petek, 30. marec 2018

Cirkularno pismo 5

Sent: Monday, November 20, 2017 8:04 AM
Subject: 2. tir cirk. pismo5

Spoštovani v skupini 2t!
Cirkularno pismo št.5:

Ker pri vas še vedno ni nobene reakcije, vam pošiljam še to urgenco. V prilogi vam pripenjam pismo poslano dr. Zgoncu. Pazljivo ga berite, videli boste, kako si Slovenija lahko povrne primat za najhitrejši in pol krajši železniški avtocestni koridor skozi Ljubljano, tudi v primerjavi z Avstrijsko novo progo skozi Golico in Semmering. To lahko stori v srednjeročnem ali dolgoročnem obdobju, odvisno kako rapidno se bo večala gospodarska rast Kitajskega oz. Azijskega gospodarstva.
Še enkrat vam tudi pripenjam ročno skico hitre proge skozi Vipavsko dolino, če ste jo spregledali ali zavrgli.

Pa Lepo pozdravljeni!
Miro Volčanšek

Številka: 010-221/2017/2 


………………………………………………………………………………
Obveznost odgovora!
Datum: 21. 6. 2017

Zadeva: Odgovor Ministrstva za javno upravo na predlog 8310-152: dolžnosti javne
uprave
1. Glede odgovarjanja ministrstev, organov v sestavi in drugih organov in organizacij z
javnimi pooblastili na vprašanja, pobude in predloge državljanov:
…vsebuje V. poglavje z naslovom »Občevanje organov in strank«, ki ureja med drugim tudi ravnanje z vlogami strank in v 65. členu tudi odstop vloge, če jo prejme organ, ki za obravnavanje vloge ni pristojen.
Navedeno vprašanje ureja tudi 18. člen Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št.
20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13, v
nadaljevanju: Uredba o upravnem poslovanju), ki določa, da mora organ odgovoriti na vse
dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Organ
mora na dopis odgovoriti najkasneje v 15 dneh po prejemu le-tega, če je iz dopisa razviden
naslov pošiljatelja. Za zahtevnejše zadeve mora organ v tem roku izdati vsaj obvestilo o
nadaljnjem ukrepanju/postopanju in realnem roku. Organ mora odgovarjati tudi na dopise v
elektronski obliki, ki so prejeti preko enotnega državnega portala….
mag. Tanja Bogataj
DRŽAVNA SEKRETARKA
…………………………..
Kabinetu predsednika vlade, za premiera g. Cerarja: in ostalim v vednost:
Iz gornjega pojasnila ministrstva za javno upravo sledi obveznost odgovora na pobude in predloge občanov v 15 dneh. V Zadnjih slabih 4 letih sem vam poslal recimo 20 dopisov predlogov rešitev, tez , komentarjev in drugih dejstev za novo dvotirno koprsko progo. Od vseh naslovnikov sem dobil samo dva odgovora, oba sta se razglasila za nepristojne. G. Cerar, vaši ne obvladate in ne zmorete reševati problematike in se zato skrivate za mogočnostjo in vzvišenostjo – z molkom. Pa govorite o najbolj transparentnem projektu. Spet je nekdo »ugrabil« državo, kot TEŠ6? Le čemu ste sprejeli etični kodeks, da ga ne spoštujete, za šarmiranje volivcev?
Gospoda poslanci, dobili ste rešitev za novo dvotirno koprsko progo in dobili ste recept kako si lahko Slovenija vrne primat najhitrejše in pol krajše proge na Ljubljanskem koridorju. Sedaj boste vsi mižali in modro? molčali!. Tudi vi preberite pojasnilo sekretarke Bogatajeve. Za koga sprejemate regulativo, za kurje tatove in rajo?  Poskrbite, da mi bo oblast odgovorila, če in kaj v mojih predlogih in tezah ne drži!
Na tej temi ni prostora za nikakršne špekulacije proti Trstu, kdo bo koga »nadmudrio«. Gre za prevelike investicije, resne gospodarske poteze! Le dobro berite, ni pravljica! Korošci imamo rek »izkazalo se bo ali sem zaslužil šus ali kolajno«!
Miro Volčanšek
Priloge:
·         Pismo dr. Zgoncu
·         Hitra Vipavska proga

Spoštovani dr.Zgonc!
Apel št. 3

Glede na leta si dovolim še ta apel:

Glavna napaka stroke je, da imate preveč političnega posluha in ne spoštujete osnovnega načela. Ponovim »fenomen«1
1.       SŽ, morali bi jim omogočiti takšno tarifiranje, da bi videli interes v svoji dejavnosti, ne pa v naprej  planirati izgube! SŽ Imajo multiplikativni učinek v nekaj 1000 delovnih mestih in pri logistih, špediterjih.
Prav na SŽ bi morali biti zainteresirani za najcenejšo dvotirno, koridorno progo, ki omogoča največ vlakov proti Ljubljani, tudi iz Trsta, Benetk, tudi potniške, tudi Torino, Milano…Pariz.., proti Budimpešti, Bratislavi, Ukrajini in Rusiji…Kitajski… Imajo celo žel. prometni institut, ki ga vodi dr. Verlič, 2. mož na SŽ. Hotel sem ga kontaktirati, pa ni sprejel pogovora. Že davno bi moral imeti preverjeno mojo varianto (morda jo ima, pa skrivajo?).
Pa ni tako – fenomen!
Mes pridno vozi odgovorno politiko v svojem salonskem vagonu in lokomotivi in se bori za take neke holdinško finančne relacije z luko, ki jih ne bi smelo biti. Zagovarjajo obmejno zaplankan super industrijski tir samo za Koper,  morali pa bi biti nevtralni!
Ko bo prišel čas polaganja računov, bo politika vam in stroki, ki vam sledi neusmiljeno prižgala grmado, da bo reševala svojo kožo. Pa ni bilo ravno tako, poglejmo;
Pred recimo 13 do 15 leti, ko ste sprejemali varianto trase je bil obseg blagovnega pretoka skozi severni Jadran mnogo skromnejši. Takrat razmišljati o  žel. avtocesti »a« standarda skozi Vipavsko dolino je bil prevelik futurizem. Resno ga ni nihče omenjal, ker bi se osmešil. Zato je bila logična misel , da je potrebno rekonstruirati celotno Slovensko koridorno omrežje v najboljši možnosti v »b« standardu kot ga trasa dopušča in novo koprsko progo graditi v »a« avtocestnem standardu ker je nova, začetek in sestavni del Ljubljanskega V. koridorja. Tudi Italija je podobno razmišljala in imela drzne variante vzpona na Kraško planoto, Divača in dalje je bila logika. Da nekoč ne bo več tako, je prej ugotovila Italija in odstopila od svojih tunelskih variant.
Kaj se je zgodilo oziroma kaj se sedaj dogaja? Dve stvari.

1.       Kitajska, Indija in druge azijska gospodarstva enormno rastejo, blagovni pretok skozi severni Jadran ekspresno raste, preko vsake logike. Kaj šele bo, če bodo Kitajci uresničili svojo zamisel o kontinentalni železniški povezavi z Evropo.
2.       Avstrija je boljše ocenila trende in začela graditi žel. avtocesto skozi Golico in Semering. Seveda je imela tudi močnejšo finančno pozicijo.

Pri nas pa so se sprenevedali, da rabimo ali ne rabimo novi tir, komplicirali, zavlačevali in podobno. Kup neumnosti oz. nebuloz, če hočete, smo slišali. Zapravili smo recimo 13 let in zapadli v nove razmere, celo pridobili gradb. Dovoljenje, sedaj pa ne vemo kaj bi.
In kaj lahko sedaj vi storite? Pripravite, poskrbite za krajšo analizo, imate dostop do prometnih študij in potrebnih numeričnih podatkov. Imate tudi podaljšane roke pri vaših študentih in verjetno tudi v Verličevem institutu. Kot najvažnejšo posledico pripravite predlog dopolnitve strategije gradnje železniškega omrežja z Vipavsko varianto. To potem spravite na vlado, ki naj jo sprejme in potrdi.

To seveda pomeni ugotovitev, da bo v nekem obdobju recimo 30 do 50 let postala nova proga Divača Koper odveč. Ostala bo na razpolago Tržaško Koprskemu zalednemu prebivalstvu za hitro primestno migracijo. Os Divača Pivka Postojna pa bo ostala za Reko in Pulo, ki se bosta tudi razvijali. To tudi pomeni, da se opusti draga tunelska varianta in nadomesti z novo dvotirno progo po moji projektni nalogi v »b« standardu. To je še vedno zelo moderna proga s 3 dvotirnimi tuneli dobre 3 km in gradbeno zahtevnim dostopom in premostitvijo po AC viaduktu. Osebno mislim, da bo to obdobje ob sedanji hitri rasti azijskih gospodarstev mnogo krajše. Komaj boste dobro zgradili novo progo D-K (Recimo 10 let), bo treba začeti pripravo dokumentacije za hitro AC dolinsko vipavsko koridorno progo. Tu pa bo možnost za preizkus javno-zasebnega, javno-javnega, Madžarskega in drugi partnerstev in sofinanciranj. Tu bo tudi možnost posebnega tarifiranja, plačilo mitnine in podobno, če bo oblast tako želela?
Tega ne bom doživel, vi kot »oče« in vaša stroka ki vas sledi pa. Imeli boste zadovoljen »Krpanovski« občutek, da ste obrnili vlak v pravo smer. Stroka vas bo tudi podprla, takoj ko bodo nekateri pogoltnili začetni cmok, saj bo ne nazadnje treba narediti nov projekt.
Ne zamerite mi tako direkten pristop. Ne poskušam vas učiti, poskušam vas prepričati. Brez Trsta ne gre, ker tudi pozneje pri Vipavski varianti brez Trsta ne bo šlo. S tako strategijo boste Slovenij vrnili primat, ki ji z geografsko lego pripada. Spet bo imela pol krajši in 2 x hitrejši koridor skozi Ljubljano. Res boste »oče slovenskega koridorja«, kar vam kot akademiku tega dela Stroke tudi pripada!
Sam zaradi let tega ne bom doživel, morda bom dočakal otvoritev nove D-K proge. Vsekakor pa bom imel zadovoljstvo, da sem pomagal obrniti vlak v pravo smer. Bom pa novemu odgovornemu vodji projekta prišepnil recept, kako bo prepolovil potreben čas za umeščanje in gradbeno dovoljenje.

Na Ravnah, 06.11.2017

Pa lepo pozdravljeni!
Miro VolčanšekHitra nižinska proga skozi Vipavsko dolino:

Varianta po dr. Umeku - primorski del Nagodetovega projekta:
( »na pamet« skica za lažjo predstavo in razumevanje )


Gre za večino tunelske trase:

  • Koper - Trst ( nekje pod  Bazovico) - proga po mojem predlogu sedaj, takrat obstoječa - dolžine cca 10 km
  • Trst ( nekje pod  Bazovico) do Podnanosa Vipavska dolina  -  predor dvocevni dolžine slabih 20 km
  • Podnanos - Borovnica (Vrhnika)    -     dvocevni predor dolžine slabih 30 km
  • Dolžine so podane zelo okvirno, samo za predstavo, investicija vel. razred   3,5 miljarde €.
  • To bi bila prava železniška avtocesta s v = 250 km/h, radiji preko 3.000 m, vzdolžni nagib pod 10 %o , zmogljivost do 350 vlakov/dan, za potrebe luk Koper, Trst, za vse daljinske vlake  iz Torina, Milana, ….Pariza, ….za Bratislavo, Budimpešto, Ukrajino, Rusijo …..vse do Kitajske.

Ni komentarjev:

Objavite komentar