mora odgnati dolgoročne strateške partnerje – začetek stagnacije in nazadovanje luke Koper! (Naivneži in zaslepljenci pa so prepričani, da bo ta super proga konkurenčna prednost za Koper – bo ampak za Trst, in potniški vlaki Lj Trst Benetke Milano... bodo spet vozili mimo Kopra!).

V pričakovanju vaših pojasnil vas lepo pozdravljam!

Miro Volčanšek                                                                                                           Na Ravnah, 16. 10. 2019

Priloga: priklop Trst slika

………………………………………………………….

 


 

Gospod

Miro Volčanšek

 

E – naslov: miro.volcansek@amis.net

 

 

Številka: 092-161/2019/11

Datum:   26. 9. 2019

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

 

 

ZADEVA:   Odgovor na dopis

 

Spoštovani,

 

v Kabinet predsednika vlade smo prejeli vaš dopis, v zvezi z izgradnjo drugega tira.

 

Obveščamo vas, da smo vaš dopis odstopili Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pristojno za tovrstno problematiko. Ministrstvo razpolaga s konkretnimi podatki in strokovnimi podlagami, na podlagi katerih vam bodo lahko dali ustrezna pojasnila oz. odgovore.

 

Zaradi enostavnejšega poslovanja vam predlagamo, da v bodoče konkretne predloge naslovite neposredno na pristojna ministrstva, seveda pa jih lahko posredujete tudi v vednost tukajšnjemu kabinetu.

 

V upanju, da boste z razumevanjem sprejeli naša pojasnila, vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

 

Janja ZORMAN MACURA

VODJA KABINETA

 

POSLATI:

-     Naslovniku

 

V VEDNOST:

-       Ministrstvo za infrastrukturo: gp.mzi@gov.si

 

……………………………………………………………….

 

 

Spoštovana ga. Janja Zorman Macura,

Vodja kabineta predsednika vlade! – urgenca!

 

Dne 20.avgusta sem vam za predsednika vlade poslal dopis in nekaj gradiv o 2. tiru.

 

Ali lahko še pričakujem odgovor o nadaljnji  gradnji in obrazložitev zastavljenih dilem?

Ali nadaljnji molk pomeni,  da nadalje lahko ravnam (objavim) po svoji presoji in pogledih?

 

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek

 

P.S.:    Takšna bo morala biti razvojna strategija slovenskih železnic, če bo Slovenija hotela slediti EU in TEN-T železniškem omrežju – shema. Verjeli ali ne, 2. tir, ki ga hočete zgraditi je neumnost. Objestnost in nastopaštvo za grupo projektantov, ki je ugrabila državo in vas manipulira. Projektant 3. tira Ed Škerbec pravi; super, mega projekt, tudi njegova cena bo »super in mega«.

 


………………………………………………………………………

 

From: Miro Volcansek <miro.volcansek@amis.net>
Sent: Tuesday  August 20, 2019 7:58 AM
To:
gp.kpv@gov.si
Cc: Marjan Šarec (
marjan.sarec@gov.si) <marjan.sarec@gov.si>
Subject: Dodatno 2.tir

 

Gp.kpv@gov.si

Marjan.sarec@gov.si

Spoštovana ga. Janja Zorman Macura,

Vodja kabineta predsednika vlade!

Prosim, spravite to pisanje do predsednika vlade,  mora vedeti.

Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec!

Za boljše razumevanje, ozadje 2. tira!

Vemo, da ste igralske izobrazbe, pa vendar ste predsednik vlade in na vas bo odločitev, kaj s tem nesrečnim 2. tirom. Ali bomo nadaljevali in ga gradili, da bomo butalci v Sloveniji tako imeli 2. In 3. ločeni tir z dvojnimi tuneli , viadukti, dvojnimi mostovi in dvojnimi galerijami. Res bomo Butalci in to bo jasno vidno vsem nam in vsem nam pred očmi. (Vodja projekta Edmund Škerbec tej afnariji pravi  mega super projekt). Da bo nesreča še večja, ta 2. In 3. Tir ne poveča propustnost vlakov skozi Slovenijo in blokira dolgoročni strateški razvoj - izgradnjo dolinske hitre TEN-T proge skozi Vipavsko dolino, Borovnico. Dodajmo še Ljubljansko obvoznico Ig Grosuplje Litija. (, ki bi jo lahko zgradil s prihrankom z zamenjavo projekta za klasično dvotirno progo). Zato nas bodo  postopno zapustili vsi, ki imajo dolgoročni interes v logistiki in transportu skozi luko Koper. In ta perspektivna luka bo začela počasi usihati in nazadovati. Morda ne bo več potrebe po 3. tiru in Lebenove servisne cevi v polnem profilu bodo samevale.

Tudi Dr. Umek, ki je bil v svojem mandatu minister za okolje, ima identična stališča in vam je to kolikor vem tudi pisal.

Ne vem koliko vam vaši pokažejo in razložijo za kaj gre in kako to izgleda. Za boljše razumevanje dodam še današnje pisanje:

Slika tromostovja Črni Kal, kot ga hočete graditi:

 


Slika premostitve Črni Kal po AC viaduktu, klasična dvotirna proga – prestavitev koridorne proge Trst Koper Kozina Divača: Včasih je nekoliko nora rešitev najbolj idealna. Naravovarstveniki bi takšni izvedbi podelili ekološko nagrado. Ing. Pipenbaher bi verjetno dejal, šarmantna rešitev, vendar pa je treba vedeti, da bo treba pojačati stebre in verjetno nekatere temelje. Dejal pa bi tudi, da je dvoetažna mostna konstrukcija statično ugodnejša od enoetažne. Fantje na Pontingu to zmorejo.

 


Dne 26. Decembra 2016 sem poslal Cerkovniku in Topolovcu sledeče pisanje:

………………………………………………………..

From: Miro Volčanšek

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:00 PM

To: gp.drsc@gov.si

Subject: Nova koprska proga

 

Pošta za g. Cerkovnika!

Spoštovani g. Cerkovnik!

Pošiljam vam tega "Božička". Predvidevam, da ga boste veseli, razen če so vas potegnili že pregloboko v igrice.

Lansirali ste v javnost, da je zamenjava projekta katastrofa in vračanje za desetletje. Preberite še enkrat dopis  luki, povzemam:

Vaša napaka je zlasti sveto prepričanje, da ne smete v zamenjavo projekta, ker ja ta edini zveličaven in bi trajala zamenjava in novi postopki ponovno 10 in več let.

 

To namreč ne drži:

 

1.  Jemljete za sprejemljivo dejstvo, da je bilo za postopek gradb. dovoljenja potrebnih 11 let in da pri menjavi variante tudi rabijo najmanj 11 let. Pozabljate, da imajo tudi birokrati nekakšno vest (beri strah pred napako). Tudi oni se pri vsaki potezi, vlogi, postopku...., vprašajo, kaj če varianta le ni prava?....pa saj imamo sklep vlade in.....saj  tako ni denarja? Posledica je brezvoljnost, nezainteresiranost in dodatna odlaganja,   ....rezultat potem 11 let . Gradb. Dovoljenje pomeni namreč nekakšen trenutek resnice, ki se neusmiljeno bliža.

2.  Sicer pa, ponovno pazljivo preberite odprto pismo premieru, ki sem vam ga poslal. (ponovno prilagam).

Gantogram  v tem pismu, modelu pristopa za scenarij "B" drži, če verjameš in hočeš izpeljati neki projekt. Možno ga je še skrajšati, imam recept.

Prva faza vam malce poveča kapacitete, je pa garant za 3. Fazo, ker je brez nje nesmisel

Druga faza, povezava za Trst, vam poveča potrebne kapacitete tudi za 10 let če se stvar slučajno res spet zavleče.

Tretja faza pa je potem končna rešitev za vas, za mesto Koper, za Trst zlasti za potniški promet in za primestni promet aglomeracije Koper-Trst. Vse skupaj pa ima svoj pomen v komparativnih prednostih, ki so navedene.

 

3.  Pazljivo preberite članek prof. dr. Bogdana Zgonca v 10. št gradbenega vestnika

INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA IN ODPRTA VPRAŠANJA PRI  NJENEM UVAJANJU :IN NOVI POJMI, KI JIH UVA..Nadgradnja (upgrading) je večja sprememba podsistema ali dela podsistema,ki izboljša celotno delovanje podsistema [EU, 2008]. Pod nadgradnjo spada lahko tudi gradnja nove proge, deviacija ali bypass dela obstoječe proge, če se ta gradiv koridorju obstoječe proge [ERA, 2011].

V nadgradnjo sodi tudi novogradnja enega ali več tirov ob obstoječi progi, ne glede na njihovo oddaljenost od obstoječega tira. Nadgradnja je primerljiva s pojmom rekonstrukcija po Zakonu o graditvi objektov [MZI, 2012…

 

Pomembno je tudi, da se od obstoječega projekta zelo veliko lahko uporabi; zgorni ustroj in instalacija vleka, vsi detajli, opisi in poročila,, vsa soglasja se lahko koristijo kot predhodna načelna, da se v projektu že upoštevajo zahteve, itd. Sicer pa sami bolje veste, samo da vas spomnim.

 

Je pa resna ugotovitev Marjana Rekarja, nekdaj direktorja SŽ. Kadri oblikovani in formirani na SŽ so dobri v čisti stroki, torej pri projektiranju. Ker so vešči natančnega počasnega dela v ležernem okolju državnih jasli. Za vodenje projekta ki mora čimprej v izgradnjo pa so boljši kadri tipa "počivalšek" , ki  verjamejo, hočejo in tudi speljejo objekt, tudi v kratkih rokih s prekrivanjem aktivnosti. Če se boste lotili zamenjave projekta in novega postopka GD, vam bom podal recept kako prepoloviti potreben čas za izpeljavo. Seveda, če boste hoteli.

Pa lepo pozdravljeni!

Miro  Volčanšek

………………………………………………………….


Kot tehnično poročilo k približni umestitvi trase nove Koprske proge.

To shemo sem izdelal ročno z namenom, da sebe in investitorje prepričam v pravilnost plana "b". Shematski vris je približen s točnostjo , ki jo omogoča topografska podloga 1: 50.000 s slabo vidnimi plastnicami, ki ste mi jo poslali. Je pa točna stacionaža in vzdolžni nagib 19 %o.  Trasa se sestoji iz dveh enako dolgih delov z vstopom na AC viadukt na skoraj polovici trase, tudi višinsko.

1. Dolžina je spodaj 12,6 km, zgoraj 12,6 km, skupaj 25,2 km. Če k temu dodate odsek Kozina Divača cca 9 km, s predvidevanjem,  da boste Rodik obvozili z bypass tunelom dolžine cca 3,4 km na koti nekje dobrih 500 n.m. in pod AC. Skupaj torej 34,2 km v primerjavi s sedanjo progo 49,0 km ali z aktualno verzijo z izvlekom dobrih 30 km.

2. Pozorni bodite na točki 7 in 8. Ti dve sta pomembni za umestitev, točni višinsko (kota 380 in 400 n.m.) in s stacionažo

3. Vi veste koliko vlakov težjih od 1750 t gre dnevno iz luke, ki bi po novi progi potrebovali dodatno potisno lokomotivo. Verjetno samo nekaj, 5, 10?. Tudi ne vem kako "zveličavna" je še vedno zahteva za max nagib 17,5%o ? Je pa možno nagib tudi znižati na teh 17,5%o s podaljšanjem trase zgoraj in spodaj za 1,03 km zgoraj in spodaj. Zgoraj z razširitvijo serpentin (oba trebuha se napihne, v kraškem robu in v dolini Škofljek), pri čemer je treba paziti na obe točki 7 in 8. ki morata ostati na tej poziciji z medsebojno razširitvijo 60 m. Spodaj pa s podaljšanim izvlekom, glej črtkano. (Sam bi raje traso še dvignil nagib na 20%o, skrajšal progo še za 1,2 km in s tem pocenil.)

4. O smiselnosti postajališča za potniški promet na platoju pod Kaštelom  vi bolje veste. Nedvomno gre za turistični vidik, sama impozantnost nove proge in premostitev, Socerb in čudoviti pogled na Tržaški zaliv, razvoj kolesarskega turizma, primestna hitra linija Kozina, Črni kal, Koper, Trst in podobno?

5. Odsek G v pobočju kraškega roba bo verjetno najlepše vkomponirati in speljati z galerijo. Tu bi tudi izravnali višinsko razliko dol voznega tira v spodnjo etažo premostitve. Gor vozna smer mora biti v gornji etaži radi boljšega izkoristka enakomernega nagiba 19%o Ali 17,5%o.

To shematsko umestitev berite za lažje razumevanje in kot projektno nalogo. Dajte jo dobremu projektantu, v nekaj dnevih boste dobili natančen črtni izris umestitve in vse potrebne numerične podatke.

Decembra  2016

Miro Volčanšek

………………………………………………………..

Glavno vprašanje je sedaj zakaj?

Vprašajte Cerkovnika, Topolovca  in Kača kaj so ugotovili glede mojih tez in predlogov, zakaj prikrivajo to traso in projekt? Danes bi bila 1. Faza že v gradnji, ostali postopki pa že blizu gradbenega dovoljenja.Enako vprašajte Cerarja, Aleksandra in Gašperšiča? Direktorica Darja Kocjan me je že pol leta prej pisno seznanila, da je pristojnost in odgovornost prenesena na DRSI, Topolovca in Cerkovnika.

Ga.  Alenko Bratušek sem vsa leta seznanjal z vsem napisanim. Že na začetku mi je napisala, da je vse v rokah Cerarja. Ali je potem sedaj vse v rokah nje same,  pa ne reagira in se tudi ne odzove, zakaj? Sedaj že poudarja, da je sklep vlade za njo, svet – zakon. Ali si že pokriva hrbet, ko bomo butalci spregledali in zarohneli.

Na koncu vprašajte sebe, ali je vse sedaj v vaših rokah? Sklep vlade da, ampak nekdo je tak sklep pripravil, ga utemeljil z nekakšnimi argumenti, kakšnimi, kdo, s kakšnim interesom? Ta odgovor vam bo skrčil skupino, ki je ugrabila vlado. Zakaj? Ali so res skodelice za »svežo kavico« – provizijo že razdeljene? Baje jo vrtalci predorov darežljivo točijo. Resnica je, da zamenjava projekta ne pomeni samo prihranek 600 do 800 mio €, ampak tudi prekine vse korupcijske in kartelne  že vzpostavljene  vezi.

Da, res ni lahko biti predsednik vlade!

Če mi bodo vaši poslali nekakšen za silo užiten razlog za takšne odločitve, sklepe in izpeljavo tega tira,  se bom z veseljem vrnil v svojo upokojensko anonimnost. Samo prosim ne pravljico o potrebnih novih deset letih za umestitev in gradbeno dovoljenje. Takšne postopke so sami vaši birokrati zakuhali, naj jih tudi pojedo.

Da ne bom samo kritičen še nova aktualna šala. Dopolnite in olepšajte jo pa prodajte »Hribarju«;

Janez je vzel puško in odvzel Pepeta iz njegovega sosedskega okolja, ker je zahajal k njegovi ženi! Po nekajletnih sodnih obravnavah ustavno sodišče sklane: Janez je nedolžen, v nobenem kazenskem zakonu ne piše, da je odvzem Pepeta iz njegovega okolja kaznivo dejanje! Če hočete, da ga obsodimo spišite nov zakon in ga speljite skozi parlamentarno proceduro! (analogija na pravljico o potrebnih 10 letih).

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek                                                                                Na Ravnah na Koroškem, 20.08.2019        

 

P.s.:      

Delo dne  30.07.2019  -  Nadgradnja železnice Maribor Šentiljir?


Očitno zna Topolko tudi drugače, premišljeno in racionalno. Ali se je učil od Avstrijskega kolega? Vprašajte ga, zakaj ni tako izpeljal aktualni 2. t  DK.     

V.M.    

Priponka: kopija dopisa premieru v wordu.                   

……………………………………………………………..

 

From: Miro Volcansek <miro.volcansek@amis.net>
Sent: Thursday, July 25, 2019 7:56 AM
To:
gp.kpv@gov.si
Cc: Marjan Šarec (
marjan.sarec@gov.si) <marjan.sarec@gov.si>
Subject: FW: ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA - SPLOŠNO, RAZNA GARADIVA,DOPIS, INFORMACIJE, POBUDE... - Odgovor g. Volčanšku; proga Divača-Koper

 

Spoštovana ga. Janja Zorman Macura,

Vodja kabineta predsednika vlade, informacija zanj!

Predsednik vlade mora vedeti!

LP!

Miro Volčanšek

From: Miro Volcansek <miro.volcansek@amis.net>
Sent: Thursday, July 25, 2019 7:53 AM
To: 'gp.mzi@gov.si' <
gp.mzi@gov.si>
Subject: RE: ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA - SPLOŠNO, RAZNA GARADIVA,DOPIS, INFORMACIJE, POBUDE... - Odgovor g. Volčanšku; proga Divača-Koper

 

 

Infrastruktura – odgovor – komentar!

 

Spoštovani!

 

Hvala za poslano. Korošci imamo lep izraz za takšna pisanja – »švefl«. Kaj to pomeni vam bo lahko razložila vaša državna sekretarka Nina Mauhler, naša koroška rojakinja.

 

Ker je med vrsticami čutiti rahlo prizadetost, da ne cenimo vaših uspešnih postopkov in navedb;

 Ne dvomim v te navedbe, ampak ne gre za pravilnost in uspešnost postopkov. Gre zato, da je grupa stroke ugrabila državo, torej vas, da ste izpeljali vse te postopke in pridobili gradbeno dovoljenje, sprejeli potrebne uredbe in odloke ter s tem njih pokrili in zakonsko zaščitili kot »kočevskega medveda«, ki ga je sedaj možno ustreliti ( po moderno odvzeti ) samo s sprejetjem novega zakona.

Eden od vodilnih projektantov je dejal, da je tu sodelovalo 100 eminentnih izkušenih projektantov, ki so sedaj garant za pravilne rešitve in pravi projekt. Ob tem pa ni povedal, da je 90 (%) od teh v vlogi podizvajalcev, obdelovalcev, projektantov premostitev, projektantov odvodnjavanja, elektro napajanja, tehnologov železniškega zgornjega ustroja, tirja, ki so sprejeli podloge in kot taki korektno izvedli svojo nalogo. Seveda pa sedaj lojalno vsi modro molčijo.

 

In kaj je narobe pri tem projektu?

Narobe je, da po njemu ni mogoče graditi normalne pol cenejše dvotirne proge v kompatibilnem standardu z že ali v bodoče rekonstruiranim železniški križem. Omogoča samo samostojni novi 3. tir, ločen z odmikom od 2. tira. Narobe je, da ta projekt ne omogoča pozneje strateške razvojne usmeritve v hitro dolinsko TEN-T progo s 300 km/ uro ( Podnanos Borovnica Grosuplje Litija ), ampak tak razvoj blokira. Posebej, ta afnarija ta projekt te super železniške avtoceste ne povečuje propustnosti in hitrosti vlakov skozi Slovenijo, samo lokalno.

Še enkrat dobro poglejte slike iz mojega dopis, posebej zbirko na  priloženem linku, nobenih dvojnih mostov in galerij ne boste videli.

Posebej torej narobe je, da bomo morali graditi nove vzporedne predore, 2 vzporedna enotirna mosta, 6 (2x3) vzporednih galerij, 4 vzporedne viadukte. Na črnem Kalu bomo torej imeli tromostovje, 2 železniška in eden AC viadukt. Kaj bodo rekli davkoplačevalci, ki morda desetletje čakajo na izgradnjo nekega  mostička, da se bodo lahko odpeljali v službo ali šolo, ali, ki morda dnevno čakajo v nekem zastoju, ker neki mostiček ali črna točka ni urejena? Ali bomo to Butalci, Slovenci res tudi gradili?

 

In kaj je pri vas na ministrstvu narobe?

Narobe je, da vam te stvari dopovedujem menda že peto leto, pa ne reagirate, ne prevrite mojih tez, ugotovitev  in predlogov. Ker sta tako želela Cerar in Gašperšič ali Kač in Aleksander? Slepo ste izvrševali zahteve projektantov in drugih vodečih pri tem projektu.

 

Vprašajte g. Cerkovnika zakaj je tako vodil ta nesrečni projekt? Kdo ga je usmerjal in komandiral? Že rajnka Avstro-ogrska pred recimo 130 leti je tako gradila enotirne proge, da so vsi mostovi in predori pripravljeni za dvotirnost. Glejte Bohinjsko ali Koroško progo.

 

Strinjam se, da bo ta novi 3. tir ta nova proga projektirana po najnovejših tehničnih in tehnoloških standardih ob upoštevanju evropskih tehničnih specifikacij za interoperabilnost, vključno z vsemi zahtevami za varovanje okolja. Dve tihi Maksimi imajo projektanti, Druga pravi; če projektiraš za »mamo«, uporabi najboljše variante, najdražjo izvedbo, vgradi najzahtevnejše sklope , opremo. Tako boš utemeljil svojo visoko ceno za projekt.

 

Sami se odločite koliko ste krivi, sokrivi, odgovorni ali soodgovorni. Verjamem, da se je vaša prejšnja direktorica Darja Kocijan oddahnila, ko mi je pred 3 leti lahko napisala, da je pristojnost in odgovornost za ta tir prenesena na DRSI, Cerkovnika in Topolka. Ta dva pa sta se oddahnila ko ste letos prenesli projekt na 2TDK. Očitno med vami ni junaka, nihče od obstoječe nomenklature ni upal izdati naloga za pričetek pripravljalnih del za ta nepotreben poseg v naravo in nepotrebno trošenje denarja. Morali ste poiskati dva nova direktorja za 2TDK

 

Toliko, da bo zadeva nekoliko bolj jasna!

 

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek

 

V vednost:

     Kabinet predsednika Vlade RS, premier mora vedeti!

     MzI, KM

 

…………………………………………………………………………

 

 

Številka:       3751-1/2019/62-02131729

Datum:        17. 7. 2019

 

 

Zadeva:       Odgovor na vašo E-pošto z dne 4. 7. 2019

 

 

Spoštovani g. Miro Volčanšek,

 

4. 7. ste na Ministrstvo naslovili E-pošto naslovljeno na predsednika Vlade RS g. Marjana Šarca v zvezi z gradnjo nove železniške povezave Divača - Koper.

 

Glede vaše zaskrbljenosti in predlogov povezanih s to progo vam sporočamo, da je bil državni lokacijski načrt za gradnjo drugega tira proge Divača - Koper  sprejet 14. 4. 2005 kot Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper (Ur.l. RS št. 43/05), ki je bil naknadno še spremenjen in dopolnjen. Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper so bile sprejete v letih 2011, 2014 in 2015 (Ur.l. RS št., 48/11, 59/14 in 88/15).

 

Dne 21. 5. 2019 je Ministrica za infrastrukturo podala pobudo za spremembo predmetnega državnega lokacijskega načrta s ciljem polne dvotirnosti nove proge Divača - Koper.

 

Postopek priprave spremembe in dopolnitve tega državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje in prostor, s strani Ministrstva za infrastrukturo pa pri njem aktivno sodeluje Direkcija RS za infrastrukturo, kot organ v sestavi Ministrstva.

 

Postopek se vodi skladno z zakonodajo s področja umeščanja infrastrukturnih objektov v prostor, pri čemer imajo vsi zainteresirani možnost podaje pripomb oziroma predlogov sprememb v fazi javne obravnave osnutka uredbe o lokacijskem načrtu, kar seveda lahko storite tudi vi.

 

Glede tehničnih zahtev pa vam sporočamo, da bo proga projektirana po najnovejših tehničnih in tehnoloških standardih ob upoštevanju evropskih tehničnih specifikacij za interoperabilnost, vključno z vsemi zahtevami za varovanje okolja.

 

Ker ste želeli, da z vašo E-pošto seznanimo tudi predsednika Vlade RS, ta odgovor in kopijo vašega sporočila pošiljamo tudi njemu v vednost.

 

S spoštovanjem,

 

Pripravil:

Igor Prinčič, univ.dipl.inž., Sekretar

Sektor za železnice in žičnice

 

 

mag. Vlasta Kampoš Jerenec, Sekretarka

Vodja Sektorja za železnice in žičnice

 

mag. Andreja Knez

v. d. generalne direktorice

Priloga:

     Kopija E-pošte g. Volčanška z dne 4. 7. 2019

Poslano:

     naslovniku po E-pošti

     zbirka dokumentarnega gradiva

V vednost:

     Kabinet predsednika Vlade RS

     MzI, KM

 

………………………………………………………………

 

Ministrstvo za infrastrukturo

Kabinet ministrice

gp.mzi@gov.si

 

Številka:         092-161/2019/5

Datum:           4. 7. 2019

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

 

 

ZADEVA:        Odstop dopisa z dne 1. 7. 2019

 

 

Spoštovani,

 

v Kabinet predsednika vlade smo prejeli dopis gospoda Mira Volčanška v zvezi z izgradnjo drugega tira. 

 

Kot pristojnemu ministrstvu vam naveden dopis posredujemo v nadaljno obravnavo. Obenem vas prosimo, da navedbe preučite in se nanje odzovete ter nam odgovor posredujete v vednost.

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

              Janja ZORMAN MACURA

                   VODJA KABINETA

 

PRILOGA:

-       Dopis z dne 1. 7. 2019

POSLATI:

-       Naslovniku

V VEDNOST:

Miro Volčanšek: miro.volcansek@amis.net  From: Miro Volcansek <miro.volcansek@amis.net>
Sent: Monday, July 22, 2019 8:03 AM
To:
gp.kpv@gov.si
Cc: Marjan Šarec (
marjan.sarec@gov.si) <marjan.sarec@gov.si>
Subject: 2 t, tromostovje Čni Kal

 

………………………………………………………………………………….

 

Kabinet predsednika vlade

 

Številka:         092-161/2019/5

Datum:           4. 7. 2019

.ZADEVA:       Odstop dopisa z dne 1. 7. 2019 – Tromostovje Črni Kal

Spoštovana ga. Janja Zorman Macura,

Vodja kabineta predsednika vlade, informacija zanj!

Kot običajno se ministrstvo na temo 2. Tir zavija v molk, tudi na vašo zahtevo se ne odzovejo. Človeku se nehote pojavi občutek koga in zakaj pokrivajo, za kakšne kravje kupčije gre. Da ne bi  razumeli da njihov 2. Tir ne poveča propustnost vlakov skozi Slovenijo ( ob 2. milijardah € ) je slabo verjetno. Da je tu vzrok za odhod interesa Madžarov, Kitajcev, NATA in še koga? Da tudi ne razumejo, da se bo resnica izkazala, če ne prej pa po izgradnji. Ali smo Slovenci res Butalci?

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek

 

Ta določila poznate in oni in vi:

………………………………………………………………………………

Obveznost odgovora!

Datum: 21. 6. 2017

 

Zadeva: Odgovor Ministrstva za javno upravo na predlog 8310-152: dolžnosti javne

uprave

1. Glede odgovarjanja ministrstev, organov v sestavi in drugih organov in organizacij z

javnimi pooblastili na vprašanja, pobude in predloge državljanov:

…vsebuje V. poglavje z naslovom »Občevanje organov in strank«, ki ureja med drugim tudi

ravnanje z vlogami strank in v 65. členu tudi odstop vloge, če jo prejme organ, ki za obravnavanje vloge ni pristojen.

Navedeno vprašanje ureja tudi 18. člen Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št.

20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13, v

nadaljevanju: Uredba o upravnem poslovanju), ki določa, da mora organ odgovoriti na vse

dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Organ

mora na dopis odgovoriti najkasneje v 15 dneh po prejemu le-tega, če je iz dopisa razviden

naslov pošiljatelja. Za zahtevnejše zadeve mora organ v tem roku izdati vsaj obvestilo o

nadaljnjem ukrepanju/postopanju in realnem roku. Organ mora odgovarjati tudi na dopise v

elektronski obliki, ki so prejeti preko enotnega državnega portala….

mag. Tanja Bogataj

DRŽAVNA SEKRETARKA

-        

……………………………………………………………………………………

 

From: Miro Volcansek <miro.volcansek@amis.net>
Sent: Monday, July 1, 2019 8:08 AM
To: Marjan Šarec (
marjan.sarec@gov.si) <marjan.sarec@gov.si>
Cc:
gp.kpv@gov.si
Subject: 3. tir DK

 

Prosim dajte to pismo premieru g. Šarcu. Zanimalo ga bo in mora vedeti. Poslal sem mu sicer tudi na njegov direktni email, pa nisem siguren, če je pravi in koliko ga odpira uporablja?

Pozdrav - VM

Spoštovani predsednik vlade g. Miran Šarec!

Ali boste gradili 3. samostojni tir namesto dvotirne proge? Tromostovje na Črnem Kalu?

Štiri leta se mučim in dopovedujem vašim, da je zlo 2. tira v napačnem projektu. Pa nihče ne reagira. Moral bo predsednik vlade, čeprav na prvo žogo pravi »pustimo že variante projektov in delajmo že«. Stisnite odgovorne na SŽ, odgovorno stroko, priznali vam bodo, da je treba opustiti ta nesrečni projekt in se lotiti druge trase in drugega projekta. Tudi projektanti vas bodo podprli razen neposrednih vodij tega napačnega projekta. (Cerarjeve pa bo treba nekoliko vprašati »za zdravje«, tu ni prostora za strankarsko kupčkanje in kravje kupčije?).

Glejte,  tako delajo Avstrijci svojo hitro novo TEN-T dvotirno progo 250 km/h po ravninskem enostavnem terenu Podjune z dvotirnimi mostovi in manjšimi tuneli. Samo veliki Koralm in Semmering predori so dvocevni iz tehničin in varstvenih razlogov.
Na tem linku boste našli zanimive slike Koralm železnice:

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.fcp.at%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Fprojects%2Fmainimages%2F12-1133_drauquerung1_0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fcp.at%2Fen%2Fprojects%2Fdrauquerung-koralm-railway-route-graz-klagenfurt&docid=-08tsFTG5bxmhM&tbnid=x6YyyS802n4BJM%3A&vet=1&w=800&h=533&hl=sl-SI&source=sh%2Fx%2Fim0

Glejte, tako hočemo Butalci delati novi 3. ločeni tir, odmaknjen od 2. tira za 25 m paralelno, ločeno z dvojnimi viadukti in tuneli na silno zahtevnem terenu Kraškega roba, (»super avtocesto« za priključni pretežno industrijski, potniško slepi tir). To namesto normalne dvotirne koridorne proge v kompatibilnem standardu ostalega obnovljenega železniškega križa. Ostaja opcija, da 3. tira nikoli ne boste gradili, torej imeli obstoječi in 2. tir, z obstoječimi nevarnostmi požarov, razlitij kerozina in podobno. 2. In 3. tir bosta res pomenila 2 in več milijarde €, kot pravi dr. Duhovnik. Razširjene servisne predore pa boste namenili gojiteljem gob.Tromostovje - Viadukta bosta radi tehničnih razlogov verjetno razmaknjena 50 in morda več m.

Ustavite neumnosti!

Še enkrat tudi vam pravim, v nov postopek umestitve in projekt naj gre tista varianta za dvotirno progo, ki bo prej dala nove kapacitete vlakov iz Kopra, ki jo boste lahko takoj pričeli graditi (1. fazo), ki bo pol cenejša, ki bo odpirala in ne blokirala strateške razvojne možnosti.  Brez Trsta pa žal ne gre, to bo treba uvideti, ne sedaj in ne pozneje, ko bo prišla na vrsto dolgoročna rešitev hitre dolinske TEN-T proge 250 km/h,  Koper Trst Podnanos Borovnica in nadalje Ig Grosuplje Litija. (Dobra ena ura namesto recimo pet ur, 100 km namesto recimo 200 km). Ta tretji del …..Ig Grosuplje Litija pomeni tudi Ljubljansko obvoznico za tovorni promet.

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek

P.s. Prilagam sicer zasebno pismo ga. Mauhlerjevi, ker se ni odzvala. Kar nekaj dilem vam bo pojasnilo. Prilagam tudi ta dopis v wordu za kopijo.

 

……………………………………………………………………………….

Spoštovana ga. Nina, državna sekretarka!

Tokrat še zadnjič zasebno koroški rojakinji!

 

Pravljica je, da so v eni uri  vsi težki tovorni vlaki iz Kopra, Trsta v Litiji. Da to je treba proučiti, meni vaš tečni Volčanšek. Potegnite s prstom po primerni karti po Vipavski varianti, torej; Koper Trst Podnanos Borovnica in nadaljujte Ig Grosuplje Litija. Dobili boste 100 km. To je tudi normalna hitrost (seveda tudi več) tudi tovornih vlakov na hitri ravninski TEN-T progi zmogljivosti do 300 km/h. Velikostni razred investicije je okrog  5 milijard €. Koncesija, javno-zasebno partnerstvo, kdo vse je pripravljen vlagati, če bodo tovorni vlaki v Litiji v eni uri, ne pa se cijazili kot sedaj recimo 5 ur. Vaš 2. Tir propustnost in hitrost skozi Slovenijo ne bo povečal, samo lokalno do Divače.

Osvobodili boste Ljubljanski železniški križ tovornega prometa in dobili boste dobro prometno osnovo za mrežo hitrih primestnih S-bahn potniških garnitur. Samo Brnik je treba krožno uvezati. Tovorna bo ostala linija za Gorenjsko, ki jo boste rešili s Tivolskim lokom. Ne vem koliko sta s Patrikom Vlačičem asistirala avtorjem nesrečnega 2. Tira. Napake so možne, življenjske, dokler so na papirju. Bojte se kač, so lahko zelo strupene. Klopotača to opozarja s svojim repom, nekatere pa so tiho. Nehajte širiti avtocestno mrežo morda nekaj lokalnih posegov. Seveda dokončati pa je nujno 3. razvojno os.

Bodočnost prometa v urbanih predelih je v kombinaciji javnega in elektrike (avti, kolesa, skiroji itd) v navezavi dostopov na javno mrežo. Slovenci smo res preveč »individualno avtomobilski«. Ta praksa  je za nas na podeželju. Kaj dela naša prometna stroka, železniški prometni inštitut, Verlič? Kakšno drobnjakarsko razvojno prometno strategijo vodi vodstvo SŽ? So bili 50 let vzgajani v investicijski skromnosti in jim res manjka odločnosti in velikopoteznost? So pa relativno ugodno živeli ob za tisti čas lepih plačah in se vzgajali v ležernosti – državnih jaslih in odgovornosti (še danes tudi za strokovnost).

Taka bi morala biti osnova bodoče prometne strategije Slovenije, temelj. Seveda jo je potrebno strokovno razdelati, dopolniti z idejnimi prostorskimi rešitvami, idejnimi umestitvami in numeričnimi podatki tudi investicijsko oceno. Bili ste v službi na SŽ. Veste kaj res zmore njihov prometni institut. Veliko študij ste delali za 2. Tir, ker ste v podzavesti slutili da ta projekt ni pravi. Naročite še to študijo, potem boste spoznali resnico. To bi lahko bil potrebni preboj, ki ga Slovenija v prometu potrebuje. Študija naj tudi oceni koliko nepovratnih sredstev je kdo pripravljen vložiti, na primer Slovenija milijardo, ki jo prihranimo z zamenjanim projektom 2. Tira, koliko Trst, Evropa itd? (Kot delniški lastniški vložek v koncesijsko družbo). Koliko kreditnih virov bo potrebnih in koliko bo potem strošek posebne tunelnine »mitnine«, koliko pa prihranek stroška prevoza sedanjih recimo 5 ur. Seveda bo koncesionar moral biti nekdo tretji izven Slovenije in Trsta, ki ni obremenjen z medsebojnimi izključevanji in revanšizmi.

Ja, če vam ni odveč. Me zanima kaj ste se pogovarjali s Kitajci, kaj ste se dogovorili na železniški temi?

Pa lepo pozdravljeni!

Miro Volčanšek                                                                                                    Na Ravnah, 14.06.2019

P.s.: po studio ob 17 uri, 13.06.09 – če mislite dopustiti neumnost na kavdrat o dvojnih premostitvah in tromostovju na Črnem Kalu, boste res Job mučenik. Takšnih afnarij istočasne gradnje in projektiranja (PZI) ni nasvetu. Ne privoščijo si jo niti Avstrijci na svoji super TEN-T novi progi Koralpe Semmering Dunaj. Butalci pa imamo takšno afnarijo na priključnem industrijskem slepem tiru. Raje takoj sedaj odstopite!

VM

 

 

 

 

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar