četrtek, 17. maj 2018

Nova dvotirna Koprska proga - situacija umestitve


Kot tehnično poročilo k približni umestitvi trase nove Koprske proge.
To shemo sem izdelal ročno z namenom, da sebe in investitorje prepričam v pravilnost plana "b". Shematski vris je približen s točnostjo , ki jo omogoča topografska podloga 1: 50.000 s slabo vidnimi plastnicami, ki ste mi jo poslali. Je pa točna stacionaža in vzdolžni nagib 19 %o.  Trasa se sestoji iz dveh enako dolgih delov z vstopom na AC viadukt na skoraj polovici trase, tudi višinsko.
1. Dolžina je spodaj 12,6 km, zgoraj 12,6 km, skupaj 25,2 km. Če k temu dodate odsek Kozina Divača cca 9 km, s predvidevanjem,  da boste Rodik obvozili z bypass tunelom dolžine cca 3,4 km na koti nekje dobrih 500 n.m. in pod AC. Skupaj torej 34,2 km v primerjavi s sedanjo progo 49,0 km ali z aktualno verzijo z izvlekom dobrih 30 km.
2. Pozorni bodite na točki 7 in 8. Ti dve sta pomembni za umestitev, točni višinsko (kota 380 in 400 n.m.) in s stacionažo
3. Vi veste koliko vlakov težjih od 1750 t gre dnevno iz luke, ki bi po novi progi potrebovali dodatno potisno lokomotivo. Verjetno samo nekaj, 5, 10?. Tudi ne vem kako "zveličavna" je še vedno zahteva za max nagib 17,5%o ? Je pa možno nagib tudi znižati na teh 17,5%o s podaljšanjem trase zgoraj in spodaj za 1,03 km zgoraj in spodaj. Zgoraj z razširitvijo serpentin (oba trebuha se napihne, v kraškem robu in v dolini Škofljek), pri čemer je treba paziti na obe točki 7 in 8. ki morata ostati na tej poziciji z medsebojno razširitvijo 60 m. Spodaj pa s podaljšanim izvlekom, glej črtkano. (Sam bi raje traso še dvignil nagib na 20%o, skrajšal progo še za 1,2 km in s tem pocenil.)
4. O smiselnosti postajališča za potniški promet na platoju pod Kaštelom  vi bolje veste. Nedvomno gre za turistični vidik, sama impozantnost nove proge in premostitev, Socerb in čudoviti pogled na Tržaški zaliv, razvoj kolesarskega turizma, primestna hitra linija Kozina, Črni kal, Koper, Trst in podobno?
5. Odsek G v pobočju kraškega roba bo verjetno najlepše vkomponirati in speljati z galerijo. Tu bi tudi izravnali višinsko razliko dol voznega tira v spodnjo etažo premostitve. Gor vozna smer mora biti v gornji etaži radi boljšega izkoristka enakomernega nagiba 19%o Ali 17,5%o.
To shematsko umestitev berite za lažje razumevanje in kot projektno nalogo. Dajte jo dobremu projektantu, v nekaj dnevih boste dobili natančen črtni izris umestitve in vse potrebne numerične podatke.
Decembra  2016
Miro Volčanšek
Sent: Wednesday, January 18, 2017 8:07 AM
Subject: Fw: Nova koprska proga

DZ - odbor za infrastrukturo!
Zadeva: dodatna gradiva, trasa nove koprske proge.
Spoštovani g. Igor Zorčič?

Slišim, da ste moja gradiva zaklenili v svoj predal. Torej boste tja dodali še to danes poslano. Prav pa je, da vidite kako v prostoru izgleda nova dvotirna pol cenejša Koprska proga, za vašo vest, če jo imate.

Bo pa zanimivo, ko vas bo čez kakšno leto nova parlamentarna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti akterjev, ki so zasrali 2. tir  vprašala ali ste zahtevali pojasnila  od Gašperšiča glede te variante!  Kaj so  on in njegovi adlatusi na ministrstvu, DRSI-ju in 2TDK-ju ugotovili in storili z varianto, ki bi na Evropskem razpisu dosegla najvišje ponderje, tudi čez mejnost? Baje se rok za novi razpis zapre prihodnji mesec?
Ali bo takrat ta vaš predal dovolj velik, da se boste kot nepristojen zaklenili vanj? (Res ste nepristojan (hrvaški pomen besede) za vašo hišo, ki se hoče imenovati hram demokracije in poštenja)..

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:14 PM
Subject: Fw: Nova koprska proga

Prosim, pošta je za g. Matiča, sigurno ga bo zanimala.
Miro Volčanšek

Spoštovani g. Matič!
Čeprav besedica zahvale ne gre ravno iz vaših ust, vam pošiljam še tega zadnjega "Božička". Ne vem ali ste enak vzvišen mogočnež kot klika na DRIj-ju in ministrstvu, ki se ne pogovarja z navadnimi ljudmi ali pa vas tako stiskajo za jajca, da ne smete pisniti? Vsekakor morate vedeti. Mislim tudi, da kot takšen ali drugačen soinvestitor te proge imate pravico in dolžnost da so izbirate najcenejšo, najboljšo in najhitreje izgrajeno progo oz. Traso.
Pa lepo pozdravljeni - Srečno in uspešno novo leto!
Miri Volčanšek
V vednost ga Čertalič.

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:09 PM
Subject: Fw: Nova koprska proga

Spoštovani g. Šuligoj!
Tako še tega zadnjega »Božička« vam pošiljam. Sedaj se bo izkazalo ali ste profesionalec, ali zaprisežen vernik ali pa vas nekdo vse skozi vleče za jajca?
Pa brez zamere - Srečno in uspešno novo leto!
Miro Volčanšek
.

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:07 PM
Subject: Fw: Nova koprska proga

Spoštovani profesor J.P. Damjan!
Tole sem še sklamfal skupaj, da bo vse skupaj bolj razumljivo in da sem se prepričal v pravilnost mojih predlogov. Mislim, da vam bo koristilo pri  delu vašega sveta za nadzor DK, želim uspešno delo!

Pa lepo pozdravljeni - Srečno in uspešno novo leto,
Miro Volčanšek

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:06 PM
Subject: Fw: Nova koprska proga

Spoštovani g. Profesor Zgonc!
Hotel sem se prepričati v svojo varianto, ker s strani odgovorne stroke in politike nisem dobil drugega kot "molk". Z improviziranim metodami je nastal ta ročni izdelek. Mislim, da bo tudi vam všeč in , da mi boste tokrat verjeli.
Morda daste to "projektno nalogo" svojemu dobremu študentu za diplomsko nalogo ali nekomu, ki na magisteriju dela disertacijo. Naj izdela idejni projekt in umestitev s podpoglavjem komparativne prednosti primerjave obeh variant. V kakšnih dveh mesecih boste dobili vse potrebne odgovore. Tisto kar vi še ne veste pa že v dobrem tednu. Tudi mene bodo zelo zanimali, če mi jih boste posredovali.
Pa lepo pozdravljeni in seveda Srečno in uspešno novo leto!
Miro Volčašek

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:04 PM
Subject: Fw: Nova koprska proga


Pošta za Predsenika vlade, G. Cerarja!
Spoštovani g. Cerar!
Čeprav se vztrajno zavijate v molk vam pošiljam  ta dopis Cerkovniku s poskusno umestitvijo nove dvotirne proge. Predsednik vlade pač mora vedeti.
Tokrat bom sebi zastavil rok in pogoj. Če tudi v dveh mesecih s strani vaših odgovornih ne bo reakcije in pojasnila, bom vse skupaj odnesel na kitajsko veleposlaništvo. Potem vam bodo pač oni s svojo ponudbo pokazali novo varianto in jo ponudili skupaj z izvedbo za polovično ceno. Oni bodo seveda hoteli delati s svojimi ljudmi in svojimi projektanti. Ne bo ravno v čast slovenski stroki in domači projektanti bodo igubili delo. To bi verjetno že moral storiti, pa mi nekako vame vsajeno domoljubje ni dopuščalo. Ampak vsaka stvar ima svojo mejo.
Pozdravljeni pa srečno in uspešno novo leto!
Miro Volčanšek

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:02 PM
Subject: Fw: Nova koprska proga

Spoštovana ga Darja Kocjan, dir.     
Pravite sicer, da niste več pristojni za drigi tir? Mislim pa da ste še vedno vsaj soodgovorni. Zato vam pošiljam  za vaše vedenje  ta poskus umestitve nove dvotirne proge.
Lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Sent: Thursday, December 29, 2016 1:00 PM
Subject: Nova koprska proga

Pošta za g. Cerkovnika!
Spoštovani g. Cerkovnik!
Pošiljam vam tega "Božička". Predvidevam, da ga boste veseli, razen če so vas potegnili že pregloboko v igrice.
Lansirali ste v javnost, da je zamenjava projekta katastrofa in vračanje za desetletje. Preberite še enkrat dopis  luki, povzemam:
Vaša napaka je zlasti sveto prepričanje, da ne smete v zamenjavo projekta, ker ja ta edini zveličaven in bi trajala zamenjava in novi postopki ponovno 10 in več let.

To namreč ne drži:

1.  Jemljete za sprejemljivo dejstvo, da je bilo za postopek gradb. dovoljenja potrebnih 11 let in da pri menjavi variante tudi rabijo najmanj 11 let. Pozabljate, da imajo tudi birokrati nekakšno vest (beri strah pred napako). Tudi oni se pri vsaki potezi, vlogi, postopku...., vprašajo, kaj če varianta le ni prava?....pa saj imamo sklep vlade in.....saj  tako ni denarja? Posledica je brezvoljnost, nezainteresiranost in dodatna odlaganja,   ....rezultat potem 11 let . Gradb. Dovoljenje pomeni namreč nekakšen trenutek resnice, ki se neusmiljeno bliža.
2.  Sicer pa, ponovno pazljivo preberite odprto pismo premieru, ki sem vam ga poslal. (ponovno prilagam).
Gantogram  v tem pismu, modelu pristopa za scenarij "B" drži, če verjameš in hočeš izpeljati neki projekt. Možno ga je še skrajšati, imam recept.
Prva faza vam malce poveča kapacitete, je pa garant za 3. Fazo, ker je brez nje nesmisel
Druga faza, povezava za Trst, vam poveča potrebne kapacitete tudi za 10 let če se stvar slučajno res spet zavleče.
Tretja faza pa je potem končna rešitev za vas, za mesto Koper, za Trst zlasti za potniški promet in za primestni promet aglomeracije Koper-Trst. Vse skupaj pa ima svoj pomen v komparativnih prednostih, ki so navedene.

3.  Pazljivo preberite članek prof. dr. Bogdana Zgonca v 10. št gradbenega vestnika
INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA IN ODPRTA VPRAŠANJA PRI  NJENEM UVAJANJU :IN NOVI POJMI, KI JIH UVA..Nadgradnja (upgrading) je večja sprememba podsistema ali dela podsistema,ki izboljša celotno delovanje podsistema [EU, 2008]. Pod nadgradnjo spada lahko tudi gradnja nove proge, deviacija ali bypass dela obstoječe proge, če se ta gradiv koridorju obstoječe proge [ERA, 2011].
V nadgradnjo sodi tudi novogradnja enega ali več tirov ob obstoječi progi, ne glede na njihovo oddaljenost od obstoječega tira. Nadgradnja je primerljiva s pojmom rekonstrukcija po Zakonu o graditvi objektov [MZI, 2012…

Pomembno je tudi, da se od obstoječega projekta zelo veliko lahko uporabi; zgorni ustroj in instalacija vleka, vsi detajli, opisi in poročila,, vsa soglasja se lahko koristijo kot predhodna načelna, da se v projektu že upoštevajo zahteve, itd. Sicer pa sami bolje veste, samo da vas spomnim.

Je pa resna ugotovitev Marjana Rekarja, nekdaj direktorja SŽ. Kadri oblikovani in formirani na SŽ so dobri v čisti stroki, torej pri projektiranju. Ker so vešči natančnega počasnega dela v ležernem okolju državnih jasli. Za vodenje projekta ki mora čimprej v izgradnjo pa so boljši kadri tipa "počivalšek" , ki  verjamejo, hočejo in tudi speljejo objekt, tudi v kratkih rokih s prekrivanjem aktivnosti. Če se boste lotili zamenjave projekta in novega postopka GD, vam bom podal recept kako prepoloviti potreben čas za izpeljavo. Seveda, če boste hoteli.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro  Volčanšek

Ni komentarjev:

Objavite komentar