petek, 30. marec 2018

Dopis g. Han

Spoštovani g. Han!

Gledal sem sejo obora za infrastrukturo na temo 2. tir. Moram reči, da sem zelo razočaran nad vašim hramom demokracije in politiko. Vsi nekaj prikrivate, vsi imate nekakšne skrite interese. Resnica pa je vedno nekje v sredini. Če tokrat želite vedeti resnico in ne ponovno samo verjeti vladajoči opciji, katere del ste, mi prisluhnite. Peljejo vas točno po poti »TEŠ-6«.

Vladajoči prikazujejo v svojih biltenih, da so proučili vse možne opcije trase in vložili ogromno napora in znanja, sodelovala je vsa specializirana stroka in izbrali optimalno varianto. Že res, pa vendar je zlo v napačni trasi in posledično napačnih projektih! To Cerarju in njegovim na ministrstvu dopovedujem že menda 4 leta in kmalu bo 2 leti odkar sem našel pravo varianto, novo dvotirno progo, ki Koper »prelocira« ob koridorno progo za recimo 814 mio €. (brez nekakšnih »zajl« in podobnih eksperimentov). Edini odgovor – tišina? Dober vodja bi poskrbel, da bi sedaj že imeli plan »b« umeščen in PGD v delu. Ko bodo ugotovili, da javno zasebno partnerstvo ne gre, bi ga takoj aktivirali. Samovšečni avtokrati pač ne.

Prilagam obe cirkularni pismi, ostalo gradivo ima g. Igor Zorčič v predalu? Stresite ga, naj odpre predal.
Če boste želeli vam bom še več poslal in pojasnil, če bom znal.

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
 
Direktno prilagam strateške posledice nove dvotirne Koprske proge, ostala 2 pisma pa kot posreduj.

IZGRADNJA NOVE DVOTIRNE PROGE TRST  KOPER  KOZINA  DIVAČA
STRATEŠKE SPREMEMBE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU NA TRŽAŠKEM IN KOPRSKEMŽelezniške prometne sheme: OBSTOJEČE:
Legenda:
------------------------                                               vlaki luke Koper
------------------------                                               vlaki luke Trst
------------------------                                               potniški in ostali vlaki
===============                                            V.  koridorna obvoznica – daljinski vlaki


Železniške prometne sheme: SPREMEMBEZAKLJUČKI IN POUDARKI – izvleček:

1.       Luka Koper je največji dobitnik. Sedaj je luka periferno locirana na razdalji 47km od koridorne proge V. koridorja ….Benetke Nabrežina Divača Ljubljana… Povezava je enotirna dotrajana in kapacitetno izkoriščena proga brez rezerve. Predvideni novi aktualni objestno dragi 2. tir je silno moderna proga, v smeri Ljubljane hitrejša in krajša. Vsebine pa ne spremeni. Luka ostaja periferno dislocirana in obmejno zaplankana.
        Nova  dvotirna  proga pomeni, da se luka »pre locira« neposredno ob novi odsek V. koridorja. Dobi novo   
        dvotirno povezavo v smeri Ljubljane, krajšo za cca 15km in z vidika luke »neomejenih« kapacitet.  V zahodni  
        smeri dobi novo ravninsko povezavo skozi Trst na »pontebbana« in pozneje na novo hitro ravninsko
        avstrijsko progo.

2.       Luka Trst pridobi predvsem v vhodni smeri skozi Ljubljano, ki se tudi njej skrajša za cca 15 km in z blažjim manj napornim vzponom  18 - 19%o (?). Seveda mora Trst še umestiti in zgraditi teh nekaj km do Slovenske meje.

3.       Največ pridobi Trst s potniškim prometom, ki je sedaj hendikepiran z "rikverc" progo do Nabrežin. Vse linije proti Ljubljani se skrajšajo za cca 15 kom in so manj naporne. Predvsem pa so hitrejše. Možna bo vpeljava hitre linije (Zagreb) Ljubljana Kozina Trst Ronke Benetke, ki je že dalj časa  želena. Nova prometna povezava tudi pomeni, da bo sedaj mesto Koper "pre locirano" in bo na vseh potniških linijah skozi Trst, ne bo več slepo črevo. Ponovno se bo pokazala smiselna vpeljava nekakšnih "Simplon Orient expresov", posebej, ker je Carigrad zgradil predor pod prelivom Bospor in železniško povezal Evropo z Azijo, Trčijo in Iranom, ki ima evropsko tirno širino.

4.       Sedanja koridorna proga na odseku Nabrežina Divača zgubi na pomenu in obremenitvi. Postane Tržaška
       obvoznica za daljinske vlake. Časovno se tudi odmakne potreba po rekonstrukciji za najmanj  morda 20 let.     
       Namenjena sredstva pa bodo zelo dobrodošla na ostalih odsekih železniškega križa oz.  V. koridorja.

5.       Poslovna priložnost ne pozna meja. Izgradnja takšne dvotirne proge za investicijsko vrednost 814 mio€, ob evropskih investicijskih podporah in takšnimi strateškimi posledicami bo zbudila velik koncesionarski interes. Vložene kapacitete bodo že začetno visoko angažirane in imele idealno končno projekcijo. Torej je tudi realno pričakovati zajetno koncesnino.
Žal bo tak projekt tudi sprožil intenzivne razprave o že večkrat zlorabljenem "nacionalnem interesu".


……………..........................
Kot rečeno ima ta investicija še en pomen, posebej za nas Korošce. Omogoči izgradnjo hitre ceste na odseku SG - Velenje, brez dodatnega obremenjevanja rednega proračuna. Nam Korošcem torej odpre vrata, da bomo tudi mi postali bolj enakopravni državljani.
Za razpravo in lažje razumevanje pripravil!
Miro Volčanšek
Na Ravnah na Koroškem, 14.11.2015

Kabinet predsednika vlade!
Prosim, spravite to pisanje do premiera g. Cerarja in potrdite prejem te pošte. Tokrat bo vesel tega branja.
Spoštovani predsednik vlade g. Cerar!
( 5. dopis za 2. tir )
Dejstvo je, da je v visoki odgovorni politiki prisotna pretežno humanistična, naravoslovna izobrazba in praksa. Privzgojen je tako zvani sistem hitrega branja in prisotna huda obremenitev z dnevno problematiko. Tu je verjetni razlog, da odgovorni težje hitro dojamejo strokovno zahtevne teze in predloge, ki zahtevajo poglobljeno branje in razmišljanje. Tu je verjetni vzrok molka na moja poslana gradiva in scenarij "B" za dvotirno progo Koper Divača.
Pripravil sem še eno shemo za lažje razumevanje ob hitrem branju. Seveda so moja obvladanja računalnika  omejena in zastarela. Predlagam, da od dir. Darje Kocjan zahtevate takšno podobno shemo izdelano z moderno računalniško grafiko in podkrepljeno z numeričnimi podatki prometnih študij. Količino vlakov na posameznih odsekih morda prikažejo z debelostjo črte, seveda, ob upoštevanju neke projekcije, morda 10 let. Potem bo zadeva jasna širšemu krogu. Saj je to osnovna naloga ministrstva, da poiščejo najboljše rešitve in jih nazorno prezentirajo odgovorni politiki. (Seveda, če  tak interes imajo ?). Prosim, tudi meni kopijo. Naj mi tudi odstopijo kopijo idejnega črtnega izrisa moje variante dvotirne proge in dvoetažne premostitve pri Črnem kalu. Po 5 mesecih to gotovo že imajo in točni izračun promilov tudi. Saj je to delo za izkušenega projektanta za 2 največ 3 dni.
Priloga kot v tekstu - shema strateških sprememb.
Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek
Spoštovani g. HAN!

Če ste slučajno spregledali moj zadnji opozorilni dopis pisma bralcev 06.05.17, vam ga v prilogi pošiljam. Res gre za hipotetičen scenarij, a o resnosti presodite sami. Zaledna Madžarska bo dobila delež nove koridorne proge Trst – Divača in za poslastek še del Luke Koper? Koliko bo to stalo Slovenijo pa joj me joj?
Pošiljam vam tudi dopis »za mestnega urbanista«. Ta »pravlica« se nanaša na civilni potniški vidik prave prometne povezave Kopra, tudi s Trstom. Ta dopis sem takrat poslal dvema domačinoma Tašner Vatovcu in Šuligoju v upanju, da bosta razumela o čem pripovedujem. Kje je končal ne vem.

Kot običajno, je bil odziv molk, niti besedice hvala nista zmogla. Če je to dika in cvet bodoče politike in vašega hrama demokracije….. uboga Slovenija in naši otroci?

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Priloge:
·         Mestnemu urbanistu Občine Koper!
·         Milijarda evrov za drugi tir je pretirana cena, Delo, 06.05.2017
 Kabinet premiera g. Cerarja, v vednost,
da ne boste rekli, da ste spregledali. Mislim, da morate obvestiti premiera g. Cerarja. Pravijo, da je vse v njegovih rokah. Menda je to 10 dopis, ki vam ga pošiljam, pa niti hvala ne znate – le kje je sedaj vaš etični kodeks?

Pa lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

 V vednost:
Alenka Bratušek, E.M. Pintar, Šuligoj,
Priloge
·         Mestnemu urbanistu Koper
·         Miljarda evrov je preveč

Spoštovani g Šuligoj!

Tokrat vam pišem kot občanu, ki kot dopisnik posredno že desetletja sodeluje kot poznavalec in posledični soustvarjalec pri razvoju Koprščine. Pošiljam vam gradivo naslovljeno na "občinskega urbanista". Ne poznam kako so te funkcije organizirane pri vas v Kopru in kdo je pravi naslov. Mogoče bi ga moral poslati Popoviču, pa je v meni sum, da bi zadevo zamolčal, da bi Ga. Ga. M.  lahko pokupil nekatera zemljišča. Prosim vas, da to pošto spravite na pravi naslov, do osebe v tej urbanistični funkciji, ki bo imela zadosti avtoritete, da bo tudi nekaj predlaganega konkretno storila.
Vem, da vas kot "vladno trobilo" sedaj obremenjujem, da boste sam sebi slaba vest. Ste pa kot dolgoletni krajan in dopisnik sigurno zainteresirani, da se proga končno premakne v pravo smer in tudi prične graditi. Tudi vi in vaš naslednik bi se iz Ljubljane domov v Koper radi odpeljali s katerem koli vlakom, ki pelje v Trst, v Ronke, Benetke ali Milano.  Še posebej vas bo obremenil ta dokument "nepopravljiva napaka" , ki vam ga tu pošiljam. Desetletje ste se borili za začetek gradnje, vsaj ta izvlečni tir. Sedaj ko je izdano gradbeno dovoljenje in odobrena evropska sredstva, pa naj tega ne bi gradili, ker je napačen projekt.
Seveda morate temu urbanistu poslati tudi vse te 3 dokumente.

Mestnemu urbanistu Občine Koper!
Prometne hrbtenice somestja Trst – Koper – nova dvotirna proga Divača

Videti je, da sem našel idealno rešitev nove železniške proge Divača - Koper - Trst. Ta nova proga kot hrbtenica sovpada z avtocestno prometno hrbtenico in skupaj tvori ogrodje prometa za obe mesti, nekako v težišču med njima in to v zahtevni topografiji, ko marata premagati Kraški rob h = 450m n.v. Torej železnica in avtocesta družno premagata ta Kraški rob po AC viaduktu in skupaj družno tvorita prometno hrbtenico za somestje Trsta in Kopra.

Ergo, to pomeni, da se tu sedaj na prometni podlagi zgodi urbana aglomeracija obeh mest, ki ju meja ne ločuje
več ampak povezuje. To je seveda posledično potrebno vnesti v OPN in sprejeti kot strategijo razvoja mestne
občine Koper (in Trst). To bo verjetno sedaj naloga občinskega urbanizma.

Seveda bo pa potrebno paziti na nekaj podrobnosti. Kot najpomembnejšo bi opozoril, da ta proga mora priti dol
do nekje območja med AC pentljo in Spodnjimi Škofijami.  Tu nekje mora biti odcep (obrat) proti Trstu in tu v gozdičku med AC in Škofijami na spodnjem robu, nekje na plastnici 60m n.m. ali še kakšen meter nižje se bo verjetno locirala nova železniška postaja Koper Ankaran. Od tu do vstopa na AC viadukt (y) je po približnem izračunu ravno (še vedno?) zveličavnih 17%o.
Ta postaja bo potrebna, da bo mesto Koper locirano neposredno na novi koridorni progi Ljubljana Divača Kozina Koper Trst in ne bo več slepi odcep, slepo črevo. To je pomembno zlasti za potniški promet in mesto Koper. Predvideni odcep po aktualnem projektu eno serpentino višje je mogoče tehnično ugoden in nekaj cenejši, sprejemljiv za Luko. Za mesto in občino Koper pa nikakor, ker bi spet imeli sicer krajšo pa vendar slepo "črevo" povezavo.
Obstoječa postaja Koper bi postala postaja Koper mesto in bi služila vlakom , ki imajo končno postajo Koper, turistični vlaki in podobno. Morda v bodočnosti vlakom, ki bi polnili turistične križarke. Pomemben pa bi postal primestni promet in hitra redna vsako urna primestna linija Koper Trst Sesljan Ronke Tržič. Trst je v zgodovini že bil največje slovensko mesto. Morda bi sedaj taka aglomeracija somestje Koper Trst spet ustvarila pogoje. Taka hitra primestna linija s še vedno veliko slovenske poselitve ob progi, Barkole, Križ, Nabrežina in vse do Tržiča in Gradeža bi tudi ustvarila kar nekaj delovnih mest.

V prilogi vam bom poslal 3 dokumente, odprto pismo premieru in strateške posledice izgradnje nove dvotirne proge naslovljene predsedniku vlade g. Cerarju in "nepopravljiva napaka" poslano dir. Darji Kocijan ma ministrstvo.
S pazljivim branjem teh dokumentov boste dobili celostno sliko, "pravljico", ki je realna in ki pomeni realno izgradnjo nove proge kljub osiromašeni in izropani Slovenije. To investicijo je mogoče izpeljati tudi brez vložka 3. pomola, ki ga nikakor ne bi smeli vložiti v dvomljive finančne hazarde.
Ko boste prišli do enakih ugotovitev morda vse skupaj panelno predstavite tisti strukturi, ki je na Koprskem najbolj zainteresirana za to gradnjo in ki lahko tudi razume, kaj pomeni pravi oziroma napačni projekt. To strukturo poznate prav vi.

Veselilo me bo, če boste po tej ali drugi podobni poti prišli do rezultata, do sinteze in izbora pravega projekta, ki bo gradnjo tudi omogočil. Slovenija jo potrebuje tudi kot preboj in zagon izhoda iz krize. S tem boste nekako tudi prisilili vlado in ministrstvo, da se bo opredelila in pognala investicijo. Veselilo me tudi bo, če me boste tudi seznanili z vašimi zaključki, če bom lahko še kaj dodatno pojasnil, pa prosim.

Želim uspešno nadaljnje delo na tem projektu in tudi sicer uspešno novo poslovno leto 2016!

Lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Na Ravnah na Koroškem, 06.01.16

Priloge, kot v tekstu.Milijarda evrov za drugi tir je pretirana cena
Delo, 06.05.2017

Še zadnjič, zlo je v napačni trasi in projektu! Ustanovili ste 2TDK in Kačeva klika naj bi bila vodilna stroka tudi za ta 2TDK. Proučujete možnost, da bi drugi predor vrtali v polnem profilu pravi Leben, prikriva pa, da bo za dvotirno progo treba graditi popolne nove premostitve (dvojne vzporedne mostove). Vidite, ti Kačevi inženirji so slabo vodili projekt, če so tak projekt dopustili. S svojo »visoko strokovnostjo« so šarmirali Vlačiča, Černjaka, Omerzela in zdaj Cerarja. Prigrabili so oblast. Ta klika ne bo priznala, da vodi napačen, po Gašperšiču vzoren projekt. Vsa ostala specializirana stroka pa je pri tem projektu sodelovala in je seveda lojalna.
Sekretar Leben sedaj razlaga, da tuje institucije pohvalno ocenjujejo pripravljeno dokumentacijo za gradnjo. Da je zlo v napačni trasi in projektu, te institucije ne pomislijo, ker oni ne verjamejo, da obstaja tako neumna država, da zavestno hoče graditi dva krat dražjo progo, ker se boji sama sebe in svoje nesposobne samovšečne birokracije in avtokracije. (Da zamenjava projekta in gradbeno dovoljenje traja 10 let ?!). Dobili bomo najdražji podzemni industrijski tir, zaplankan pred Trstom, in prepričani bomo, da smo zagotovili Luki konkurenčno prednost. Ko nam bo Evropa očitala nedovoljeno državno pomoč in nas prisilila v dogradnjo dvotirnosti, se bodo pokazale vse neumnosti. Priključili bomo Trst, ki bo pridno vozil po
nagibu 17 promilov v dolgih, dragih predorih proti Ljubljani po novi koridorni progi Trst-Divača-Ljubljana (pa nič sofinanciral?). Koper pa bo ponovno na sicer krajšem priključnem slepem tiru na to novo koridorno progo. Koper bo proti Trstu in »Pontebbani« vozil po zveriženem industrijskem tiru priključenim prek druge serpentine. Koper tudi ne bo »prelociran« na novo koridorno progo Trst-Koper-Ljubljana in ne bo potniške postaje Koper-Ankaran na tej relaciji.
Odgovorne sem želel s pomočjo javnosti prisiliti, da bi se opredelili do predlagane pol cenejše rešitve, o čemer Cerarjeve prepričujem menda že tretje leto. Zastonj, kar molčijo. Novinarji pa »anonimusa« ne objavljajo, samo politike, aferante in druge pomembneže v glavnem re-citirajo. V teh pismih bralcev pa omejujejo število besed in brez vsakih skic, shem in slik. Kako zgleda prava rešitev, najdete na mojem blogu 
www.mirobrdinje.blogspot.si.
Obvestil sem veliko njih, politikov in drugih pomembnežev. Pa vsi iz različnih vzrokov molčijo. Konzultirajte jih, vsi imajo kompletna gradiva; poleg naslovnikov na vladi in ministrstev (menda devet dopisov) tudi Bratuškova, Tašner Vatovec, Han, Zorčič, Luka, dr. Zgonc, Pavliha, E. M. Pintar, Damijan in drugi. G. Šuligoj, saj ste profesionalec?
Ta projekt ima smolo, ob vseh javnih in stalnih opozorilih tu pred našimi očmi potuje po poti Teš 6. In ni ga junaka …! Zamenjajte projekt in ne boste več potrebovali Madžarske in drugih držav,
tudi ne dodatne vleke z zajlo. Pa še Luka bo prej rešena in preskrbljena. Potem bo res prepozno, že izvlečni tir je napaka. Naj bo ta zapis »in memoriam«, ko bo Slovenija čez kakšni dve leti iskala akterje, ki so zavozili drugi tir!
Miro Volčanšek,
Ravne na Koroškem


Ni komentarjev:

Objavite komentar